KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 20:54
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -3.303.610 3.303.610 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-660.491 25.096.533 0 0 14.678.541 39.114.583 2.885 39.117.468
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -2.227.748 72.405.844 7.608.823 34.435.262 14.678.541 224.561.625 41.251 224.602.876
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433
Transferler
0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
229.492 -1.081.537 0 0 41.048.686 40.196.641 -336.490 39.860.151
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.507.355 67.596.318 8.498.517 40.635.920 41.048.686 253.932.989 -195.405 253.737.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.656.347 8.760.718
Dönem Karı (Zararı)
40.712.196 14.681.426
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.058.873 1.463.381
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.374.086 2.170.196
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.249.633 201.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.252.755 455.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -79.417 -253.735
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 76.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57 -804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-67.970 -367.292
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 68.027 366.488
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.497.478 759.741
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -1.062.381 -1.667.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-215.055.738 -12.324.061
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-44.795.089 11.947.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.365.222 -45.231.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.854.411 -1.166.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-236.219.633 -44.064.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.057.468 4.668.486
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
63.555 -2.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.121.023 4.670.996
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.196.161 79.071.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.340 60.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.259.501 79.010.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -194.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.278.422 6.295.403
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.278.422 6.295.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.755.698 -68.881.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.755.698 -68.881.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-164.284.669 3.820.746
Alınan Temettüler
19 14.506.173 6.443.201
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.877.851 -1.503.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.645.463 -480.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
422
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.645.463 -480.509
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.313.178 -398.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.332.285 -81.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.005.368 -8.354.344
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.100.117 24.595.595
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
155.237.060 24.595.595
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
112.863.057
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.094.749 -32.949.939
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-113.094.749
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-32.949.939
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.296.442 -73.713
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
591.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-704.759 -73.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.092.701 6.673.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.387.942 6.599.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 72.102.951 77.387.809
Finansal Yatırımlar
143.163.361 102.654.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
143.163.361 102.654.198
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 143.163.361 102.654.198
Ticari Alacaklar
470.958.712 259.713.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 32.445.413 9.591.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 438.513.299 250.122.486
Diğer Alacaklar
2.013.007 3.964.385
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 63.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.949.452 3.964.385
Peşin Ödenmiş Giderler
483.403 585.736
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 483.403 585.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.804.604
Diğer Dönen Varlıklar
412.085 686.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 412.085 686.193
ARA TOPLAM
690.938.123 444.991.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
690.938.123 444.991.809
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
125.962.045 122.833.951
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 125.962.045 122.833.951
Diğer Alacaklar
11.861.593 3.444.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.861.593 3.444.431
Maddi Duran Varlıklar
8 24.067.644 23.532.944
Binalar
17.556.279 17.832.654
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.296.102 2.928.584
Taşıtlar
229.840 26.153
Mobilya ve Demirbaşlar
347.902 95.723
Özel Maliyetler
2.637.521 2.649.830
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 883.925 923.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.745.668 3.389.341
Bilgisayar Yazılımları
9 3.745.668 3.389.341
Peşin Ödenmiş Giderler
30.898 289.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 30.898 289.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
166.551.773 154.413.473
TOPLAM VARLIKLAR
857.489.896 599.405.282
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
332.986.959 177.670.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 332.986.959 177.670.276
Banka Kredileri
175.629.693 63.039.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
881.977 1.535.973
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
156.475.289 113.094.749
Ticari Borçlar
242.976.157 185.779.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 7.678 71.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 242.968.479 185.708.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
208.162 481.277
Diğer Borçlar
7 4.207.699 3.358.542
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.834 6.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.205.865 3.352.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 74.152 1.272.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
74.152 1.272.480
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.252.081 477.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.273.060 1.807.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 821.649 593.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.451.411 1.214.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.607 11.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.607 11.554
ARA TOPLAM
583.984.877 370.859.719
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
583.984.877 370.859.719
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.438 374.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.438 374.753
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 63.438 374.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 61.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.728.695 2.591.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.728.695 2.591.089
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 16.913.508 11.702.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.767.435 14.668.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
603.752.312 385.527.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
253.932.989 213.736.348
Ödenmiş Sermaye
16 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
66.088.963 66.941.008
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
66.088.963 66.941.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.498.517 7.608.823
Yasal Yedekler
16 8.498.517 7.608.823
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.635.920 33.435.262
Net Dönem Karı veya Zararı
41.048.686 8.090.352
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -195.405 141.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.737.584 213.877.433
TOPLAM KAYNAKLAR
857.489.896 599.405.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 30.180.293.244 13.572.907.204 16.300.070.489 7.346.617.474
Satışların Maliyeti
17 -30.111.618.768 -13.545.438.140 -16.267.898.400 -7.340.659.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.674.476 27.469.064 32.172.089 5.957.652
BRÜT KAR (ZARAR)
68.674.476 27.469.064 32.172.089 5.957.652
Genel Yönetim Giderleri
18 -33.071.731 -28.792.099 -17.197.816 -14.469.532
Pazarlama Giderleri
18 -11.158.373 -4.781.742 -5.913.362 -2.429.575
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -287.716 -287.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 41.529.897 43.785.874 14.893.128 19.175.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.599.628 -5.508.582 3.761.566 4.920.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.086.925 32.172.515 27.427.889 13.153.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.086.925 32.172.515 27.427.889 13.153.899
Finansman Giderleri
20 -11.877.251 -16.731.348 -6.160.003 -7.880.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.209.674 15.441.167 21.267.886 5.273.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.497.478 -759.741 -1.154.845 -566.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.073.247 -1.252.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.424.231 -759.741 97.235 -566.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.712.196 14.681.426 20.113.041 4.706.809
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.712.196 14.681.426 20.113.041 4.706.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-336.490 2.885 -264.537 4.045
Ana Ortaklık Payları
41.048.686 14.678.541 20.377.578 4.702.764
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.492 -660.491 229.492 -660.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
286.865 -825.406 286.865 -825.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.373 164.915 -57.373 164.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-57.373 164.915 -57.373 164.915
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.081.537 25.096.533 4.903.285 25.096.533
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.351.921 31.370.672 6.129.106 31.370.672
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-1.351.921 31.370.672 6.129.106 31.370.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
270.384 -6.274.139 -1.225.821 -6.274.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
270.384 -6.274.139 -1.225.821 -6.274.139
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-852.045 24.436.042 5.132.777 24.436.042
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.860.151 39.117.468 25.245.818 29.142.851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-336.490 2.885 -264.537 4.045
Ana Ortaklık Payları
40.196.641 39.114.583 25.510.355 29.138.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869830


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.