KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 - 19:07
KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 27.412.280 16.614.397 14.426.302 8.534.396
Satışların Maliyeti
30 -17.370.517 -13.252.851 -9.149.968 -6.230.472
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.041.763 3.361.546 5.276.334 2.303.924
BRÜT KAR (ZARAR)
10.041.763 3.361.546 5.276.334 2.303.924
Genel Yönetim Giderleri
32,35 -876.393 -743.354 -657.384 -399.837
Pazarlama Giderleri
32,35 -490.345 -337.666 -38.819 -175.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 108.268 40.055 91.310 13.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -103.329 -5.992 -47.582 -168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.679.964 2.314.589 4.623.859 1.742.582
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 35.819 47.730 35.819 30.075
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 -63 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.715.783 2.362.256 4.659.678 1.772.657
Finansman Gelirleri
36 815.547 126.349 599.021 63.777
Finansman Giderleri
36 -259.700 -248.009 -232.635 -119.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.271.630 2.240.596 5.026.064 1.716.773
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.984.503 -444.841 -1.038.267 -310.462
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -2.060.528 -463.045 -1.114.292 -264.476
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 76.025 18.204 76.025 -45.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.287.127 1.795.755 3.987.797 1.406.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
40 7.287.127 1.795.755 3.987.797 1.406.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.287.127 1.795.755 3.987.797 1.406.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 0,01170000 0,00290000 0,00640000 0,00220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -42.162 1.214.594 -454.101 2.476.030 8.117.927 0 8.117.927
Transferler
777.049 454.101 -1.231.150 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.226 7.114.591 7.161.817 0 7.161.817
Dönem Karı (Zararı)
0 7.114.591 7.114.591 0 7.114.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.226 0 47.226 0 47.226
Kar Payları
-1.244.880 -1.244.880 0 -1.244.880
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 5.064 1.991.643 0 7.114.591 14.034.864 0 14.034.864
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 5.064 1.991.643 0 7.114.591 14.034.864 0 14.034.864
Transferler
436.764 6.677.827 -7.114.591 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.895 7.287.127 6.955.232 0 6.955.232
Dönem Karı (Zararı)
0 7.287.127 7.287.127 0 7.287.127
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.895 0 -331.895 0 -331.895
Dönem Sonu Bakiyeler
6.224.400 50.404 -1.351.238 -326.831 2.428.407 6.677.827 7.287.127 20.990.096 0 20.990.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.145.293 4.899.844
Dönem Karı (Zararı)
7.287.127 1.795.755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.064.808 92.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
275.223 175.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
85.822 148.976
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-300.010 -5.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-300.010 -5.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.984.503 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.270 54.985
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -280.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.244.723 2.515.560
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.115 1.616.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.778.132 -409.841
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-186.196 948.249
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.064 -56.019
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
702.554 416.937
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.107.212 4.403.795
Alınan Temettüler
0 -72.954
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
38.081 569.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-879.184 -356.944
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.521.759 -225.247
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
625.575 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -131.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.399.652
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -936.607
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -936.607
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -463.045
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.266.109 3.143.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.266.109 3.143.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.521.307 4.493.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.787.416 7.636.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.287.127 1.795.755 3.987.797 1.406.311
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-326.831 -206.551 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-244.499 -258.189 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-82.332 51.638 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-82.332 51.638 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-326.831 -206.551 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.960.296 1.589.204 3.987.797 1.406.311
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.960.296 1.589.204 3.987.797 1.406.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.787.416 13.521.307
Finansal Yatırımlar
45 104.141 729.716
Ticari Alacaklar
7,8 446.123 512.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 446.123 512.238
Diğer Alacaklar
7,9 0 1.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 1.411
Stoklar
10 3.643.534 3.457.338
Peşin Ödenmiş Giderler
12 225.569 585.155
Diğer Dönen Varlıklar
28 2.083.919 39.233
ARA TOPLAM
27.290.702 18.846.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.290.702 18.846.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3,4,45 70.116 70.116
Diğer Alacaklar
9 949 99
Maddi Duran Varlıklar
14 6.888.879 5.778.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 149.071 12.589
Peşin Ödenmiş Giderler
12 816 31.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 652.550 527.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.762.381 6.421.401
TOPLAM VARLIKLAR
35.053.083 25.267.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 61.387 0
Ticari Borçlar
7,8 2.098.202 2.147.265
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 21.636 57.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.076.566 2.090.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 269.640 222.345
Diğer Borçlar
7,9 274.445 325.280
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 274.445 325.280
Ertelenmiş Gelirler
12 5.544.845 5.575.949
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 2.060.528 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.430.454 1.259.957
ARA TOPLAM
11.739.501 9.530.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.739.501 9.530.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36,43,45 48.340 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.268.839 1.702.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.268.839 1.702.139
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 6.307 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.323.486 1.702.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.062.987 11.232.935
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.990.096 14.034.864
Ödenmiş Sermaye
29 6.224.400 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları
29 50.404 50.404
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -1.351.238 -1.351.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -326.831 5.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -326.831 5.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -326.831 5.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.428.407 1.991.643
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 6.677.827 0
Net Dönem Karı veya Zararı
29 7.287.127 7.114.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.990.096 14.034.864
TOPLAM KAYNAKLAR
35.053.083 25.267.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698782


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.493 Değişim: 0,88% Hacim : 23.492 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.495
Açılış: 1.475
9,5776 Değişim: -0,26%
Düşük 9,5274 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6026
11,1421 Değişim: -0,45%
Düşük 11,0779 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
556,48 Değişim: 0,53%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.