KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 14:52
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-200.000 -200.000 -200.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.582.821 -1.582.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.909 7.909 7.909
Dönem Karı (Zararı)
7.909 7.909 7.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 1.826.312 7.909 4.500.841 4.500.841
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
164.662 1.106.978 -1.271.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.132 2.439.093 2.471.225 2.471.225
Dönem Karı (Zararı)
2.439.093 2.439.093 2.439.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.132 32.132 32.132
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 34.157 351.202 2.933.290 2.439.093 8.257.742 8.257.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayaı (Zararı)
2.439.093 7.909
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.439.093 7.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-585.706 155.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.374 95.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.927 29.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36.921 29.183
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-994 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.583 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.583 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
563.673 103.679
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.271.263 -72.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.893.394 178.188
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-375.193 690.493
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.716.203 -263.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.716.203 -263.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.517 -171.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.517 -171.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-69.346 -48.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.802 -22.785
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.802 -22.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
58.066 -7.396
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.640 1.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.640 1.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
215.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.040.007 342.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-709.057 148.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
670.119 -616.018
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -638.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -638.998
Alınan Temettüler
670.119 22.980
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
309.932 345.599
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-94.680 546.145
Kredilerden Nakit Girişleri
-94.680 546.145
Ödenen Faiz
-67.374 -31.150
Alınan Faiz
668.518 81.066
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-196.532 -250.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-794.951 220.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-794.951 220.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.342.021 2.238.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.547.070 2.458.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.547.070 5.342.021
Finansal Yatırımlar
7 447.607 72.414
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
447.607 72.414
Ticari Alacaklar
3.459.960 743.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 312.432 292.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 3.147.528 451.275
Diğer Alacaklar
196.635 244.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 73.600 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 123.035 170.552
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 90.151 20.805
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
90.151 20.805
ARA TOPLAM
8.741.423 6.423.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.741.423 6.423.149
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 465.681 529.055
Taşıtlar
465.681 529.055
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 432.105 606.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.d 156.164 211.747
Diğer Duran Varlıklar
10.b 0 215.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.053.950 1.562.306
TOPLAM VARLIKLAR
9.795.373 7.985.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.033 127.721
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
131.033 127.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.a 131.033 127.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 227.375 227.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.375 227.498
Banka Kredileri
18 227.375 227.498
Ticari Borçlar
8.b 3.009 18.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.009 18.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 92.051 33.985
Diğer Borçlar
9.b 22.467 60.107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.467 60.107
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.b 167.549 255.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
110.563 79.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 104.078 71.851
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.485 7.479
ARA TOPLAM
754.047 802.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
754.047 802.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
525.503 994.096
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
389.624 763.660
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.b 389.624 763.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
135.879 230.436
Banka Kredileri
18 135.879 230.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 122.479 161.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
122.479 161.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.e 135.602 240.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
783.584 1.395.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.537.631 2.198.938
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.257.742 5.786.517
Ödenmiş Sermaye
23.a 2.500.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.c 34.157 2.025
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.157 2.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.157 2.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.b 351.202 186.540
Yasal Yedekler
351.202 186.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.d 2.933.290 1.826.312
Net Dönem Karı veya Zararı
23.d 2.439.093 1.271.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.257.742 5.786.517
TOPLAM KAYNAKLAR
9.795.373 7.985.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2 13.604.334 2.146.964
Satışların Maliyeti
24.b -13.525.111 -7.888.029 -12.582.466 -1.496.036
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.686.122 1.506.091 1.021.868 650.928
BRÜT KAR (ZARAR)
3.686.122 1.506.091 1.021.868 650.928
Genel Yönetim Giderleri
25 -1.877.831 -1.082.425 -1.081.647 -455.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 54.078 22.050 54.078 3.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -108.283 -407.024 346.980 769.812
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.754.086 38.692 341.279 968.800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 670.119 22.980 347.334 17.578
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.424.205 61.672 688.613 986.378
Finansman Gelirleri
28.a 668.518 81.066 326.411 45.032
Finansman Giderleri
28.b -89.957 -31.150 -32.728 -22.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.002.766 111.588 982.296 1.009.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-563.673 -103.679 -199.690 -230.087
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.c -621.073 -184.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.c 57.400 -103.679 -15.428 -230.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.439.093 7.909 782.606 778.986
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.439.093 7.909 782.606 778.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.439.093 7.909 782.606 778.986
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.132 0 13.981 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.c 40.165 17.477
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.033 0 -3.496 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.c -8.033 -3.496
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.132 0 13.981 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.471.225 7.909 796.587 778.986
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.471.225 7.909 796.587 778.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957945


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6669 Değişim: 0,17%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6758
Açılış: 8,6519
10,1685 Değişim: 0,53%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1891
Açılış: 10,1144
491,48 Değişim: -0,09%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.