KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:22
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433
Transferler
0 0 0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 229.492 3.951.263 0 0 66.689.425 70.870.180 400.967 71.271.147
Dönem Sonu Bakiyeler
16 75.000.000 22.660.903 -1.507.355 72.629.118 8.498.517 40.635.920 66.689.425 284.606.528 542.052 285.148.580
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691
Transferler
3.763.531 93.348.201 -97.111.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -68.868 17.590.440 0 0 113.133.955 130.655.527 1.837.426 132.492.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
100.000.000 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -5.000.000 0 -5.000.000 0 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 175.000.000 22.660.903 -1.845.284 97.427.838 12.262.048 25.984.121 113.133.955 444.623.581 3.542.063 448.165.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-247.565.010 -246.861.276
Dönem Karı (Zararı)
114.971.381 67.090.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.100.109 14.028.775
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.616.790 3.910.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-841.348 599.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.223.515 652.755
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -361.357 -129.451
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.703.506 76.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-163 66
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-128.516 -109.183
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 128.353 109.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.324.830 10.581.047
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -1.062.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-363.168.042 -337.633.346
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-96.245.970 -136.093.982
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-475.908.536 -351.900.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.243.217 32.765.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-458.665.319 -384.666.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.844.038 -12.271.756
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.766 46.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.826.272 -12.318.085
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
210.577.264 137.800.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.900 -54.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
210.541.364 137.855.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -132.379
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.436.393 -4.261.135
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.436.393 -4.261.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.050.776 29.094.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.050.776 29.094.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-242.096.552 -256.514.179
Alınan Temettüler
19 16.351.046 14.756.147
Kira Ödemeleri
10 -863.728
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -20.955.776 -5.103.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.439.541 -4.164.056
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
429.506
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
429.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.869.047 -4.164.056
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.378.423 -2.426.556
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.490.624 -1.737.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.403.993 243.941.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
422.520.589 357.036.480
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 382.215.888 168.766.160
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
40.304.701 188.270.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-172.116.596 -113.094.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-172.116.596 -113.094.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.600.558 -7.083.601
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.009.863 690.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.590.695 -6.393.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.438.586 14.092.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.847.891 7.699.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 66.387.063 78.498.595
Finansal Yatırımlar
325.770.341 232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
325.770.341 232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 325.770.341 232.127.474
Ticari Alacaklar
1.289.121.859 822.313.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.23 48.228.787 30.985.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.240.893.072 791.328.095
Diğer Alacaklar
4.295.193 3.710.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.23 27.045 9.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.268.148 3.701.406
Peşin Ödenmiş Giderler
1.297.283 1.329.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.297.283 1.329.286
Diğer Dönen Varlıklar
14 346.996 712.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
346.996 712.119
ARA TOPLAM
1.687.218.735 1.138.691.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.687.218.735 1.138.691.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
162.664.915 140.767.866
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.485.500 6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 6.485.500 6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
156.179.415 134.191.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 156.179.415 134.191.365
Diğer Alacaklar
51.416.714 41.167.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 51.416.714 41.167.047
Maddi Duran Varlıklar
8 29.291.096 27.517.684
Binalar
17.993.438 17.296.583
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.220.195 4.965.902
Taşıtlar
2.227.253 1.751.588
Mobilya ve Demirbaşlar
943.697 697.337
Özel Maliyetler
2.906.513 2.806.274
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 760.245 757.208
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.770.087 5.662.041
Bilgisayar Yazılımları
9 6.770.087 5.662.041
Peşin Ödenmiş Giderler
13 248.966 779.816
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
248.966 779.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
251.152.023 216.651.662
TOPLAM VARLIKLAR
1.938.370.758 1.355.343.486
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
720.848.852 471.290.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 720.848.852 471.290.955
Banka Kredileri
337.760.169 298.485.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
872.795 688.531
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
382.215.888 172.116.596
Ticari Borçlar
721.442.436 510.965.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.23 77.066 41.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 721.365.370 510.924.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
329.547 171.721
Diğer Borçlar
4.968.643 8.669.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.23 6.330 7.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.962.313 8.662.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
287.278 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 287.278 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.673.676 9.348.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.553.148 10.781.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.593.344 9.258.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 959.804 1.523.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.553 10.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.553 10.496
ARA TOPLAM
1.461.110.133 1.011.238.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.461.110.133 1.011.238.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 237.784 193.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 237.784 193.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 237.784 193.623
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
473.619 61.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 473.619 61.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.795.179 3.205.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.795.179 3.205.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 24.557.825 19.971.096
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
30.574 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
30.574 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.094.981 23.432.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.490.205.114 1.034.670.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
444.623.581 318.968.054
Ödenmiş Sermaye
16 175.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.582.554 78.060.982
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
95.582.554 78.060.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.262.048 8.498.517
Yasal Yedekler
16 12.262.048 8.498.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.984.121 37.635.920
Net Dönem Karı veya Zararı
113.133.955 97.111.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 3.542.063 1.704.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
448.165.644 320.672.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.938.370.758 1.355.343.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 54.541.971.998 49.286.834.480 16.331.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 1,82% Hacim : 28.011 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.812
Açılış: 1.783
12,7825 Değişim: 3,34%
Düşük 12,3321 29.11.2021 Yüksek 12,8144
Açılış: 12,369
14,4198 Değişim: 2,93%
Düşük 13,9221 29.11.2021 Yüksek 14,4643
Açılış: 14,009
732,62 Değişim: 2,74%
Düşük 707,61 29.11.2021 Yüksek 739,84
Açılış: 713,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.