KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 16:56
KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 67.000.000 -42.654 -2.034.177 64.923.169 64.923.169
Transferler
162.758 -162.758 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.982.400 2.982.400 2.982.400
Kar Payları
-997.725 -997.725 -997.725
Dönem Sonu Bakiyeler
16 67.000.000 -42.654 162.758 -3.194.660 2.982.400 66.907.844 66.907.844
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 67.000.000 -76.904 162.758 -3.194.660 9.334.222 73.225.416 73.225.416
Transferler
952.715 8.381.507 -9.334.222 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.563.351 5.563.351 5.563.351
Kar Payları
-5.840.267 -5.840.267 -5.840.267
Dönem Sonu Bakiyeler
16 67.000.000 -76.904 1.115.473 -653.420 5.563.351 72.948.500 72.948.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.139.917 -68.055.990
Dönem Karı (Zararı)
5.563.351 2.982.400
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.024.804 4.480.870
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 2.237.397 1.876.147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.999 151.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 94.999 151.059
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.456.652 1.654.465
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -640.967 -167.659
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 7.097.619 1.822.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -350.963 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.586.719 799.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-148.505.575 -75.350.664
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.467.762 464.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.685 -13.076.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.558.447 13.540.882
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-133.095.084 -31.016.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.593.437 14.009.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-187.529 -79.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.405.908 14.089.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-198.744 -381.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.086.072 -58.427.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.056.592 -57.129.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
970.520 -1.298.179
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-132.917.420 -67.887.394
Alınan Faiz
639.680 156.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -27.274 -11.693
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -834.903 -313.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-335.626 -97.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.167 182.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -370.793 -279.783
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.699.274 31.430.952
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.900.000 95.985.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 117.900.000 95.985.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.400.000 -62.435.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -31.400.000 -62.435.000
Ödenen Temettüler
-5.840.267 -997.725
Ödenen Faiz
-3.960.459 -1.121.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.776.269 -36.722.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.776.269 -36.722.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 68.565.326 55.907.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.789.057 19.184.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.825.242 68.600.224
Ticari Alacaklar
11.284.067 27.751.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 90.993 308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.193.074 27.751.521
Diğer Alacaklar
5.713.020 247.344
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 5.425.991 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 287.029 247.344
Türev Araçlar
23 1.388.102 1.037.139
Stoklar
7 155.792.198 22.697.114
Peşin Ödenmiş Giderler
14 9.741.687 8.142.366
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 275.397 444.227
Diğer Dönen Varlıklar
13 21.461.897 301.472
ARA TOPLAM
217.481.610 129.221.715
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.481.610 129.221.715
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 3.807.311 4.228.643
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.360.826 7.841.265
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.360.826 7.841.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 166.358 386.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.334.495 12.456.900
TOPLAM VARLIKLAR
227.816.105 141.678.615
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 130.458.329 40.821.169
Ticari Borçlar
11.920.830 16.514.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.026.496 1.214.025
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.894.334 15.300.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 218.124 416.868
Diğer Borçlar
10.731.492 9.411.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.731.492 9.411.906
Ertelenmiş Gelirler
283.040 321.054
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 531.182 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
423.385 393.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 237.385 207.133
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 186.000 186.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 0 311.054
ARA TOPLAM
154.566.382 68.189.449
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.566.382 68.189.449
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
301.223 263.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 301.223 263.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
301.223 263.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.867.605 68.453.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.948.500 73.225.416
Ödenmiş Sermaye
16 67.000.000 67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-76.904 -76.904
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.904 -76.904
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.904 -76.904
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.115.473 162.758
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-653.420 -3.194.660
Net Dönem Karı veya Zararı
5.563.351 9.334.222
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.948.500 73.225.416
TOPLAM KAYNAKLAR
227.816.105 141.678.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 111.456.021 88.404.266
Satışların Maliyeti
17 -96.191.634 -76.677.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.264.387 11.726.563
BRÜT KAR (ZARAR)
15.264.387 11.726.563
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.368.691 -2.947.645
Pazarlama Giderleri
18 -9.775.619 -9.684.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.880.827 8.063.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.104.178 -1.593.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.896.726 5.564.787
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 38.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.896.726 5.603.723
Finansman Gelirleri
20 350.963 0
Finansman Giderleri
20 -7.097.619 -1.822.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.150.070 3.781.599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.586.719 -799.199
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.366.085 -243.830
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -220.634 -555.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.563.351 2.982.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.563.351 2.982.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.563.351 2.982.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 24 0,08300000 0,04450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.563.351 2.982.400
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.563.351 2.982.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715778


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,00% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,3976 Değişim: -0,29%
Düşük 7,3928 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
8,9915 Değişim: 0,07%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0168
Açılış: 8,9856
445,45 Değişim: -0,07%
Düşük 444,86 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.