;

KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2020 - 18:33
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-660.491 25.096.533 0 0 766.477 25.202.519 10.990 25.213.509
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -2.227.748 72.405.844 7.608.823 34.435.262 766.477 210.649.561 49.356 210.698.917
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 e Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
229.492 3.951.263 0 0 66.689.425 70.870.180 400.967 71.271.147
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.507.355 72.629.118 8.498.517 40.635.920 66.689.425 284.606.528 542.052 285.148.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.861.276 -56.054.522
Dönem Karı (Zararı)
67.090.392 777.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.028.775 -1.269.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.910.444 3.327.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
599.599 142.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 652.755 455.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -129.451 -313.153
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 76.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66 544
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-109.183 -456.025
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 109.249 456.569
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.581.047 -3.906.750
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -1.062.381 -833.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-337.633.346 -61.423.716
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-136.093.982 2.294.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.900.908 -90.740.416
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.765.181 15.937.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-384.666.089 -106.677.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.271.756 4.164.075
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.329 -3.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.318.085 4.167.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.800.269 31.446.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.751 57.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
137.855.020 31.389.369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12.893.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -194.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.261.135 868.631
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.261.135 868.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.094.166 -22.155.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.094.166 -22.155.793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-256.514.179 -61.915.831
Alınan Temettüler
19 14.756.147 6.484.723
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.103.244 -623.414
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.164.056 -2.977.512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
422
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.164.056 -2.977.934
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.426.556 -466.927
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.737.500 -2.511.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.941.731 63.292.247
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
357.036.480 63.292.247
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
168.766.160 63.292.247
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
188.270.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.094.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-113.094.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.083.601 4.260.213
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
690.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.393.511 4.260.213
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.092.701 6.673.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.699.190 10.933.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.029.190 77.387.809
Finansal Yatırımlar
233.753.694 102.654.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
233.753.694 102.654.198
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 233.753.694 102.654.198
Ticari Alacaklar
605.091.727 259.713.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 42.356.183 9.591.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 562.735.544 250.122.486
Diğer Alacaklar
3.414.932 3.964.385
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 46.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.368.603 3.964.385
Peşin Ödenmiş Giderler
908.957 585.736
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 908.957 585.736
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.856.098 686.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.856.098 686.193
ARA TOPLAM
884.054.598 444.991.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
884.054.598 444.991.809
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
131.703.405 122.833.951
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 131.703.405 122.833.951
Diğer Alacaklar
15.575.549 3.444.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.575.549 3.444.431
Maddi Duran Varlıklar
8 24.671.395 23.532.944
Binalar
17.417.590 17.832.654
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.946.234 2.928.584
Taşıtlar
214.974 26.153
Mobilya ve Demirbaşlar
385.429 95.723
Özel Maliyetler
2.707.168 2.649.830
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 844.205 923.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.556.956 3.389.341
Bilgisayar Yazılımları
9 3.556.956 3.389.341
Peşin Ödenmiş Giderler
97.825 289.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 97.825 289.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
176.449.335 154.413.473
TOPLAM VARLIKLAR
1.060.503.933 599.405.282
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
421.822.631 177.670.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 421.822.631 177.670.276
Banka Kredileri
250.590.691 63.039.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
772.932 1.535.973
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
170.459.008 113.094.749
Ticari Borçlar
323.580.265 185.779.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 16.267 71.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 323.563.998 185.708.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
136.391 481.277
Diğer Borçlar
7 5.192.506 3.358.542
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
719 6.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.191.787 3.352.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 37.075 1.272.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.075 1.272.480
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.776.952 477.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.623.026 1.807.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 821.649 593.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 801.377 1.214.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.609 11.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.609 11.554
ARA TOPLAM
754.175.455 370.859.719
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
754.175.455 370.859.719
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.129 374.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.129 374.753
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 164.129 374.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 61.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.728.695 2.591.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.728.695 2.591.089
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 18.225.280 11.702.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.179.898 14.668.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
775.355.353 385.527.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
284.606.528 213.736.348
Ödenmiş Sermaye
16 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.121.763 66.941.008
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
71.121.763 66.941.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.498.517 7.608.823
Yasal Yedekler
16 8.498.517 7.608.823
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.635.920 33.435.262
Net Dönem Karı veya Zararı
66.689.425 8.090.352
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 542.052 141.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
285.148.580 213.877.433
TOPLAM KAYNAKLAR
1.060.503.933 599.405.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 49.286.834.480 20.141.980.916 19.106.541.236 6.569.073.712
Satışların Maliyeti
17 -49.182.146.037 -20.104.029.335 -19.070.527.269 -6.558.591.195
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.688.443 37.951.581 36.013.967 10.482.517
BRÜT KAR (ZARAR)
104.688.443 37.951.581 36.013.967 10.482.517
Genel Yönetim Giderleri
18 -49.290.047 -66.795.358 -16.218.316 -38.003.259
Pazarlama Giderleri
18 -18.938.709 -7.629.318 -7.780.336 -2.847.576
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -299.549 -11.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 67.858.198 63.150.110 26.328.301 19.364.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.745.755 -4.404.758 -146.127 1.103.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.272.581 22.272.257 38.185.656 -9.900.258
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.272.581 22.272.257 38.185.656 -9.900.258
Finansman Giderleri
20 -20.601.142 -25.401.540 -8.723.891 -8.670.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.671.439 -3.129.283 29.461.765 -18.570.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.581.047 3.906.750 -3.083.569 4.666.491
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.103.244 -3.029.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.477.803 3.906.750 -53.572 4.666.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.090.392 777.467 26.378.196 -13.903.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.090.392 777.467 26.378.196 -13.903.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
400.967 10.990 737.457 8.105
Ana Ortaklık Payları
66.689.425 766.477 25.640.739 -13.912.064
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.492 -660.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
286.865 -825.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.373 164.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-57.373 164.915
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.951.263 25.096.533 5.032.800
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.939.079 31.370.672 6.291.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4.939.079 31.370.672 6.291.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-987.816 -6.274.139 -1.258.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-987.816 -6.274.139 -1.258.200
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.180.755 24.436.042 5.032.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.271.147 25.213.509 31.410.996 -13.903.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
400.967 10.990 737.457 8.105
Ana Ortaklık Payları
70.870.180 25.202.519 30.673.539 -13.912.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885507


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3397 Değişim: -0,15%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5463 Değişim: 0,44%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
971,13 Değişim: -0,37%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.