KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 16:52
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
289.364 289.364 289.364
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.271.640 -1.271.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.151 1.656.487 1.674.638 1.674.638
Dönem Karı (Zararı)
1.656.487 1.656.487 1.656.487
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.151 18.151 18.151
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 20.176 186.540 3.387.316 1.656.487 7.750.519 7.750.519
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 -15.792 351.202 -66.711 5.609.730 11.378.429 11.378.429
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
5.609.730 -5.609.730 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.853 3.612.110 3.625.963 3.625.963
Dönem Karı (Zararı)
3.612.110 3.612.110 3.612.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.853 13.853 13.853
Sermaye Arttırımı
500.000 -35.767 464.233 464.233
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -1.939 351.202 5.507.252 3.612.110 15.468.625 15.468.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-575.124 -4.351.971
Dönem Karı (Zararı)
3.612.110 1.656.487
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.612.110 1.656.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-875.802 -167.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.686 31.512
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
96.860 44.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.710 43.904
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
33.150 778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.633 22.583
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27.633 22.583
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-27.296 363.983
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.005.685 -630.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.989.590 -5.571.485
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.720.039 -4.242.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-490.554 -1.185.373
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-490.554 -1.185.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
805.767 -204.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
805.767 -204.179
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-199.464 -118.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.503 -10.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.503 -10.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.940 47
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
623.263 -26.380
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
623.263 -26.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 215.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 215.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
746.718 -4.082.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.321.842 -269.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
674.690 322.785
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Temettüler
674.690 322.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
760.324 20.272
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.040 -46.645
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.040 -46.645
Ödenen Faiz
-89.573 -34.646
Alınan Faiz
420.568 342.107
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
482.369 -240.544
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
859.890 -4.008.914
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
859.890 -4.008.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.301.636 5.342.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.161.526 1.333.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.161.526 1.301.636
Finansal Yatırımlar
7 5.273.252 2.553.212
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.273.252 2.553.212
Ticari Alacaklar
7.990.254 7.499.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 522.874 471.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 7.467.380 7.028.382
Diğer Alacaklar
176.673 982.440
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 73.600 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 103.073 908.840
Peşin Ödenmiş Giderler
10 216.796 17.332
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
216.796 17.332
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29.a 657.810 0
ARA TOPLAM
16.476.311 12.354.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.476.311 12.354.320
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 386.830 419.516
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.087 18.260
Taşıtlar
369.743 401.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 613.770 384.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.d 106.404 81.857
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.107.004 885.467
TOPLAM VARLIKLAR
17.583.315 13.239.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.758 72.949
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.758 72.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.a 77.758 72.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 209.555 227.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 209.555 227.498
Banka Kredileri
209.555 227.498
Ticari Borçlar
8.b 10.863 24.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.863 24.366
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 47.637 42.697
Diğer Borçlar
9.b 694.169 70.906
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
694.169 70.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.b 0 664.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
225.588 132.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 184.019 124.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 41.569 8.419
ARA TOPLAM
1.265.570 1.235.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.265.570 1.235.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
598.678 390.771
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
598.678 355.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.b 598.678 355.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 0 35.096
Banka Kredileri
0 35.096
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 210.506 197.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
210.506 197.381
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.d 39.936 38.067
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.120 626.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.114.690 1.861.358
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.468.625 11.378.429
Ödenmiş Sermaye
23.a 6.000.000 5.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.c -1.939 -15.792
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.939 -15.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.939 -15.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.b 351.202 351.202
Yasal Yedekler
351.202 351.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.d 5.507.252 -66.711
Net Dönem Karı veya Zararı
23.d 3.612.110 5.609.730
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.468.625 11.378.429
TOPLAM KAYNAKLAR
17.583.315 13.239.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 15.878.431 3.606.899
Satışların Maliyeti
24.b -12.739.465 -942.645
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.138.966 2.664.254
BRÜT KAR (ZARAR)
3.138.966 2.664.254
Genel Yönetim Giderleri
25 -888.703 -796.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 434.923 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -78.424 -455.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.606.762 1.412.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 674.690 322.785
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.281.452 1.735.592
Finansman Gelirleri
28.a 420.568 342.107
Finansman Giderleri
28.b -117.206 -57.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.584.814 2.020.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27.295 -363.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.c 0 -436.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.c 27.295 72.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.612.109 1.656.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.612.109 1.656.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.612.109 1.656.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.853 18.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.c 18.471 22.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.618 -4.537
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.c -4.618 -4.537
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.853 18.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.625.962 1.674.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.625.962 1.674.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024831


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9672 Değişim: 0,18%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9780
Açılış: 15,9384
16,7941 Değişim: 0,64%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8231
Açılış: 16,6872
931,31 Değişim: 0,12%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 933,47
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.