KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 18:15
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691
Transferler
0 0 0 0 2.565.001 94.546.731 -97.111.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 51.880 0 0 49.542.451 49.594.331 457.997 50.052.328
Dönem Sonu Bakiyeler
16 75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.889.278 11.063.518 132.182.651 49.542.451 368.562.385 2.162.634 370.725.019
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 22.660.903 -2.556.785 106.815.598 12.262.048 25.984.121 162.275.303 502.441.188 4.448.050 506.889.238
Transferler
0 0 8.016.888 154.258.415 -162.275.303 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.223 -6.641.560 0 0 69.454.069 62.813.732 706.876 63.520.608
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 -2.555.562 100.174.038 20.278.936 180.242.536 69.454.069 565.254.920 5.154.926 570.409.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.402.512 -100.558.409
Dönem Karı (Zararı)
70.160.945 50.000.448
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.513.280 12.471.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.207.996 1.810.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.097.670 -200.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 243.271
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 56.756 -199.139
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 797.643 -1.081
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-32.561 -38.653
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-32.561 -38.653
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -6.786.385 10.899.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.794.356 -164.656.608
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-267.157.017 -47.081.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.762.926 -232.884.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
63.663 -18.451.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-104.826.589 -214.432.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.925.638 -7.722.388
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.925.638 -7.710.901
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.884.994 180.772.276
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
102.081 48.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
94.782.913 180.723.459
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
162.980.762 -4.384.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -15.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.416.366 -15.602.499
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
103.794 1.732
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.520.160 -15.604.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.234.012 -37.753.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.234.012 -37.753.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-71.146.691 -102.184.928
Alınan Temettüler
19 26.048.624 13.277.146
Kira Ödemeleri
-682.100 -748.566
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -622.345 -10.902.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.144.829 -1.511.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.144.829 -1.511.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.719.184 -748.455
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.425.645 -763.507
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.063.708 97.270.201
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
354.685.530 269.348.135
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 354.685.530 269.348.135
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-349.677.804 -172.116.596
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-349.677.804 -172.116.596
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 55.982 38.662
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.483.633 -4.800.170
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.571.643 786.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.911.990 -4.014.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 64.818.509 19.438.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.906.519 15.424.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 106.465.810 148.847.836
Finansal Yatırımlar
409.916.557 141.896.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
409.916.557 141.896.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 409.916.557 141.896.793
Ticari Alacaklar
1.300.092.611 1.204.642.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.23 21.805.879 21.869.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.278.286.732 1.182.772.497
Diğer Alacaklar
7.635.416 7.716.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.635.416 7.716.202
Peşin Ödenmiş Giderler
3.135.893 1.133.223
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.135.893 1.133.223
Diğer Dönen Varlıklar
14 776.422 337.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
776.422 337.320
ARA TOPLAM
1.828.022.709 1.504.573.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.828.022.709 1.504.573.413
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.612.165 167.914.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.612.165 167.914.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 159.612.165 167.914.115
Diğer Alacaklar
58.121.472 67.537.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67.537.967
Maddi Duran Varlıklar
8 31.025.282 30.173.427
Binalar
17.743.691 17.867.192
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.610.475 6.107.938
Taşıtlar
2.571.450 2.090.579
Mobilya ve Demirbaşlar
1.190.268 1.155.344
Özel Maliyetler
2.909.398 2.952.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.259.916 1.280.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.785.274 7.084.653
Bilgisayar Yazılımları
9 7.785.274 7.084.653
Peşin Ödenmiş Giderler
13 20.155 1.562.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.155 1.562.784
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
258.824.264 275.553.316
TOPLAM VARLIKLAR
2.086.846.973 1.780.126.729
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
755.260.384 588.143.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 755.260.384 588.143.075
Banka Kredileri
398.902.615 237.699.386
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.672.239 765.885
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
354.685.530 349.677.804
Ticari Borçlar
699.148.705 604.263.710
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.23 113.686 11.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 699.035.019 604.252.105
Diğer Borçlar
17.920.049 25.273.537
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.23 67.297 171.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 17.852.752 25.102.446
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
187.602 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 187.602 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.599.486 17.385.871
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.363.332 5.943.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.206.128 4.843.265
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.157.204 1.100.448
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.552 6.552
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.552 6.552
ARA TOPLAM
1.486.486.110 1.241.016.458
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.486.486.110 1.241.016.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.069.700 880.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.069.700 880.621
Banka Kredileri
5 254.347 254.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 815.353 626.274
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 473.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 473.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.752.997 4.709.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.752.997 4.709.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 24.125.795 26.126.992
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.525 30.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.525 30.574
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.951.017 32.221.033
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.516.437.127 1.273.237.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
565.254.920 502.441.188
Ödenmiş Sermaye
16 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
97.618.476 104.258.813
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
97.618.476 104.258.813
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 20.278.936 12.262.048
Yasal Yedekler
20.278.936 12.262.048
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
180.242.536 25.984.121
Net Dönem Karı veya Zararı
69.454.069 162.275.303
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 5.154.926 4.448.050
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
570.409.846 506.889.238
TOPLAM KAYNAKLAR
2.086.846.973 1.780.126.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 22.292.839.083 22.609.702.066
Satışların Maliyeti
17 -22.203.041.264 -22.531.118.464
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
89.797.819 78.583.602
BRÜT KAR (ZARAR)
89.797.819 78.583.602
Genel Yönetim Giderleri
18 -44.425.985 -25.298.450
Pazarlama Giderleri
18 -14.571.156 -11.500.203
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -267.809 -11.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 84.915.046 60.314.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.942.403 -18.281.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.505.512 83.806.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.505.512 83.806.952
Finansman Giderleri
20 -30.463.849 -22.907.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
81.041.663 60.899.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.880.718 -10.899.352
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -11.221.831 -10.902.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 341.113 2.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.160.945 50.000.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.160.945 50.000.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
706.876 457.997
Ana Ortaklık Payları
69.454.069 49.542.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.223 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.529 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-306 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-306 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.641.560 51.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.301.950 64.850
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-8.301.950 64.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.660.390 -12.970
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.660.390 -12.970
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.640.337 51.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.520.608 50.052.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
706.876 457.997
Ana Ortaklık Payları
62.813.732 49.594.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027341


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: 0,00% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1082 Değişim: 0,20%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1682
Açılış: 16,0758
17,2608 Değişim: -0,21%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,3393
Açılış: 17,2966
964,23 Değişim: -0,21%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.