KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 - 10:50
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-200.000 -200.000 -200.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.582.821 -1.582.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-771.077 -771.077 -771.077
Dönem Karı (Zararı)
-771.077 -771.077 -771.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 1.826.312 -771.077 3.721.855 3.721.855
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 2.025 186.540 1.826.312 1.271.640 5.786.517 5.786.517
Diğer Düzeltmeler
289.364 289.364 289.364
Transferler
1.271.640 -1.271.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.151 1.656.487 1.674.638 1.674.638
Dönem Karı (Zararı)
1.656.487 1.656.487 1.656.487
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.151 18.151 18.151
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 20.176 186.540 3.387.316 1.656.487 7.750.519 7.750.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.351.971 -1.524.769
Dönem Karı (Zararı)
1.656.487 -771.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.656.487 -771.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-167.486 -93.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.512 13.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.682 26.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.904 26.771
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
778 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.583 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.583 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
363.983 -126.408
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-630.246 -7.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.571.485 -654.896
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.242.102 -10.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.185.373 -674.905
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.185.373 -674.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.179 96.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-204.179 96.039
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-118.554 -99.016
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.151 18.316
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.151 18.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
47 3.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.380 12.037
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.380 12.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.207 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
215.207 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.082.484 -1.519.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-269.487 -5.374
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
322.785 -633.596
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -638.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -638.998
Alınan Temettüler
322.785 5.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.272 390.357
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.645 -25.183
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.645 -25.183
Ödenen Faiz
-34.646 -8.813
Alınan Faiz
342.107 36.034
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-240.544 388.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.008.914 -1.768.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.008.914 -1.768.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.342.021 2.238.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.333.107 470.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.333.107 5.342.021
Finansal Yatırımlar
7 4.314.517 72.414
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.314.517 72.414
Ticari Alacaklar
1.929.130 743.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 336.396 292.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 1.592.734 451.275
Diğer Alacaklar
448.331 244.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 73.600 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 374.731 170.552
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 139.359 20.805
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
139.359 20.805
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29.a 289.364 0
ARA TOPLAM
8.453.808 6.423.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.453.808 6.423.149
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 497.543 529.055
Taşıtlar
497.543 529.055
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 456.111 606.297
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.e 166.285 211.747
Diğer Duran Varlıklar
10.b 0 215.207
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.119.939 1.562.306
TOPLAM VARLIKLAR
9.573.747 7.985.455
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.361 127.721
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.361 127.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.a 73.361 127.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 227.397 227.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.397 227.498
Banka Kredileri
18 227.397 227.498
Ticari Borçlar
8.b 8.660 18.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.660 18.811
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 34.032 33.985
Diğer Borçlar
9.b 33.727 60.107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.727 60.107
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.b 422.857 255.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
119.976 79.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 111.719 71.851
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.257 7.479
ARA TOPLAM
920.010 802.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
920.010 802.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
611.182 994.096
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
427.290 763.660
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.b 427.290 763.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
183.892 230.436
Banka Kredileri
18 183.892 230.436
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 165.236 161.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
165.236 161.305
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.e 126.800 240.552
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
903.218 1.395.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.823.228 2.198.938
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.750.519 5.786.517
Ödenmiş Sermaye
23.a 2.500.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.c 20.176 2.025
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.176 2.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.176 2.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.b 186.540 186.540
Yasal Yedekler
186.540 186.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.d 3.387.316 1.826.312
Net Dönem Karı veya Zararı
23.d 1.656.487 1.271.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.750.519 5.786.517
TOPLAM KAYNAKLAR
9.573.747 7.985.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 3.606.899 7.247.156
Satışların Maliyeti
24.b -942.645 -6.391.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.664.254 855.163
BRÜT KAR (ZARAR)
2.664.254 855.163
Genel Yönetim Giderleri
25 -796.184 -626.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 0 18.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -455.263 -1.176.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.412.807 -930.108
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 322.785 5.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.735.592 -924.706
Finansman Gelirleri
28.a 342.107 36.034
Finansman Giderleri
28.b -57.229 -8.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.020.470 -897.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-363.983 126.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29.d -436.811 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.d 72.828 126.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.656.487 -771.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.656.487 -771.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.656.487 -771.077
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.151 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.c 22.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.537 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.c -4.537
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.151 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.674.638 -771.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.674.638 -771.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934331


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.