KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 20:24
KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 130.301.035 66.855.932
Satışların Maliyeti
20 -72.763.307 -50.532.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.537.728 16.323.194
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
57.537.728 16.323.194
Genel Yönetim Giderleri
20-21 -3.189.890 -2.826.250
Pazarlama Giderleri
20-21 -1.723.358 -1.127.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.530.036 1.738.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.345.116 -1.575.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.809.400 12.531.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 103.186 80.255
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.912.586 12.611.444
Finansman Gelirleri
25 3.928.572 1.855.946
Finansman Giderleri
26 -790.205 -504.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.050.953 13.963.025
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.487.111 -3.101.796
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-14.469.397 -3.222.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 1.982.286 120.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.563.842 10.861.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.563.842 10.861.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17 44.563.842 10.861.229
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.038.666 10.544.289
Dönem Karı (Zararı)
17 44.563.842 10.861.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.973.845 2.050.568
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.416.831 1.127.519
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
287.206 1.382.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 287.206 1.382.577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.554.243 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-284.435 -459.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-499.021 -2.367.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.071.517 273.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.071.517 273.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.764.480 -3.144.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.764.480 -3.144.391
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.694.214 -2.911.836
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,10 1.190.672 2.240.805
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.697.484 1.174.848
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.697.484 1.174.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.038.666 10.544.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.944.259 18.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.115.894
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.115.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.102.937 -1.013.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.102.937 -1.013.476
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
54.210
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-841.322 -137.671
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 567.339
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
2.178.539
Ödenen Faiz
-1.145.251
Alınan Faiz
2.480.717
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.101.796
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
155.130
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.094.407 11.130.585
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.094.407 11.130.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.300.702 21.170.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.395.109 32.300.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 64.395.109 32.300.702
Finansal Yatırımlar
5 1.047.917 206.595
Diğer Finansal Yatırımlar
5 1.047.917 206.595
Ticari Alacaklar
6-19 4.744.569 2.101.021
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
157.689 21.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.586.880 2.079.498
Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
7 17.000.115 12.305.901
Peşin Ödenmiş Giderler
8 195.281 4.892.765
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 195.281 4.892.765
Diğer Dönen Varlıklar
9 193.763 78.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 193.763 78.765
ARA TOPLAM
87.576.754 51.885.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.576.754 51.885.749
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.116 70.116
Ticari Alacaklar
10 99 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 99 99
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 21.681.219 9.946.054
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 67.474 50.296
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.730.119 56.536
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.730.119 56.536
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.527.213 1.018.821
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.076.240 11.141.922
TOPLAM VARLIKLAR
115.652.994 63.027.671
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5.718.423 4.645.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
367.688 329.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.350.735 4.315.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
332.328 308.226
Diğer Borçlar
765.704 648.362
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
765.704 648.362
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.622.141 5.907.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.622.141 5.907.077
Kısa Vadeli Karşılıklar
181.262 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
181.262
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.457.329 2.394.694
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.457.329 2.394.694
ARA TOPLAM
23.077.187 13.903.452
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.077.187 13.903.452
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.518.606 4.412.662
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.518.606 4.412.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.595.793 18.316.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.057.201 44.711.557
Ödenmiş Sermaye
6.224.400 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları
50.404 50.404
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.351.238 -1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.421.682 -801.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.421.682 -801.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.421.682 -801.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.654.908 3.405.932
Yasal Yedekler
2.303.670 3.405.932
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.351.238
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.493.203 26.322.622
Net Dönem Karı veya Zararı
44.563.842 10.861.229
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.057.201 44.711.557
TOPLAM KAYNAKLAR
115.652.994 63.027.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 36.322.254
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
186.732 11.110.501 -11.297.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.528 10.861.229 10.401.701 10.401.701
Dönem Karı (Zararı)
10.861.229 10.861.229 10.861.229
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.528 -459.528 -459.528
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.178.539 -2.178.539 -2.178.539
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -801.792 3.405.932 26.322.622 10.861.229 44.711.557 44.711.557
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 1.351.238 -801.792 3.405.932 26.322.622 10.861.229 44.711.557 44.711.557
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
166.141 161.141 161.141
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.223.474 248.976 10.861.229 33.702.613 47.036.292 47.036.292
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.690.648 -3.690.648 -3.690.648
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 1.421.682 3.654.908 33.493.203 44.563.842 88.057.201 88.057.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.563.842 10.861.229
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.369.470 -801.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.895.576 -1.029.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
473.894 227.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 473.894 227.574
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.369.470 -801.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.933.312 10.059.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.933.312 10.059.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006152


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.408 Değişim: 1,41% Hacim : 26.366 Mio.TL Son veri saati : 16:57
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.410
Açılış: 2.387
16,3661 Değişim: 1,81%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3707
Açılış: 16,0758
17,4611 Değişim: 0,95%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4715
Açılış: 17,2966
973,09 Değişim: 0,71%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.