KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:44
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433
Transferler
0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.102 -5.984.821 0 0 20.671.108 14.554.185 -71.953 14.482.232
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.868.949 62.693.024 8.498.517 40.635.920 20.671.108 228.290.533 69.132 228.359.665
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.837.398 8.498.517 37.635.920 97.111.732 318.968.054 1.704.637 320.672.691
Transferler
0 2.265.001 94.546.731 -97.111.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.880 0 0 49.542.451 49.594.331 457.997 50.052.328
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.776.416 79.889.278 11.063.518 132.182.651 49.542.451 368.562.385 2.162.634 370.725.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.558.409 41.736.309
Dönem Karı (Zararı)
50.000.448 20.599.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.471.232 6.459.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.810.753 1.158.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-200.220 70.149
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -199.139 -6.146
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.081 76.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-38.653 -49.333
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-38.653 -49.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.899.352 6.342.633
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -1.062.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-164.656.608 1.108.314
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-47.081.732 47.056.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.884.117 -14.245.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.451.631 -4.683.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-214.432.486 -9.561.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.722.388 -1.401.025
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.487 48.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.710.901 -1.449.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.772.276 21.918.470
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.817 15.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
180.723.459 21.902.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.384.943 -42.560.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.602.499 -652.538
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.732
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.604.231 -652.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.753.205 -9.007.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.753.205 -9.007.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-102.184.928 28.166.876
Alınan Temettüler
19 13.277.146 14.390.600
Kira Ödemeleri
-748.566
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.902.061 -821.167
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.511.962 -1.053.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.511.962 -1.053.988
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -748.455 -615.541
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -763.507 -438.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.270.201 -15.137.072
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
269.348.135 -15.178.059
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
269.348.135 -15.178.059
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-172.116.596
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-172.116.596
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 38.662 40.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.800.170 25.545.249
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
786.058 686.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.014.112 26.231.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.438.586 14.092.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.424.474 40.324.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 110.103.956 78.498.595
Finansal Yatırımlar
279.555.929 232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
279.555.929 232.127.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 279.555.929 232.127.474
Ticari Alacaklar
1.050.434.513 822.313.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.23 49.437.201 30.985.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.000.997.312 791.328.095
Diğer Alacaklar
5.331.897 3.710.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.23 20.766 9.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.311.131 3.701.406
Peşin Ödenmiş Giderler
1.579.499 1.329.286
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.579.499 1.329.286
Diğer Dönen Varlıklar
14 582.448 712.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
582.448 712.119
ARA TOPLAM
1.447.588.242 1.138.691.824
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.447.588.242 1.138.691.824
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
140.474.105 140.767.866
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.217.890 6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 6.217.890 6.576.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
134.256.215 134.191.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 134.256.215 134.191.365
Diğer Alacaklar
46.482.166 41.167.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 46.482.166 41.167.047
Maddi Duran Varlıklar
8 27.613.874 27.517.684
Binalar
17.178.207 17.296.583
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.218.745 4.965.902
Taşıtlar
1.657.843 1.751.588
Mobilya ve Demirbaşlar
728.529 697.337
Özel Maliyetler
2.830.550 2.806.274
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.832.806 757.208
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 5.598.733 5.662.041
Bilgisayar Yazılımları
5.598.733 5.662.041
Peşin Ödenmiş Giderler
13 90.949 779.816
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
90.949 779.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.092.633 216.651.662
TOPLAM VARLIKLAR
1.669.680.875 1.355.343.486
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
562.981.998 471.290.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 562.981.998 471.290.955
Banka Kredileri
292.453.056 298.485.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.180.807 688.531
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
269.348.135 172.116.596
Ticari Borçlar
691.637.448 510.965.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.23 89.983 41.166
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 691.547.465 510.924.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
970.829 171.721
Diğer Borçlar
7.413.931 8.669.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.23 5.913 7.645
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.408.018 8.662.344
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 24.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.943.301 9.348.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.127.837 10.781.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.005.815 9.258.246
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.122.022 1.523.370
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.547 10.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.547 10.496
ARA TOPLAM
1.275.106.608 1.011.238.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.275.106.608 1.011.238.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 662.404 193.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
662.404 193.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 662.404 193.623
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 61.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 61.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.205.487 3.205.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.205.487 3.205.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 19.981.357 19.971.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.849.248 23.432.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.298.955.856 1.034.670.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
368.562.385 318.968.054
Ödenmiş Sermaye
16 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.112.862 78.060.982
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
78.112.862 78.060.982
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 11.063.518 8.498.517
Yasal Yedekler
11.063.518 8.498.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
132.182.651 37.635.920
Net Dönem Karı veya Zararı
49.542.451 97.111.732
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 2.162.634 1.704.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
370.725.019 320.672.691
TOPLAM KAYNAKLAR
1.669.680.875 1.355.343.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 22.609.702.066 13.880.222.755
Satışların Maliyeti
17 -22.531.118.464 -13.843.720.368
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.583.602 36.502.387
BRÜT KAR (ZARAR)
78.583.602 36.502.387
Genel Yönetim Giderleri
18 -25.298.450 -15.873.915
Pazarlama Giderleri
18 -11.500.203 -5.245.011
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -11.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 60.314.848 26.636.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -18.281.012 -9.361.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.806.952 32.659.036
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.806.952 32.659.036
Finansman Giderleri
20 -22.907.152 -5.717.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.899.800 26.941.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.899.352 -6.342.633
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -10.902.061 -821.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.709 -5.521.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.000.448 20.599.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.000.448 20.599.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 457.997 -71.953
Ana Ortaklık Payları
49.542.451 20.671.108
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.970 1.496.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.970 1.496.205
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-12.970 1.496.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
64.850 -7.481.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.850 -7.481.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
64.850 -7.481.027
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.880 -5.984.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.052.328 14.614.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
457.997 -71.953
Ana Ortaklık Payları
49.594.331 14.686.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935034


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: 0,00% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5493 Değişim: 0,01%
Düşük 8,5430 26.07.2021 Yüksek 8,5563
Açılış: 8,5484
10,0715 Değişim: 0,04%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,0932
Açılış: 10,0676
495,47 Değişim: 0,00%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 495,92
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.