KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:39
KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
66.855.932 59.959.042
Satışların Maliyeti
-50.532.738 -43.905.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.323.194 16.054.020
BRÜT KAR (ZARAR)
16.323.194 16.054.020
Genel Yönetim Giderleri
-2.826.250 -2.291.895
Pazarlama Giderleri
-1.127.870 -1.106.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.139.282 1.289.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-934.844 -1.045.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.573.512 12.898.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
54.210 101.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-163 -32
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.627.559 12.999.959
Finansman Gelirleri
2.480.717 2.246.323
Finansman Giderleri
-1.145.251 -725.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.963.025 14.520.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.101.796 -3.223.121
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.222.028 -3.320.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
120.232 97.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.861.229 11.297.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.861.229 11.297.233
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.861.229 11.297.233
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01810000 0,01740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.544.289 11.793.311
Dönem Karı (Zararı)
10.861.229 11.297.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.050.568 1.845.270
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.127.519 955.379
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.382.577 889.891
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-459.528 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.367.508 -1.105.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
273.066 -1.948.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.144.391 910.564
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.911.836 324.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.240.805 420.113
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.174.848 -812.181
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.544.289 12.036.862
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -243.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.957 -3.065.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.115.894 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.013.476 -3.066.499
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
54.210 876
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-137.671 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
567.339 -1.848.649
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -48.340
Ödenen Temettüler
2.178.539 0
Ödenen Faiz
-1.145.251 0
Alınan Faiz
2.480.717 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.101.796 -3.320.639
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
155.130 1.520.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.130.585 6.879.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.130.585 6.879.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.170.117 14.291.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.300.702 21.170.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32.300.702 21.170.117
Finansal Yatırımlar
206.595 69.087
Ticari Alacaklar
2.101.021 2.374.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.523 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.079.498 2.374.087
Stoklar
12.305.901 9.394.065
Peşin Ödenmiş Giderler
4.892.765 910.742
Diğer Dönen Varlıklar
78.765 43.251
ARA TOPLAM
51.885.749 33.961.349
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.885.749 33.961.349
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.116 70.116
Diğer Alacaklar
99 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99 99
Maddi Duran Varlıklar
9.946.054 10.075.135
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.296 35.258
Peşin Ödenmiş Giderler
56.536 40.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.018.821 768.980
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.141.922 10.989.827
TOPLAM VARLIKLAR
63.027.671 44.951.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.645.093 2.404.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
329.483 165.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.315.610 2.238.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
308.226 156.010
Diğer Borçlar
648.362 590.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
648.362 590.661
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.907.077 1.515.615
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.394.694 932.263
ARA TOPLAM
13.903.452 5.598.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.903.452 5.598.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.412.662 3.030.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.412.662 3.030.085
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.412.662 3.030.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.316.114 8.628.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.711.557 36.322.254
Ödenmiş Sermaye
6.224.400 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları
50.404 50.404
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.351.238 -1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-801.792 -342.264
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.405.932 3.219.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.322.622 17.224.519
Net Dönem Karı veya Zararı
10.861.229 11.297.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.711.557 36.322.254
TOPLAM KAYNAKLAR
63.027.671 44.951.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881
Transferler
790.793 13.970.112 -14.760.905 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.540 11.297.233 11.120.693 0 11.120.693
Dönem Karı (Zararı)
11.297.233 11.297.233 0 11.297.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.540 -176.540 0 -176.540
Kar Payları
-1.867.320 -1.867.320 0 -1.867.320
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254
Transferler
186.732 11.110.501 -11.297.233 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.528 10.861.229 10.401.701 0 10.401.701
Dönem Karı (Zararı)
10.861.229 10.861.229 0 10.861.229
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.528 -459.528 0 -459.528
Kar Payları
-2.178.539 -2.178.539 0 -2.178.539
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
166.141 166.141 0 166.141
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -801.792 3.405.932 26.322.622 10.861.229 44.711.557 0 44.711.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.861.229 11.297.233
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-801.792 -342.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.029.366 -440.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
227.574 97.964
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
227.574 97.964
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-801.792 -342.264
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.059.437 10.954.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.059.437 10.954.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914113


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: 0,00% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.472 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6606 Değişim: -0,13%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,5216 Değişim: -0,18%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5634
Açılış: 17,5532
975,40 Değişim: -0,07%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.