KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 23:39
KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 51.708.431
Transferler
-8.715.686 8.715.686
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.650.456
Dönem Karı (Zararı)
1.650.456 1.650.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.650.456
Dönem Sonu Bakiyeler
42.963.096 0 42.963.096
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 67.000.000 -217.582 1.888.259 -25.788.135 9.940.974 52.823.516
Transferler
9.940.974 -9.940.974
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-190.521
Dönem Karı (Zararı)
-190.521 -190.521
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.554
Dönem Sonu Bakiyeler
52.632.995 0 52.632.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.900.567 -16.444.926
Dönem Karı (Zararı)
-190.521 1.650.456
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.346.391 12.435.416
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11, 12 9.076.144 7.260.048
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
382.145 365.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 369.845 94.270
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 12.300 271.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.451.417 4.482.926
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.175.859 -900.627
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 18.627.276 5.383.553
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.430.500 1.804.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -113.613 711.327
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.880.202 -2.189.267
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.880.202 -644.349
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.544.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.125.191 -31.283.468
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.687.948 -17.811.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.108.007 12.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.579.941 -17.823.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.976.257 -5.185.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.384.862 -8.086.398
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.033.335 -355.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.351.527 -7.730.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-261.104 781.891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.584.744 -981.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.128.084 -3.304.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.456.660 2.322.222
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-111.969.321 -17.197.596
Alınan Faiz
1.180.356 900.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -50.777 -12.301
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-60.825 -135.165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.293.550 -4.691.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.361.633 2.422.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -1.988.150 -2.825.101
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.141.930 5.807.623
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -54.808.963 -10.096.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.401.488 48.593.858
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
832.161.806 209.560.990
Kredilerden Nakit Girişleri
5 832.161.806 209.560.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-713.691.354 -156.450.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -713.700.000 -156.450.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8.646
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.202.939 -1.234.358
Ödenen Faiz
-5.866.025 -3.282.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.792.629 27.457.103
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.792.629 27.457.103
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.023.856 33.856.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.231.227 61.313.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.236.459 66.033.585
Ticari Alacaklar
120.863.834 35.175.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 13.309.286 201.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 107.554.548 34.974.607
Diğer Alacaklar
1.912.325 1.651.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.912.325 1.651.977
Stoklar
8 127.956.556 81.980.299
Peşin Ödenmiş Giderler
17 21.960.785 14.668.350
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 60.825 0
Diğer Dönen Varlıklar
23.621.067 11.488.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 23.621.067 11.488.475
ARA TOPLAM
336.611.851 210.998.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
336.611.851 210.998.572
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 4.983.051 13.097.527
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 471.049 1.386.756
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.613.282 11.109.622
Peşin Ödenmiş Giderler
442.709 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
442.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.848.773 7.735.160
Diğer Duran Varlıklar
55.826.084 24.185.188
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 55.826.084 24.185.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.184.948 57.514.253
TOPLAM VARLIKLAR
417.796.799 268.512.825
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
306.679.208 175.562.254
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.240.850
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
41.240.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
265.438.358 175.562.254
Banka Kredileri
5 265.438.358 175.562.254
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
590.029 1.306.715
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
590.029 1.306.715
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 590.029 1.306.715
Ticari Borçlar
42.942.622 17.557.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 2.671.525 638.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.271.097 16.919.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 911.387 1.172.491
Diğer Borçlar
9.034.347 9.565.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 9.034.347 9.565.686
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
103.366 45.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 103.366 45.359
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.275.848 1.069.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 762.220 567.765
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 513.628 501.328
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 134.316 134.316
ARA TOPLAM
361.671.123 206.413.674
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
361.671.123 206.413.674
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 371.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 371.504
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 371.504
Diğer Borçlar
0 5.940.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 5.940.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.471.840 2.067.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.471.840 2.067.903
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.020.841 896.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.020.841 896.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.492.681 9.275.635
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
365.163.804 215.689.309
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.632.995 52.823.516
Ödenmiş Sermaye
19 67.000.000 67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-217.582 -217.582
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-217.582 -217.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-217.582 -217.582
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.888.259 1.888.259
Yasal Yedekler
1.888.259 1.888.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-15.847.161 -25.788.135
Net Dönem Karı veya Zararı
-190.521 9.940.974
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.632.995 52.823.516
TOPLAM KAYNAKLAR
417.796.799 268.512.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 353.531.789 173.116.389
Satışların Maliyeti
19 -314.876.772 -149.137.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.655.017 23.979.087 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
38.655.017 23.979.087 0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.716.455 -5.547.073
Pazarlama Giderleri
20 -19.699.031 -14.193.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.839.769 4.472.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.636.360 -3.155.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.442.940 5.556.069 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.880.202 2.189.267
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.323.142 7.745.336 0 0
Finansman Giderleri
23 -18.627.276 -5.383.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-304.134 2.361.783 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
113.613 -711.327 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 113.613 -711.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-190.521 1.650.456 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-190.521 1.650.456 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-190.521 1.650.456
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-190.521 1.650.456 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-190.521 1.650.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956601


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: 0,00% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 0 24.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,8722 Değişim: 0,07%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3997 Değişim: -0,32%
Düşük 10,3768 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
501,40 Değişim: 0,47%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.