KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 22:19
KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 42.963.096
Transferler
-8.715.686 8.715.686 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.554 9.940.974 9.860.420
Dönem Karı (Zararı)
9.940.974 9.940.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.554 -80.554
Dönem Sonu Bakiyeler
19 67.000.000 -217.582 1.888.259 -25.788.135 9.940.974 52.823.516 52.823.516
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 67.000.000 -217.582 1.888.259 -25.788.135 9.940.974 52.823.516
Transferler
9.940.974 -9.940.974 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.125 29.950.014 29.667.889
Dönem Karı (Zararı)
29.950.014 29.950.014
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.125 -282.125
Dönem Sonu Bakiyeler
19 67.000.000 -499.707 1.888.259 -15.847.161 29.950.014 82.491.405 82.491.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.874.979 -69.895.381
Dönem Karı (Zararı)
29.950.014 9.940.974
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.950.014 9.940.974
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.109.998 24.249.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11-12 22.627.463 9.839.496
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.055.305 755.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.009.120 454.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -46.185 301.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.271.280 14.184.547
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.491.118 -1.968.835
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 46.762.398 16.153.382
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.801.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 5.654.109 2.644.412
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
612.451 -5.976.059
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
612.451 -5.976.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
57.462.406 -106.519.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.994.119 -16.594.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-788.001 -176.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.206.118 -16.417.404
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.007.107 -63.239.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.616.695 -5.030.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.787.750 21.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
166.828.945 -5.052.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-548.009 750.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.605.054 -22.405.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-56.075.832 -19.878.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.470.778 -2.527.580
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
159.522.418 -72.329.246
Alınan Faiz
2.486.749 1.966.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -12.203
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-134.188 479.947
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-132.100.622 -30.017.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.484.009 10.881.936
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.484.009 10.881.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.982.365 -15.598.689
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -8.982.365 -15.598.689
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.629.022 8.373.996
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -183.231.288 -33.674.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.804.272 132.080.564
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.078.851.208 402.560.990
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.078.851.208 402.560.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.036.751.722 -257.950.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.036.751.722 -257.950.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.740.881 -2.462.965
Ödenen Faiz
-47.162.877 -10.067.461
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.970.085 32.167.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.970.085 32.167.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.023.856 33.856.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 87.993.941 66.023.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 88.008.039 66.033.585
Ticari Alacaklar
95.170.005 35.175.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 924.402 201.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 94.245.603 34.974.607
Diğer Alacaklar
466.429 1.651.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 466.429 1.651.977
Stoklar
8 88.987.406 81.980.299
Peşin Ödenmiş Giderler
17 58.713.961 14.668.350
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 134.188
Diğer Dönen Varlıklar
16 923.642 11.488.475
ARA TOPLAM
332.403.670 210.998.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
332.403.670 210.998.572
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9,12 146.540.901 37.282.715
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 659.932 1.386.756
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.963.121 11.109.622
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 12.963.121 11.109.622
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.151.581 7.735.160
Diğer Duran Varlıklar
16 23.780.602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.096.137 57.514.253
TOPLAM VARLIKLAR
518.499.807 268.512.825
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.050.772 175.562.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.050.772 175.562.254
Banka Kredileri
5 135.524.002 175.562.254
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 40.526.770
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.658.540 1.306.715
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
697.009 1.306.715
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 697.009 1.306.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.961.531
Banka Kredileri
5 20.961.531
Ticari Borçlar
188.174.455 17.557.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 2.729.895 638.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 185.444.560 16.919.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 624.482 1.172.491
Diğer Borçlar
15.756.540 9.565.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.756.540 9.565.686
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.085.975 45.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 9.085.975 45.359
Kısa Vadeli Karşılıklar
716.392 1.069.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 261.249 567.765
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 455.143 501.328
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 662.357 134.316
ARA TOPLAM
412.729.513 206.413.674
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.729.513 206.413.674
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.013.440 371.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 371.504
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 371.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.013.440 0
Banka Kredileri
5 20.013.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 546.279 896.228
Diğer Borçlar
0 5.940.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.940.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.719.170 2.067.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.719.170 2.067.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.278.889 9.275.635
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
436.008.402 215.689.309
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.491.405 52.823.516
Ödenmiş Sermaye
19 67.000.000 67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-499.707 -217.582
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-499.707 -217.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-499.707 -217.582
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.888.259 1.888.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-15.847.161 -25.788.135
Net Dönem Karı veya Zararı
29.950.014 9.940.974
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.491.405 52.823.516
TOPLAM KAYNAKLAR
518.499.807 268.512.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 916.255.496 493.140.086
Satışların Maliyeti
20 -791.083.334 -434.330.988
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.172.162 58.809.098
BRÜT KAR (ZARAR)
125.172.162 58.809.098
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.005.745 -14.542.150
Pazarlama Giderleri
21 -44.085.300 -26.279.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.647.215 18.786.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.050.130 -8.034.547
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
82.678.202 28.738.768
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
82.678.202 28.738.768
Finansman Giderleri
23 -46.762.398 -16.153.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.915.804 12.585.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.965.790 -2.644.412
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -311.681
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.654.109 -2.644.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.950.014 9.940.974
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.950.014 9.940.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.950.014 9.940.974
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-282.125 -80.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -352.655 -100.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.530 20.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
70.530 20.138
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-282.125 -80.554
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.667.889 9.860.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.667.889 9.860.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006267


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 0,00% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3482 Değişim: -0,10%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,3780
Açılış: 16,3646
17,5425 Değişim: 0,42%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5722
Açılış: 17,4695
973,08 Değişim: -0,17%
Düşük 970,93 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.