KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 19:03
KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.226.011 29.926.837 15.058.829 15.070.741
Satışların Maliyeti
-23.372.738 -21.689.758 -13.087.444 -11.119.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.853.273 8.237.079 1.971.385 3.951.449
BRÜT KAR (ZARAR)
3.853.273 8.237.079 1.971.385 3.951.449
Genel Yönetim Giderleri
-1.018.540 -1.035.493 -549.691 -570.855
Pazarlama Giderleri
-493.285 -56518.710 790 88.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-137.368 -106.117 -64.929 -104.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.329.691 6.748.576 1.116.228 3.086.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.143 62.542 10.428 27.016
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12 -32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.351.822 6.811.086 1.126.656 3.113.174
Finansman Gelirleri
1.047.815 1.145.364 456.661 535.062
Finansman Giderleri
-424.976 -366.046 -3.311 -19.892
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.974.661 7.590.404 1.580.006 3.628.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-591.077 -1.922.094 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-692.416 -1.705.425 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
101.339 -216.669 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.383.584 5.668.310 1.580.006 3.628.344
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.383.584 5.668.310 1.580.006 3.628.344
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.383.584 5.668.310 1.580.006 3.628.344
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00380000 0,00910000 0,00250000 0,00580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.808.609 9.119.135
Dönem Karı (Zararı)
2.383.584 5.668.310
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
946.157 6.931.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
568.299 376.944
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.792 239.832
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.922.094
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
310.066 8.237.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.490.795 -814.034
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.096.149 -2.411.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
242.743 176.065
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
443.279 1.061.520
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
934.974 379.009
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.965.948 1.582.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.601.097
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.820.536 11.786.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -87.271
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.692.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.927 112.594
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-229.823 -341.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
789.200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-750.332 -390.416
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
22.143 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-12 -32
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-290.822 48.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.416.594 -1.465.179
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -48.340
Ödenen Faiz
-424.976 366.046
Alınan Faiz
1.047.815 -1.145.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
793.755 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -637.521
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.995.380 7.312.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.995.380 7.312.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.170.117 14.291.078
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.165.497 21.603.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28.165.497 21.170.117
Finansal Yatırımlar
359.909 69.087
Ticari Alacaklar
3.470.236 2.374.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.470.236 2.374.087
Stoklar
8.950.786 9.394.065
Peşin Ödenmiş Giderler
408.952 910.742
Diğer Dönen Varlıklar
453.062 43.251
ARA TOPLAM
41.808.442 33.961.349
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.808.442 33.961.349
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.116 70.116
Diğer Alacaklar
99 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99 99
Maddi Duran Varlıklar
10.235.714 10.075.135
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.712 35.258
Peşin Ödenmiş Giderler
1.203 40.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
782.863 768.980
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.146.707 10.989.827
TOPLAM VARLIKLAR
52.955.149 44.951.176
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.339.262 2.404.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
366.216 165.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.973.046 2.238.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
231.315 156.010
Diğer Borçlar
467.145 590.661
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
467.145 590.661
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.537.888 1.515.615
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
692.416 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
573.342 932.263
ARA TOPLAM
10.841.368 5.598.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.841.368 5.598.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.097.877 3.030.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.097.877 3.030.085
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.097.877 3.030.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.939.245 8.628.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.015.904 36.322.254
Ödenmiş Sermaye
6.224.400 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları
50.404 50.404
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.351.238 -1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.198 -342.264
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.198 -342.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.198 -342.264
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.219.200 3.219.200
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.521.752 17.224.519
Net Dönem Karı veya Zararı
2.383.584 11.297.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.015.904 36.322.254
TOPLAM KAYNAKLAR
52.955.149 44.951.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881
Transferler
790.793 13.970.112 -14.760.905 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.540 11.297.233 11.120.693 0 11.120.693
Dönem Karı (Zararı)
0 11.297.233 11.297.233 0 11.297.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-176.540 0 -176.540 0 -176.540
Kar Payları
-1.867.320 -1.867.320 0 -1.867.320
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -342.264 3.219.200 17.224.519 11.297.233 36.322.254 0 36.322.254
Transferler
11.297.233 -11.297.233 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
310.066 2.383.584 2.693.650 0 2.693.650
Dönem Karı (Zararı)
0 2.383.584 2.383.584 0 2.383.584
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
310.066 0 310.066 0 310.066
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -32.198 3.219.200 28.521.752 2.383.584 39.015.904 0 39.015.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.383.584 5.668.310 1.580.006 3.628.344
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.198 -191.691 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.442 -252.250 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.244 60.559 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.244 60.559 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.198 -191.691 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.351.386 5.476.619 1.580.006 3.628.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.351.386 5.476.619 1.580.006 3.628.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863674


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.543 Değişim: 0,07% Hacim : 14.940 Mio.TL Son veri saati : 13:39
Düşük 1.537 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6372 Değişim: 1,40%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,6764
Açılış: 7,532
9,0766 Değişim: 1,08%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1099
Açılış: 8,98
415,92 Değişim: 1,13%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 417,34
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.