KAP ***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:30
KAP ***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***TAMFA*** TAM FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.408 5.709 5.763 3.388
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.408 5.709 5.763 3.388


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 107.320 56 -55.326 -63.073 7.747 52.050
Yeni Bakiye
107.320 56 -55.326 -63.073 7.747 52.050
Dönem Net Karı (Zararı)
5.763 5.763 5.763
Kar Dağıtımı
7.747 -7.747 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.747 -7.747 0
Dönem Sonu Bakiyeler
107.320 56 -49.563 -55.326 5.763 57.813
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 107.320 36 -40.731 -55.326 14.595 66.625
Yeni Bakiye
107.320 36 -40.731 -55.326 14.595 66.625
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
15 9.500 9.500
Dönem Net Karı (Zararı)
11.408 11.408 11.408
Kar Dağıtımı
14.595 -14.595 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14.595 -14.595 0
Dönem Sonu Bakiyeler
116.820 36 -29.323 -40.731 11.408 87.533


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
26.914 11.633
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
107.323 53.744
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-66.369 -27.984
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23 17.763 10.017
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.529 5.070
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-2.063 -3.018
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
24 -21.403 -15.941
Ödenen Vergiler
614 37
Diğer
-13.480 -10.292
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-54.148 -6.623
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-179.635 -106.378
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-6.117 -559
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
142.794 10.151
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.171 2.014
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-13.950 88.555
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-411 -406
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-27.234 5.010
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-7.929 -5.299
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11 173
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.918 -5.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13 30.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-393 -161
Diğer
5.968 -1.684
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
35.575 -1.845
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
423 -1.961
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.125 2.577
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.548 616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23 124.983 68.111 63.741 33.700
FAKTORİNG GELİRLERİ
124.983 68.111 63.741 33.700
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
107.220 58.873 53.724 28.416
İskontolu
107.177 58.871 53.537 28.332
Diğer
43 2 187 84
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.763 9.238 10.017 5.284
İskontolu
17.763 9.238 10.017 5.284
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
27 -70.576 -39.336 -29.575 -15.962
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.631 -10.925 -11.779 -7.162
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-43.605 -24.903 -16.205 -7.965
Finansal Kiralama Giderleri
-393 -225 -161 -93
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.133 -1.142 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.814 -2.141 -1.430 -742
BRÜT KAR (ZARAR)
54.407 28.775 34.166 17.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -34.061 -17.358 -26.769 -13.883
Personel Giderleri
-21.403 -11.059 -15.941 -8.307
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-101 -18 171 112
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.557 -6.281 -10.999 -5.688
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
20.346 11.417 7.397 3.855
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
26 4.439 2.762 2.995 1.444
Bankalardan Alınan Faizler
103 90 20 19
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
3 -7 128 95
Türev Finansal İşlemlerden
3 -7 128 95
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1.867 1.515 795 537
Diğer
2.466 1.164 2.052 793
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
-8.060 -5.056 -2.366 -591
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.681 -1.426 -769 -549
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-489 -400 -154 5
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.192 -1.026 -615 -554
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.044 7.697 7.257 4.159
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.044 7.697 7.257 4.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
25 -3.636 -1.988 -1.494 -771
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.636 -1.988 -1.494 -771
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11.408 5.709 5.763 3.388
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.408 5.709 5.763 3 0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
410 0 410 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
4 22.000 0 22.000 15.593 0 15.593
Özel Karşılıklar (-)
4 -21.590 0 -21.590 -15.593 0 -15.593
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 15.710 0 15.710 11.596 0 11.596
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 7.293 0 7.293 5.699 0 5.699
Diğer
7.293 0 7.293 5.699 0 5.699
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
8 15.046 11 15.057 10.169 5 10.174
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
16 0 16 9 0 9
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 7.067 0 7.067 10.703 0 10.703
DİĞER AKTİFLER
9 6.306 160 6.466 1.448 132 1.580
ARA TOPLAM
862.545 1.959 864.504 678.327 2.354 680.681
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
862.545 1.959 864.504 678.327 2.354 680.681
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 306 306 0 24 24
ALINAN KREDİLER
11 200.043 0 200.043 213.993 0 213.993
FAKTORİNG BORÇLARI
12 532.483 0 532.483 389.689 0 389.689
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
10 6.461 0 6.461 3.290 0 3.290
Finansal Kiralama Borçları
7.530 0 7.530 3.773 0 3.773
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.069 0 -1.069 -483 0 -483
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 30.000 0 30.000 0 0 0
Bonolar
30.000 0 30.000 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
458 0 458 746 0 746
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.548 0 3.548 2.934 0 2.934
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
14 3.601 0 3.601 3.249 0 3.249
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.329 0 3.329 2.951 0 2.951
Diğer Karşılıklar
272 0 272 298 0 298
ERTELENMİŞ GELİRLER
71 0 71 131 0 131
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
776.665 306 776.971 614.032 24 614.056
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
87.533 0 87.533 66.625 0 66.625
Ödenmiş Sermaye
15 116.820 0 116.820 107.320 0 107.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
36 0 36 36 0 36
Kar veya Zarar
-29.323 0 -29.323 -40.731 0 -40.731
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-40.731 0 -40.731 -55.326 0 -55.326
Net Dönem Karı veya Zararı
11.408 0 11.408 14.595 0 14.595
PASİF TOPLAMI
864.198 306 864.504 680.657 24 680.681


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
16 0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
17 47.510 87 47.597 41.250 72 41.322
ALINAN TEMİNATLAR
18 18.293.691 0 18.293.691 14.550.042 0 14.550.042
VERİLEN TEMİNATLAR
19 38.709 0 38.709 4.198 0 4.198
TAAHHÜTLER
20 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
21 2.553 2.831 5.384 2.294 2.245 4.539
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.553 2.831 5.384 2.294 2.245 4.539
Vadeli Alım Satım İşlemleri
2.553 2.831 5.384 2.294 2.245 4.539
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
4-22 969.353 2.123 971.476 749.659 2.471 752.130
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
19.351.816 5.041 19.356.857 15.347.443 4.788 15.352.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701249


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3431 Değişim: -0,83%
Düşük 7,3348 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9363 Değişim: -0,71%
Düşük 8,9163 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
436,70 Değişim: -1,15%
Düşük 436,70 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.