KAP ***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 20:02
KAP ***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 -3.970.841 118.444.353 -11.876.714 6.703.057 23.327.680 45.249.743 208.867.490 506.744.768 14.716.618 521.461.386
Transferler
208.867.490 -208.867.490 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.023.617 984.861 286.784.485 422.792.963 15.222.828 438.015.791
Dönem Karı (Zararı)
0 0 286.784.485 286.784.485 7.407.878 294.192.363
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.023.617 984.861 0 136.008.478 7.814.950 143.823.428
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15.600.000 372.500.484 388.100.484 388.100.484
Dönem Sonu Bakiyeler
135.600.000 -3.970.841 372.500.484 253.467.970 -11.876.714 7.687.918 23.327.680 254.117.233 286.784.485 1.317.638.215 29.939.446 1.347.577.661
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.600.000 -3.970.841 372.500.484 285.308.043 -35.888.363 8.595.222 40.547.094 123.321.523 623.120.937 1.549.134.099 29.084.411 1.578.218.510
Transferler
623.120.937 -623.120.937 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.341.794 -1.249.439 2.790.908 241.631.784 245.515.047 6.250.693 251.765.740
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 241.631.784 241.631.784 6.179.344 247.811.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.341.794 -1.249.439 2.790.908 0 3.883.263 71.349 3.954.612
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.748.047 9.748.047 -9.748.047 0 -9.748.047 0 -9.748.047
Dönem Sonu Bakiyeler
135.600.000 -3.970.841 -9.748.047 372.500.484 287.649.837 -37.137.802 11.386.130 50.295.141 736.694.413 241.631.784 1.784.901.099 35.335.104 1.820.236.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.344.661 -172.232.324
Dönem Karı (Zararı)
247.811.128 294.192.363
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
163.830.177 46.003.627
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.704.001 18.943.621
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-164.576 324.907
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 324.907
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-164.576 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.070.714 17.558.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 34.066.464 17.780.808
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.250 -222.291
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.801.002 -8.813.413
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.136.962 -18.377.823
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 19.335.960 9.564.410
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
85.888.910 74.794.221
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.120.000 -105.471.941
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -63.120.000 -103.000.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.471.941
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
82.000.167 56.026.450
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-748.037 -7.358.735
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-748.037 -7.358.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-415.138.837 -462.352.366
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -50.138.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-499.203.118 -137.860.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.462.243 -100.510.629
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-106.756.536 -255.735.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
295.394.142 71.867.709
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.888.918 10.025.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.497.532 -122.156.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -32.148.576 -3.475.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.698.553 -46.600.104
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.705.071 -22.296.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.161.527 11.054.301
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.161.527 11.054.301
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.866.598 -35.714.038
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -35.161.651 -18.038.963
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -23.704.947 -17.675.075
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -500.000
Alınan Faiz
0 2.863.331
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.152.502 278.380.517
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 388.100.484
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 388.100.484
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.748.047 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.748.047 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.493.340 164.239.359
Kredilerden Nakit Girişleri
140.493.340 164.239.359
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-167.462.782 -266.842.536
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-167.462.782 -266.842.536
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.035.482 -13.066.872
Ödenen Faiz
-10.536.493 -9.564.410
Alınan Faiz
22.136.962 15.514.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-155.202.234 83.851.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-155.202.234 83.851.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 642.558.782 498.868.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 487.356.548 582.720.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 487.356.548 642.558.782
Ticari Alacaklar
899.091.849 400.935.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 131.133.628 57.094.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 767.958.221 343.840.525
Diğer Alacaklar
142.593.272 76.670.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 129.006.021 69.759.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.587.251 6.911.088
Stoklar
6 722.925.954 615.013.630
Peşin Ödenmiş Giderler
89.953.523 34.792.152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
89.953.523 34.792.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.459.650
Diğer Dönen Varlıklar
9.102.213 43.522.293
ARA TOPLAM
2.351.023.359 1.814.952.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.351.023.359 1.814.952.058
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
350.000 350.000
Ticari Alacaklar
10.116.000 9.126.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.116.000 9.126.305
Diğer Alacaklar
690.821 352.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
690.821 352.973
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 196.120.000 164.500.000
Maddi Duran Varlıklar
8 567.203.729 517.404.913
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.596.366 8.175.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.176.201 81.350.514
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 95.176.201 81.350.514
Peşin Ödenmiş Giderler
75.102.466 26.642.151
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.102.466 26.642.151
Ertelenmiş Vergi Varlığı
75.302.506 75.797.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.030.658.089 883.700.029
TOPLAM VARLIKLAR
3.381.681.448 2.698.652.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
248.938.826 159.517.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 248.938.826 159.517.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.853.971 164.884.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 119.853.971 164.884.974
Ticari Borçlar
828.039.503 532.645.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 83.769 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 827.955.734 532.645.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
51.293.427 32.834.094
Diğer Borçlar
19.541.901 10.783.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 377
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.541.901 10.783.171
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.479.822 4.034.628
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 1.660.025 62.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.819.797 3.972.045
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
45.605.900 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.594.757 20.856.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 23.901.872 20.167.568
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 692.885 688.635
ARA TOPLAM
1.345.348.107 925.556.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.345.348.107 925.556.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.532.224 140.299.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 161.532.224 140.299.239
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226.038 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226.038 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.338.876 54.578.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 54.338.876 54.578.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.097.138 194.877.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.561.445.245 1.120.433.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.784.901.099 1.549.134.099
Ödenmiş Sermaye
12 135.600.000 135.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 -3.970.841 -3.970.841
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -9.748.047 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 372.500.484 372.500.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
250.512.035 249.419.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
250.512.035 249.419.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
287.649.837 285.308.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.137.802 -35.888.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.386.130 8.595.222
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.386.130 8.595.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 50.295.141 40.547.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
736.694.413 123.321.523
Net Dönem Karı veya Zararı
241.631.784 623.120.937
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.335.104 29.084.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.820.236.203 1.578.218.510
TOPLAM KAYNAKLAR
3.381.681.448 2.698.652.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.168.637.662 1.782.720.190 1.277.694.129 942.980.570
Satışların Maliyeti
13 -1.678.609.314 -1.365.167.626 -984.232.256 -712.460.909
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
490.028.348 417.552.564 293.461.873 230.519.661
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
490.028.348 417.552.564 293.461.873 230.519.661
Genel Yönetim Giderleri
-95.487.402 -55.294.432 -49.188.677 -25.368.878
Pazarlama Giderleri
-148.455.927 -73.685.324 -81.108.587 -42.895.123
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-14.150.832 -9.081.815 -7.947.422 -5.053.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 409.084.234 284.220.037 352.564.779 -188.519.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -348.406.717 -284.738.226 -296.355.696 154.664.835
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
292.611.704 278.972.804 211.426.270 123.347.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
64.222.066 107.282.452 910.256 105.832.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
356.833.770 386.255.256 212.336.526 229.179.149
Finansman Gelirleri
15 162.961.950 125.535.108 113.996.977 48.346.271
Finansman Giderleri
15 -189.984.425 -161.571.551 -136.454.563 -60.871.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
329.811.295 350.218.813 189.878.940 216.653.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-82.000.167 -56.026.450 -31.256.787 -27.069.122
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-70.616.810 -43.546.996 -20.943.923 -19.362.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.383.357 -12.479.454 -10.312.864 -7.706.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
247.811.128 294.192.363 158.622.153 189.584.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
247.811.128 294.192.363 158.622.153 189.584.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.179.344 7.407.878 3.318.538 4.771.129
Ana Ortaklık Payları
241.631.784 286.784.485 155.303.615 184.813.319
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 1,78000000 2,11000000 1,15000000 1,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç(Zarar) 16 1,78000000 2,32000000 1,15000000 1,45000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.163.704 142.838.567 -989.973 142.838.567
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 158.709.519 0 158.709.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.577.242 0 -1.237.465 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.740.946 -15.870.952 247.492 -15.870.952
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
2.425.499 -15.870.952 0 -15.870.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
315.447 0 247.492 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.790.908 984.861 2.267.403 -5.148
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
2.790.908 984.861 2.267.403 -5.148
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.790.908 984.861 2.267.403 -5.148
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.954.612 143.823.428 1.277.430 142.833.419
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
251.765.740 438.015.791 159.899.583 332.417.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.250.693 15.222.828 3.319.610 12.586.079
Ana Ortaklık Payları
245.515.047 422.792.963 156.579.973 319.831.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186735


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9165 Değişim: -0,01%
Düşük 28,9101 08.12.2023 Yüksek 28,9223
Açılış: 28,918
31,2598 Değişim: -0,02%
Düşük 31,2294 08.12.2023 Yüksek 31,2677
Açılış: 31,2651
1.886,42 Değişim: 0,14%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.898,04
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.