KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 21:15
KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 67.000.000 -76.904 162.758 -3.194.661 9.334.222 73.225.415 73.225.415
Diğer Düzeltmeler
-1.091 5.675.431 -458.914 5.215.426 5.215.426
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19 67.000.000 -77.995 162.758 2.480.770 8.875.308 78.440.841 78.440.841
Transferler
952.715 7.922.593 -8.875.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.384 -20.862.759 -20.892.143 -20.892.143
Dönem Karı (Zararı)
-20.862.759 -20.862.759 -20.862.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.384 -29.384 -29.384
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.840.267 -5.840.267 -5.840.267
Dönem Sonu Bakiyeler
19 67.000.000 -107.379 1.115.473 4.563.096 -20.862.759 51.708.431 51.708.431
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 67.000.000 -107.379 1.115.473 4.563.096 -20.862.759 51.708.431 51.708.431
Transferler
772.786 -21.635.545 20.862.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.649 -8.715.686 -8.745.335 -8.745.335
Dönem Karı (Zararı)
-8.715.686 -8.715.686 -8.715.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.649 -29.649 -29.649
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 67.000.000 -137.028 1.888.259 -17.072.449 -8.715.686 42.963.096 42.963.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.143.635 -106.020.684
Dönem Karı (Zararı)
-8.715.686 -20.862.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.408.993 37.974.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.155.627 5.481.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
244.024 346.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 327.738 249.298
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -83.714 97.330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.690.264 28.610.165
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.558.258 -2.018.498
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 21.248.522 30.628.663
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.120.793 11.065.526
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
3.120.793 11.065.526
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.163.566 -6.799.262
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.638.149 -730.005
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.638.149 -730.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
147.938.694 -124.962.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-773.975 11.477.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
531.747 282.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.305.722 11.195.706
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
126.697.319 -116.026.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.088.306 1.750.846
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.784.884 1.850.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.873.190 -99.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
167.542 -211.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.759.502 -21.954.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.726.096 -16.714.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-966.594 -5.239.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
166.632.001 -107.851.380
Alınan Faiz
2.567.096 2.037.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -180.742 -52.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
125.280 -154.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-40.163.146 24.679.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.001.537 1.754.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -8.849.714 -2.240.728
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 25.165.789
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-38.314.969 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.811.943 67.774.193
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
660.921.178 296.773.574
Kredilerden Nakit Girişleri
660.921.178 296.773.574
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-789.001.677 -199.125.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-789.001.677 -199.125.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.468.715
Ödenen Temettüler
-5.840.267
Ödenen Faiz
-20.262.729 -24.034.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.831.454 -13.566.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.831.454 -13.566.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.687.491 69.254.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.856.037 55.687.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.863.052 55.703.344 69.289.079
Ticari Alacaklar
18.581.535 17.807.560 29.285.276
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 24.332 556.079 838.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.557.203 17.251.481 28.447.187
Diğer Alacaklar
821.456 2.394.473 389.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 821.456 2.394.473 389.820
Türev Araçlar
26 1.037.139
Stoklar
8 18.740.887 145.438.206 29.412.189
Peşin Ödenmiş Giderler
17 6.847.463 7.160.572 8.206.067
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 479.947 605.226 450.466
Diğer Dönen Varlıklar
16 261.754 17.817.019 2.061.312
ARA TOPLAM
79.596.094 246.926.400 140.131.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.596.094 246.926.400 140.131.348
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6.494.242 6.178.919 7.653.815
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.293.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.977.925 5.051.154 7.841.265
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.977.925 5.051.154 7.841.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 10.359.434 9.188.456 718.996
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.124.950 20.418.529 16.214.076
TOPLAM VARLIKLAR
101.721.044 267.344.929 156.345.424
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.234.153 153.080.499 48.837.376
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.389.010 153.080.499 48.837.376
Banka Kredileri
5 25.389.010 153.080.499 48.837.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.845.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.845.143
Ticari Borçlar
22.588.486 19.500.180 17.749.334
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 616.364 3.401.248 1.551.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 21.972.122 16.098.932 16.198.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 421.744 254.202 465.289
Diğer Borçlar
1.357.420 5.778.055 9.411.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.357.420 5.778.055 9.411.906
Türev Araçlar
35.194.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
709.006 210.573 331.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
538.424 610.608 403.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 338.808 327.278 217.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 199.616 283.330 186.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.841.264 598.159 420.266
ARA TOPLAM
55.690.497 215.226.452 77.619.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.690.497 215.226.452 77.619.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.772.374
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.772.374
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.772.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
712.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
712.504
Uzun Vadeli Karşılıklar
582.573 410.046 285.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 582.573 410.046 285.581
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.067.451 410.046 285.581
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.757.948 215.636.498 77.904.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.963.096 51.708.431 78.440.841
Ödenmiş Sermaye
19 67.000.000 67.000.000 67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-137.028 -107.379 -77.995
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137.028 -107.379 -77.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137.028 -107.379 -77.995
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.888.259 1.115.473 162.758
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.072.449 4.563.096 2.480.770
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.715.686 -20.862.759 8.875.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.963.096 51.708.431 78.440.841
TOPLAM KAYNAKLAR
101.721.044 267.344.929 156.345.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 274.207.315 270.947.362
Satışların Maliyeti
20 -228.525.572 -225.798.750
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.681.743 45.148.612
BRÜT KAR (ZARAR)
45.681.743 45.148.612
Genel Yönetim Giderleri
21 -14.268.429 -13.723.904
Pazarlama Giderleri
21 -21.915.038 -18.435.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.148.787 5.733.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.917.626 -4.918.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.729.437 13.803.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.760.626 228.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.490.063 14.032.168
Finansman Giderleri
22 -24.369.315 -41.694.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.879.252 -27.662.021
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.163.566 6.799.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.662.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.163.566 8.462.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.715.686 -20.862.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.715.686 -20.862.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.715.686 -20.862.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.649 -29.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -37.061 -36.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.412 7.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 7.412 7.346
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.649 -29.384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.745.335 -20.892.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.745.335 -20.892.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822281


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 0,08% Hacim : 8.385 Mio.TL Son veri saati : 13:49
Düşük 1.429 21.10.2021 Yüksek 1.436
Açılış: 1.433
9,4462 Değişim: 2,54%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,4923
Açılış: 9,2118
11,0205 Değişim: 2,51%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 11,0646
Açılış: 10,7502
533,39 Değişim: 1,06%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 536,40
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.