KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 23:51
KAP ***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.875.000 4.533.391 9.795.806 16.205 -3.453.002 -3.118.592 13.648.808 13.648.808
Transferler
0 0 0 0 -3.118.592 3.118.592 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 0 0 0 -407.590 -407.590 -407.590
Dönem Sonu Bakiyeler
5.875.000 4.533.391 9.795.806 16.205 -6.571.594 -407.590 13.241.218 13.241.218
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.367.487 12.155 -6.143.275 33.693 16.799.401 16.799.401
Transferler
0 0 -442.083 0 33.693 -33.693 -442.083 -442.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 0 21.653 0 311.522 333.172 333.172
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 8.925.404 33.808 -6.109.582 311.522 16.690.493 16.690.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.944 -432.159
Dönem Karı (Zararı)
311.522 -407.589
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
853.412 426.030
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
740.871 537.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-235.790 -3.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
348.331 -108.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.325.878 -450.600
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-762.546 427.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.261 -353.505
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-287.850 -789.709
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-571.881 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
405.187 -251.010
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.185.151 516.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.057.678 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-160.944 -432.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
888.594 -159.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.233.750 74.790
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-345.156 -559.316
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-345.156 -559.316
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-698.285 592.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.060.780 7.956.379
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.759.065 -7.364.124
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.365 176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.365 176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.212 2.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.577 2.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 47.578 18.212
Ticari Alacaklar
1.262.439 499.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.320 35.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.217.119 464.864
Diğer Alacaklar
244.424 8.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 230.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.424 8.163
Stoklar
9 3.058.698 2.770.848
Canlı Varlıklar
10 203.097 408.700
Peşin Ödenmiş Giderler
11 805.131 508.408
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
204.509 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
19 84.353 456.680
ARA TOPLAM
5.910.229 4.675.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.910.229 4.675.782
DURAN VARLIKLAR

Canlı Varlıklar
10 2.882.000 2.104.516
Maddi Duran Varlıklar
13 23.944.404 25.354.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.100 4.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.421.262 1.079.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.251.766 28.543.026
TOPLAM VARLIKLAR
34.161.995 33.218.808
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.080.247 2.019.467
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.405.274 3.177.887
Ticari Borçlar
7 1.488.097 1.082.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 68.964 137.897
Diğer Borçlar
5.158.488 2.973.336
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.980.688 2.973.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 177.800 0
Ertelenmiş Gelirler
11 47.978 48.744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 0 743.855
ARA TOPLAM
12.249.048 10.184.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.249.048 10.184.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.969.669 2.956.121
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.649 32.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.649 32.054
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.247.136 3.247.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.222.454 6.235.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.471.502 16.419.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.690.493 16.799.401
Ödenmiş Sermaye
20 7.080.000 7.080.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.959.212 9.379.642
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.925.404 9.367.487
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
8.925.404 9.367.487
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33.808 12.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -6.109.582 -6.143.275
Net Dönem Karı veya Zararı
311.522 33.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.690.493 16.799.401
TOPLAM KAYNAKLAR
34.161.995 33.218.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.894.641 2.118.485
Satışların Maliyeti
21 -1.537.956 -1.964.733
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.356.685 153.752
BRÜT KAR (ZARAR)
1.356.685 153.752
Genel Yönetim Giderleri
22 -186.137 -190.558
Pazarlama Giderleri
-16.467 -25.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 401.667 104.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.018.658 -134.766
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
537.090 -91.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
537.090 -91.831
Finansman Giderleri
26 -573.900 -423.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-36.810 -515.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
348.332 108.237
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 348.332 108.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
311.522 -407.589
DÖNEM KARI (ZARARI)
311.522 -407.589
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
311.522 -407.589
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
39.915 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 33.808 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.107 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 6.107 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.915 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
351.437 -407.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
351.437 -407.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702312


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.