KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.08.2020 - 01:41
KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -223.753 14.235.494 14.235.494
Transferler
-2.243.753 -2.243.753 -3.527.688 -3.527.688
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.363 -3.540.051
Dönem Karı (Zararı)
12.363 -3.540.052
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 41.291 -8.353.335 -5.049.055 10.707.806 10.707.806
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878
Transferler
-5.049.055 5.049.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.707 1.167.412 1.188.119 1.188.119
Dönem Karı (Zararı)
20.707 1.167.412 1.188.119 1.188.119
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 82.074 -13.402.390 1.167.412 10.406.997 10.406.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -565.393
Dönem Karı (Zararı)
1.167.412 -3.540.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
238.765 242.877
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 428.286 727.653
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-173.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -173.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.395 -281.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 34.395 -281.404
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -50.770 -203.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.406.177 2.731.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
751.570 -1.759.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 751.570 -1.759.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
228.893
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 228.893
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -468 405.169
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.105.440
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 36.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.043.187 553.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.043.187 553.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 71.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.483.367
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -3.483.367
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -60.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.997 427.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 427.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -421.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
0 -565.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -256.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-256.755
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 -256.755
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 827.605
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.413.020
Kredilerden Nakit Girişleri
-4.413.020
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.240.625
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.240.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 5.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 5.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.528 33.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.528 39.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.528 24.528
Ticari Alacaklar
2.376.988 2.955.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 1.187.192 1.231.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.189.796 1.723.545
Diğer Alacaklar
4.087 242.323
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-7 229.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.087 12.620
Stoklar
9 473.223 472.755
Peşin Ödenmiş Giderler
108.870 145.594
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 108.870 145.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
18.489 445.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 18.489 445.795
ARA TOPLAM
3.011.063 4.291.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.011.063 4.291.285
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.343
Maddi Duran Varlıklar
21.639.586 22.066.205
Arazi ve Arsalar
11 21.639.586 22.066.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.667
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.667
Peşin Ödenmiş Giderler
95.000 95.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 369.713 2.228.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.113.642 24.391.610
TOPLAM VARLIKLAR
25.124.705 28.682.895
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.102.905 2.102.905
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.102.905 2.102.905
Banka Kredileri
6 2.102.905 2.102.905
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.588.846 3.588.846
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.588.846 3.588.846
Banka Kredileri
6 3.588.846 3.588.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
67.908 67.908
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 67.908 67.908
Ticari Borçlar
1.689.778 646.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.689.778 646.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 159.977 88.413
Diğer Borçlar
4.942.569 8.425.936
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-7 4.785.161 6.356.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 157.408 2.069.515
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.539 71.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.539 71.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
118.855 118.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 118.855 118.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
146.718 554.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 146.718 554.386
ARA TOPLAM
12.829.095 15.665.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.829.095 15.665.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
468.150 468.150
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
468.150 468.150
Banka Kredileri
6 468.150 468.150
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.598 7.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 15.598 7.087
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.404.865 3.309.483
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 13.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.888.613 3.798.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.717.708 19.464.017
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.406.997 9.218.878
Ödenmiş Sermaye
16 7.080.000 7.080.000
Geri Alınmış Paylar (-)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.112.634 9.091.927
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.112.634 9.091.927
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 9.030.560 9.030.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 82.074 61.367
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.402.390 -8.353.335
Net Dönem Karı veya Zararı
1.167.412 -5.049.055
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.406.997 9.218.878
TOPLAM KAYNAKLAR
25.124.705 28.682.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
54.113 1.948.359
Satışların Maliyeti
17 -434.237 -4.466.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-380.124 -2.517.779
BRÜT KAR (ZARAR)
-380.124 -2.517.779
Genel Yönetim Giderleri
18 -63.388 -111.802
Pazarlama Giderleri
-11.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.705.851 200.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -145.259 -304.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.117.080 -2.744.863
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.117.080 -2.744.863
Finansman Giderleri
-438 -591.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.116.642 -3.336.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.770 -203.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 50.770 -203.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.167.412 -3.540.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.167.412 -3.540.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.167.412 -3.540.051
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.707 37.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.884 41.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.177 -3.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.177 -3.486
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.707 37.805
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.188.119 -3.502.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.188.119 -3.502.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870244


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4550 Değişim: 0,22%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5080
Açılış: 13,425
15,2884 Değişim: 0,29%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3165
Açılış: 15,2436
795,76 Değişim: 0,00%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 799,25
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.