KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 23:45
KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 14.235.494
Transferler
-2.243.753 -2.243.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.439 -1.148.366 -1.115.927 -1.115.927
Dönem Karı (Zararı)
32.439 -1.148.366 -1.115.927 -1.115.927
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878
Transferler
-5.049.055 5.049.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.850 90.226 110.076 110.076
Dönem Karı (Zararı)
19.850 90.226 110.076 110.076
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 81.217 -13.402.390 90.226 9.328.954 9.328.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-534.099 1.168.409
Dönem Karı (Zararı)
90.226 -1.148.366
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
90.226 -1.148.366
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
223.107 -52.717
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 641.611
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-173.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -173.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.749 8.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 35.749 8.100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-234.252 144.590
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-234.252 144.590
Vergi (Geliri) Gideri İle 771.570 -1.499.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
771.570 -1.499.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
230.134 228.893
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
230.134 228.893
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 26.206 -24.801
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.105.440
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 119.449 -74.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.505.394 354.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.505.394 354.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 82.475 -21.317
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.913.690 -228.516
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.913.690 -228.516
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -70.277 1.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
401.307 527.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 401.713 349.243
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -406 178.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-534.099 1.168.409
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.272.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.272.501
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 -1.272.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
514.147 99.763
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.329.958 751.002
Kredilerden Nakit Girişleri
1.329.958 751.002
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-815.811 -651.239
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-815.811 -651.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.952 -4.329
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.952 -4.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.528 33.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.576 29.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.576 24.528
Ticari Alacaklar
2.356.988 2.955.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 1.187.192 1.231.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.169.796 1.723.545
Diğer Alacaklar
2.846 242.323
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-7 229.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.846 12.620
Stoklar
9 446.549 472.755
Peşin Ödenmiş Giderler
26.145 145.594
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.145 145.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
44.082 445.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 44.082 445.795
ARA TOPLAM
2.886.064 4.291.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.886.064 4.291.285
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.343
Maddi Duran Varlıklar
21.426.261 22.066.205
Arazi ve Arsalar
11 21.426.261 22.066.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.667
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.667
Peşin Ödenmiş Giderler
95.000 95.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 323.348 2.228.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.853.952 24.391.610
TOPLAM VARLIKLAR
24.740.016 28.682.895
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.355.948 2.102.905
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.355.948 2.102.905
Banka Kredileri
6 2.355.948 2.102.905
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
536.620 3.588.846
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
536.620 3.588.846
Banka Kredileri
6 536.620 3.588.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
67.908 67.908
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 67.908 67.908
Ticari Borçlar
2.151.985 646.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.151.985 646.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 170.888 88.413
Diğer Borçlar
4.512.246 8.425.936
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-7 4.480.308 6.356.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 31.938 2.069.515
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.539 71.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.539 71.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
118.855 118.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 118.855 118.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
567.621 554.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 567.621 554.386
ARA TOPLAM
10.483.610 15.665.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.483.610 15.665.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.547.228 468.150
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.547.228 468.150
Banka Kredileri
6 3.547.228 468.150
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.023 7.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 18.023 7.087
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.362.201 3.309.483
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 13.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.927.452 3.798.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.411.062 19.464.017
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.328.954 9.218.878
Ödenmiş Sermaye
16 7.080.000 7.080.000
Geri Alınmış Paylar (-)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.111.777 9.091.927
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.111.777 9.091.927
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 9.030.560 9.030.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 81.217 61.367
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.402.390 -8.353.335
Net Dönem Karı veya Zararı
90.226 -5.049.055
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.328.954 9.218.878
TOPLAM KAYNAKLAR
24.740.016 28.682.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
54.113 2.356.854
Satışların Maliyeti
17 -680.408 -4.443.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-626.295 -2.086.337
BRÜT KAR (ZARAR)
-626.295 -2.086.337
Genel Yönetim Giderleri
18 -536.875 -74.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.736.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -145.259 -257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
428.164 -2.161.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
428.164 -2.161.297
Finansman Giderleri
-384.793 -36
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.371 -2.161.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
46.855 1.012.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 46.855 1.012.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.226 -1.148.366
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.226 -1.148.366
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.226 -1.148.366
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.850 32.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.813 40.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.963 -8.109
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.963 -8.109
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.850 32.437
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
110.076 -1.115.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
110.076 -1.115.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887666


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2586 Değişim: -0,09%
Düşük 15,2578 24.01.2022 Yüksek 15,2761
Açılış: 15,2716
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.