KAP ***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 20:45
KAP ***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TATGD*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -691.572 934.316 -6.051.296 95.621.022 236.908.106 66.155.440 560.584.913 560.584.913
Transferler
-66.087.662 132.243.102 -66.155.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -144.833 60.846.761 60.701.928 60.701.928
Dönem Karı (Zararı)
60.846.761 60.846.761 60.846.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar Payları
-30.133.377 -30.133.377 -30.133.377
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 0 0 0 0 0 10.107.809 0 0 0 0 0 0 -691.572 0 934.316 0 0 0 0 0 0 0 -6.196.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.533.360 0 0 0 339.017.831 60.846.761 0 591.153.464 0 591.153.464
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 -743.102 29.533.338 339.018.230 167.274.341 704.747.165 704.747.165
Transferler
42.928.446 124.345.895 -167.274.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743.102 154.782.090 155.525.192 155.525.192
Dönem Karı (Zararı)
154.782.090 154.782.090 154.782.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 743.102 743.102 743.102
Kar Payları
-42.111.998 0 -42.111.998 -42.111.998
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000.000 21.601.088 10.107.809 -749.631 2.705.092 0 72.461.784 421.252.127 154.782.090 818.160.359 818.160.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.330.679 139.961.737
Dönem Karı (Zararı)
150.625.305 80.166.231
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.061.521 63.694.444
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.563.784 16.471.787
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.886.080 49.731.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 5.143.369 4.640.393
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.479 4.506.364
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 19.494
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.479 4.486.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.405.864 12.561.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.806.423 3.912.804
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.599.441 8.648.737
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.166.069 13.424.791
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -8.773.193 -2.359.747
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 16.813.242 15.585.476
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.652.880 -607.244
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.778.900 806.306
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-512.371 -631.361
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-512.371 -631.361
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -4.156.785 19.319.470
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
195.603 -295.333
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 195.603 -295.333
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.087.584 -3.794.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
93.048.582 26.710.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
53.768.270 -61.837.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
75.596.770 -52.156.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.828.500 -9.680.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.604.201 8.959.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.604.201 8.959.120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
111.996.648 100.314.953
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.141.121 -24.038.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.148.093 -8.212.228
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.876.894 -15.721.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.271.199 7.509.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-274.364 -335.443
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.899.247 -2.286.751
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.899.247 -2.286.751
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.857.712 14.146.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
220.787.807 156.608.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.248.144 -1.859.072
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.208.984 -14.787.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
139.788.885 -3.352.081
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.542 1.739.842
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.542 1.739.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.346.978 -5.091.923
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.346.978 -5.091.923
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.128.321 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-164.673.224 33.527.551
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.507.406 311.006.113
Kredilerden Nakit Girişleri
27.507.406 311.006.113
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.612.578 -228.463.782
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.612.578 -228.463.782
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.367.324 -5.655.674
Ödenen Temettüler
-42.111.998 -30.133.377
Ödenen Faiz
10 -16.861.923 -15.585.476
Alınan Faiz
10 8.773.193 2.359.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.446.340 170.137.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.446.340 170.137.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
120.612.224 10.476.743
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
275.058.564 180.613.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
275.058.564 120.612.224
Ticari Alacaklar
388.027.171 445.574.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,18 353.537.612 429.134.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.489.559 16.439.959
Diğer Alacaklar
943.878 1.071.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
943.878 1.071.452
Türev Araçlar
0 416.506
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 416.506
Stoklar
6 295.585.372 360.736.236
Peşin Ödenmiş Giderler
44.860.992 12.719.871
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.860.992 12.719.871
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.495.487 0
Diğer Dönen Varlıklar
38.684.329 71.383.844
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 38.684.329 71.383.844
ARA TOPLAM
1.048.655.793 1.012.514.474
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 160.311.638
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.048.655.793 1.172.826.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.381.574 4.381.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.381.574 4.381.574
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
4.381.574 4.381.574
Diğer Alacaklar
68.085 68.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.085 68.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 125.347.148 90.030.091
Arazi ve Arsalar
2.419.338 2.419.338
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.698.967 7.804.055
Binalar
11.410.925 9.367.898
Tesis, Makine ve Cihazlar
92.127.567 62.665.848
Taşıtlar
254.460 279.081
Mobilya ve Demirbaşlar
7.231.269 6.482.713
Özel Maliyetler
856.896 1.011.158
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.347.726
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.980.364 10.722.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.802.966 7.119.559
Diğer Haklar
8.802.966 7.119.559
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.751.155 4.974.330
Diğer Duran Varlıklar
35.249.594 18.580.385
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 35.249.594 18.580.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.580.886 135.876.340
TOPLAM VARLIKLAR
1.239.236.679 1.308.702.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.365.087 48.977.157
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.143.659 1.904.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,18 3.143.659 1.904.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.221.428 47.072.517
Banka Kredileri
4 6.903.701 42.383.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.317.727 4.689.338
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
175.000.000 73.231.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
175.000.000 73.231.532
Banka Kredileri
175.000.000 73.231.532
Ticari Borçlar
170.628.074 213.429.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 19.887.081 41.763.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 150.740.993 171.665.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.609.093 7.428.260
Diğer Borçlar
6.455.432 18.729.820
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 2.997.281 9.854.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.458.151 8.874.827
Türev Araçlar
0 928.877
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 928.877
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.297.753 6.572.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.297.753 6.572.117
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 13.809.180
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.224.904 14.778.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.747.433 2.900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24.477.471 11.878.030
ARA TOPLAM
400.580.343 397.884.020
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 13.497.915
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
400.580.343 411.381.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.048.591 180.836.812
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.642.887 2.594.164
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 6.642.887 2.594.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
405.704 178.242.648
Banka Kredileri
4 0 175.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 405.704 3.242.648
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.447.386 11.736.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.447.386 11.736.540
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.495.977 192.573.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
421.076.320 603.955.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
818.160.359 704.747.165
Ödenmiş Sermaye
10 136.000.000 136.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 21.601.088 21.601.088
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.107.809 10.107.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-749.631 -749.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-749.631 -749.631
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-749.631 -749.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.705.092 1.961.990
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -743.102
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-743.102
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.705.092 2.705.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.705.092 2.705.092
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
72.461.784 29.533.338
Yasal Yedekler
10 72.461.784 29.533.338
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
421.252.127 339.018.230
Net Dönem Karı veya Zararı
154.782.090 167.274.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
818.160.359 704.747.165
TOPLAM KAYNAKLAR
1.239.236.679 1.308.702.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 454.414.579 393.724.294 240.720.691 192.761.974
Satışların Maliyeti
12 -319.301.134 -268.719.657 -166.004.069 -129.359.966
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.113.445 125.004.637 74.716.622 63.402.008
BRÜT KAR (ZARAR)
135.113.445 125.004.637 74.716.622 63.402.008
Genel Yönetim Giderleri
-36.509.321 -28.811.187 -18.133.033 -14.015.149
Pazarlama Giderleri
-36.172.035 -25.862.321 -19.367.699 -14.138.056
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-729.466 -496.653 -281.430 -281.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.072.955 15.410.119 11.315.613 9.314.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.777.758 -6.269.674 -5.347.802 -3.028.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.997.820 78.974.921 42.902.271 41.252.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.979.095 541.365 309.469 423.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -13.570 -31.124 3.494 -27.006
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 -19.494 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.963.345 79.465.668 43.215.234 41.649.181
Finansman Gelirleri
15 66.341.066 8.815.123 37.005.290 5.006.679
Finansman Giderleri
15 -56.242.890 -24.586.347 -30.868.801 -12.048.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
85.061.521 63.694.444 49.351.723 34.607.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.156.785 -19.319.470 14.427.256 -8.311.529
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 3.095.683 -20.213.187 13.264.612 -8.095.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.061.102 893.717 1.162.644 -216.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.218.306 44.374.974 63.778.979 26.295.837
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.563.784 16.471.787 -249.537 5.837.205
DÖNEM KARI (ZARARI)
154.782.090 60.846.761 63.529.442 32.133.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
154.782.090 60.846.761 63.529.442 32.133.042
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,66000000 0,33000000 0,47000000 0,19000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç (kuruş) 0,48000000 0,12000000 0,00000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
743.102 -144.833 -37.831 104.039
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
990.803 -185.683 -50.441 133.384
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
990.803 -185.683 -50.441 133.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-247.701 40.850 12.610 -29.345
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-247.701 40.850 12.610 -29.345
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
743.102 -144.833 -37.831 104.039
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.525.192 60.701.928 63.491.611 32.237.081
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
155.525.192 60.701.928 63.491.611 32.237.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955203


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: 0,00% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7603 Değişim: -0,02%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,7850
Açılış: 8,7619
10,2999 Değişim: -0,09%
Düşük 10,2814 24.09.2021 Yüksek 10,3311
Açılış: 10,3091
493,67 Değişim: 0,56%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 494,83
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.