KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.06.2020 - 18:16
KAP ***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 37.738.872 -3.303.610 185.447.042 38.366 185.485.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 -3.303.610 3.303.610 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 9.975.777 9.975.777 -1.160 9.974.617
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.567.257 47.309.311 7.608.823 34.435.262 9.975.777 195.422.819 37.206 195.460.025
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.736.847 68.677.855 7.608.823 33.435.262 8.090.352 213.736.348 141.085 213.877.433
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 889.694 7.200.658 -8.090.352 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -132.102 -5.984.821 0 0 20.671.108 14.554.185 -71.953 14.482.232
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 22.660.903 -1.868.949 62.693.024 8.498.517 40.635.920 20.671.108 228.290.533 69.132 228.359.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.736.309 -32.260.404
Dönem Karı (Zararı)
20.599.155 9.975.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.459.407 -1.794.998
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.158.339 751.780
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.149 -190.317
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.146 -190.317
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 76.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-49.333 -143.157
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.333 -143.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.342.633 288.282
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -1.062.381 -2.501.586
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.108.314 -44.166.813
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47.056.358 -14.126.110
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.245.357 -58.882.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.683.684 -14.834.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.561.673 -44.047.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.401.025 1.534.311
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.591 -2.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.449.616 1.537.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.918.470 -5.552.239
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.660 62.177
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.902.810 -5.614.416
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.560.095 23.761.329
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-652.538 520.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-652.538 520.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.007.499 8.577.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.007.499 8.577.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.166.876 -35.986.034
Alınan Temettüler
19 14.390.600 4.028.527
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-821.167 -302.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.053.988 -403.317
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.053.988 -403.317
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -615.541 -321.486
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -438.447 -81.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.137.072 33.033.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-15.178.059 32.894.196
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
-15.178.059 32.894.196
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 40.987 139.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.545.249 369.957
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
686.093 1.044.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.231.342 1.414.820
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.092.701 6.673.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.324.043 8.088.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 101.286.480 77.387.809
Finansal Yatırımlar
54.853.025 102.654.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 54.853.025 102.654.198
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
54.853.025 102.654.198
Ticari Alacaklar
267.595.653 259.713.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 4.727.318 9.591.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 262.868.335 250.122.486
Diğer Alacaklar
2.646.751 3.964.385
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 48.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.598.160 3.964.385
Peşin Ödenmiş Giderler
859.490 585.736
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 859.490 585.736
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.658.396 686.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.658.396 686.193
ARA TOPLAM
428.899.795 444.991.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
428.899.795 444.991.809
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 117.517.649 122.833.951
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
117.517.649 122.833.951
Diğer Alacaklar
5.476.996 3.444.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.476.996 3.444.431
Maddi Duran Varlıklar
8 23.775.954 23.532.944
Binalar
17.694.467 17.832.654
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.004.985 2.928.584
Taşıtlar
244.545 26.153
Mobilya ve Demirbaşlar
148.367 95.723
Özel Maliyetler
2.683.590 2.649.830
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.084.172 923.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.337.126 3.389.341
Bilgisayar Yazılımları
3.019.844 3.389.341
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
317.282
Peşin Ödenmiş Giderler
13 17.152 289.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.152 289.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.209.049 154.413.473
TOPLAM VARLIKLAR
581.108.844 599.405.282
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.261.963 177.670.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 119.261.963 177.670.276
Banka Kredileri
20.236.449 63.039.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.108.824 1.535.973
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
97.916.690 113.094.749
Ticari Borçlar
207.698.466 185.779.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 86.678 71.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 207.611.788 185.708.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
92.140 481.277
Diğer Borçlar
3.814.270 3.358.542
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.234 6.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.813.036 3.352.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
111.228 1.272.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 111.228 1.272.480
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
821.167 477.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.518.047 1.807.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 593.365 593.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 924.682 1.214.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.554 11.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.554 11.554
ARA TOPLAM
333.323.835 370.859.719
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.323.835 370.859.719
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.044.912 374.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.044.912 374.753
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.044.912 374.753
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.591.089 2.591.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.591.089 2.591.089
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 15.727.549 11.702.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.425.344 14.668.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
352.749.179 385.527.849
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
228.290.533 213.736.348
Ödenmiş Sermaye
16 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 22.660.903 22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.824.085 66.941.008
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
60.824.085 66.941.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.498.517 7.608.823
Yasal Yedekler
16 8.498.517 7.608.823
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.635.920 33.435.262
Net Dönem Karı veya Zararı
20.671.108 8.090.352
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 69.132 141.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
228.359.665 213.877.433
TOPLAM KAYNAKLAR
581.108.844 599.405.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 13.880.222.755 6.226.289.730
Satışların Maliyeti
17 -13.843.720.368 -6.204.778.318
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.502.387 21.511.412
BRÜT KAR (ZARAR)
36.502.387 21.511.412
Genel Yönetim Giderleri
18 -15.873.915 -14.322.567
Pazarlama Giderleri
18 -5.245.011 -2.352.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 26.636.769 24.610.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.361.194 -10.333.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.659.036 19.114.042
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.659.036 19.114.042
Finansman Giderleri
20 -5.717.248 -8.851.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.941.788 10.262.899
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.342.633 -288.282
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -821.167 -95.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.521.466 -192.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.599.155 9.974.617
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.599.155 9.974.617
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-71.953 -1.160
Ana Ortaklık Payları
20.671.108 9.975.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.496.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.496.205
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.496.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.481.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.481.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.481.027
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.984.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.614.333 9.974.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-71.953 -1.160
Ana Ortaklık Payları
14.686.286 9.975.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.