KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 22:43
KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 53.915.130 39.244.140
Satışların Maliyeti
30 -33.781.641 -28.462.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.133.489 10.781.976
BRÜT KAR (ZARAR)
20.133.489 10.781.976
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -2.073.840 -1.579.485
Pazarlama Giderleri
32,35 -1.038.525 -758.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 769.400 727.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -516.633 -427.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.273.891 8.744.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 121.545 96.806
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 -63
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.395.436 8.841.169
Finansman Gelirleri
36 1.983.571 399.775
Finansman Giderleri
36 -470.188 -339.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.908.819 8.901.386
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.147.914 -1.786.795
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -4.193.534 -1.818.440
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 45.620 31.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.760.905 7.114.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
40 14.760.905 7.114.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.760.905 7.114.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 40 0,02370000 0,01140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 6.224.400 50.404 -1.351.238 -42.162 1.214.594 -454.101 2.476.030 8.117.927 0 8.117.927
Transferler
29 777.049 454.101 -1.231.150 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 47.226 7.114.591 7.161.817 0 7.161.817
Dönem Karı (Zararı)
29 0 7.114.591 7.114.591 0 7.114.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 47.226 0 47.226 0 47.226
Kar Payları
29 -1.244.880 -1.244.880 0 -1.244.880
Dönem Sonu Bakiyeler
29 6.224.400 50.404 -1.351.238 5.064 1.991.643 0 7.114.591 14.034.864 0 14.034.864
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 5.064 1.991.643 0 7.114.591 14.034.864 0 14.034.864
Transferler
436.764 5.121.727 -5.558.491 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.788 14.760.905 14.590.117 0 14.590.117
Dönem Karı (Zararı)
0 14.760.905 14.760.905 0 14.760.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.788 0 -170.788 0 -170.788
Kar Payları
-1.556.100 -1.556.100 0 -1.556.100
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -165.724 2.428.407 5.121.727 14.760.905 27.068.881 0 27.068.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.269.537 11.625.820
Dönem Karı (Zararı)
14.760.905 7.114.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.641.509 2.454.744
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
58.810 434.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
575.423 149.637
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.147.914 1.786.795
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.150 36.841
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-170.788 47.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.439.409 3.389.434
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.792 2.963.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.489.613 -477.113
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.261.231 916.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.090 -34.703
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.612.267 20.562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.963.005 12.958.769
Ödenen Temettüler
-1.556.100 -1.244.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-137.368 -88.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.548.106 -1.629.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.207.859 -899.941
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
659.753 -729.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.340 -968.425
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.535 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.195 -968.425
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
769.771 9.027.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
769.771 9.027.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.521.307 4.493.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.291.078 13.521.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29 14.760.905 7.114.591
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-165.724 5.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -218.959 16.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.235 -11.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 53.235 -11.806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-165.724 5.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.595.181 7.119.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.595.181 7.119.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.291.078 13.521.307
Finansal Yatırımlar
45 69.963 729.716
Ticari Alacaklar
7,8 425.446 512.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 425.446 512.238
Diğer Alacaklar
7,9 0 1.411
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 1.411
Stoklar
10 9.718.569 3.457.338
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.803.475 585.155
Diğer Dönen Varlıklar
28 213.922 39.233
ARA TOPLAM
26.522.453 18.846.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.522.453 18.846.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
45 70.116 70.116
Diğer Alacaklar
7,8 99 99
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 99 99
Maddi Duran Varlıklar
14 7.847.780 5.778.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 151.493 12.589
Peşin Ödenmiş Giderler
12 34.709 31.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 621.668 527.876
Diğer Duran Varlıklar
28 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.725.865 6.421.401
TOPLAM VARLIKLAR
35.248.318 25.267.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7,8 1.984.176 2.147.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 56.375 57.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.927.801 2.090.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 242.450 222.345
Diğer Borçlar
7,9 483.012 325.280
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 483.012 325.280
Ertelenmiş Gelirler
12 1.907.287 5.575.949
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.373.978 1.259.957
ARA TOPLAM
5.990.903 9.530.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.990.903 9.530.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 48.340 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.140.194 1.702.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.188.534 1.702.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.179.437 11.232.935
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.068.881 14.034.864
Ödenmiş Sermaye
29 6.224.400 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları
29 50.404 50.404
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -1.351.238 -1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -165.724 5.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -165.724 5.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.428.407 1.991.643
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 5.121.727 0
Net Dönem Karı veya Zararı
29 14.760.905 7.114.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.068.881 14.034.864
TOPLAM KAYNAKLAR
35.248.318 25.267.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742504


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,00% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6486 Değişim: 0,02%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6526
Açılış: 8,6468
10,1371 Değişim: -0,03%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,1604
Açılış: 10,1402
484,88 Değişim: -0,64%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 488,04
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.