;

KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2022 - 18:48
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433
Transferler
0 0 0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -39.569 11.159.543 0 0 97.111.732 108.231.706 1.563.552 109.795.258
Kar Payları
0 0 0 0 0 -3.000.000 0 -3.000.000 0 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691
Transferler
0 0 0 0 3.763.531 93.348.201 -97.111.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -780.369 26.978.200 0 0 162.275.303 188.473.134 2.743.413 191.216.547
Sermaye Arttırımı
100.000.000 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 -2.556.785 106.815.598 12.262.048 25.984.121 162.275.303 502.441.188 4.448.050 506.889.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.575.670 -40.121.442
Dönem Karı (Zararı)
165.018.716 98.675.284
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
165.018.716 98.675.284
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.354.546 30.417.209
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 8.730.740 6.563.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-179.907 4.303.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.781.597 3.819.689
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -220.713 407.855
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.740.791 76.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-233.312 -129.937
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-233.312 -129.937
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.037.025 20.741.935
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 0 -1.062.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-280.738.656 -168.460.694
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
91.803.424 -136.323.941
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-383.931.313 -557.040.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.116.028 -21.394.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-393.047.341 -535.646.072
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.786.936 -38.155.671
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.786.936 -38.146.392
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.398.539 325.185.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.561 -29.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
93.428.100 325.215.028
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.965.354 235.959.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -491.318 -520.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.222.358 -13.169.935
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
163.446
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
42.058.912 -13.169.935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.988.056 15.605.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-33.988.056 15.605.325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-99.365.394 -39.368.201
Alınan Temettüler
19 16.351.046 16.041.554
Kira Ödemeleri
-2.118.529 -1.541.605
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -32.442.793 -15.253.190
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.224.162 -11.371.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
429.506 2.167
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
429.506 2.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.653.668 -11.373.435
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.040.886 -5.855.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.612.782 -5.518.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.769.256 56.151.841
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.677.804 172.116.596
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 349.677.804 172.116.596
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-172.116.596 -113.094.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-172.116.596 -113.094.749
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 208.048 129.994
Ödenen Temettüler
-5.000.000 -3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.969.424 4.659.131
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.410.499 686.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.379.923 5.345.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.438.586 14.092.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 64.818.509 19.438.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 148.847.836 78.498.595
Finansal Yatırımlar
141.896.793 232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
141.896.793 232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 141.896.793 232.127.474
Ticari Alacaklar
1.204.642.039 822.313.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.24 21.869.542 30.985.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.182.772.497 791.328.095
Diğer Alacaklar
7.716.202 3.710.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.24 0 9.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.716.202 3.701.406
Peşin Ödenmiş Giderler
1.133.223 1.329.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.133.223 1.329.286
Diğer Dönen Varlıklar
14 337.320 712.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
337.320 712.119
ARA TOPLAM
1.504.573.413 1.138.691.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.504.573.413 1.138.691.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
167.914.115 140.767.866
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 0 6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
167.914.115 134.191.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 167.914.115 134.191.365
Diğer Alacaklar
67.537.967 41.167.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 67.537.967 41.167.047
Maddi Duran Varlıklar
8 30.173.427 27.517.684
Binalar
17.867.192 17.296.583
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.107.938 4.965.902
Taşıtlar
2.090.579 1.751.588
Mobilya ve Demirbaşlar
1.155.344 697.337
Özel Maliyetler
2.952.374 2.806.274
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.280.370 757.208
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.084.653 5.662.041
Bilgisayar Yazılımları
9 7.084.653 5.662.041
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.562.784 779.816
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.562.784 779.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
275.553.316 216.651.662
TOPLAM VARLIKLAR
1.780.126.729 1.355.343.486
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
588.143.075 471.290.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 588.143.075 471.290.955
Banka Kredileri
237.699.386 298.485.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
765.885 688.531
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
349.677.804 172.116.596
Ticari Borçlar
604.263.710 510.965.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.24 11.605 41.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 604.252.105 510.924.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 171.721
Diğer Borçlar
25.273.537 8.669.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.24 171.091 7.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 25.102.446 8.662.344
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.385.871 9.348.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.943.713 10.781.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.843.265 9.258.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.100.448 1.523.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.552 10.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.552 10.496
ARA TOPLAM
1.241.016.458 1.011.238.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.241.016.458 1.011.238.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 880.621 193.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 880.621 193.623
Banka Kredileri
5 254.347 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 626.274 193.623
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
473.619 61.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 473.619 61.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.709.227 3.205.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.709.227 3.205.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 26.126.992 19.971.096
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
30.574 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
30.574 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.221.033 23.432.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.273.237.491 1.034.670.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
502.441.188 318.968.054
Ödenmiş Sermaye
16 175.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
104.258.813 78.060.982
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
104.258.813 78.060.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.262.048 8.498.517
Yasal Yedekler
16 12.262.048 8.498.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.984.121 37.635.920
Net Dönem Karı veya Zararı
162.275.303 97.111.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 4.448.050 1.704.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
506.889.238 320.672.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.780.126.729 1.355.343.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 80.656.278.783 72.580.337.704
Satışların Maliyeti
17 -80.332.029.134 -72.391.692.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
324.249.649 188.645.537
BRÜT KAR (ZARAR)
324.249.649 188.645.537
Genel Yönetim Giderleri
18 -142.237.427 -88.593.005
Pazarlama Giderleri
18 -44.502.875 -29.576.430
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -47.331 -311.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 206.628.685 98.300.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -13.078.330 -11.930.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
331.012.371 156.534.087
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
331.012.371 156.534.087
Finansman Giderleri
20 -116.558.553 -37.116.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
214.453.818 119.417.219
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.435.102 -20.741.935
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -49.828.664 -15.253.190
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 393.562 -5.488.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
165.018.716 98.675.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
165.018.716 98.675.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.743.413 1.563.552
Ana Ortaklık Payları
162.275.303 97.111.732
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-780.369 -39.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-975.461 -49.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
195.092 9.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
195.092 9.823
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.978.200 11.159.543
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.722.750 13.949.429
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
33.722.750 13.949.429
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.744.550 -2.789.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-6.744.550 -2.789.886
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.197.831 11.119.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
191.216.547 109.795.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.743.413 1.563.552
Ana Ortaklık Payları
188.473.134 108.231.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006595


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.450 Değişim: -0,03% Hacim : 27.266 Mio.TL Son veri saati : 15:51
Düşük 2.441 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,3657 Değişim: 0,10%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,5154 Değişim: -0,25%
Düşük 17,5127 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
977,21 Değişim: 0,47%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.