KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 14:28
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 42.588 668.100 2.843.355 2.843.355
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
668.100 -668.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
596.112 596.112 596.112
Dönem Karı (Zararı)
596.112 596.112 596.112
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 152.587 710.688 596.112 3.439.467 3.439.467
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 443.491 1.582.821 4.692.932 4.692.932
Diğer Düzeltmeler
-200.000 -200.000 -200.000
Transferler
1.582.821 -1.582.821 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.909 7.909 7.909
Dönem Karı (Zararı)
7.909 7.909 7.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 -19.920 186.540 1.826.312 7.909 4.500.841 4.500.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
490.696 136.826
Dönem Karı (Zararı)
7.909 596.112
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.909 596.112
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.946 -515.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
95.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.183 15.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.183 15.576
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
103.679 49.137
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-72.896 -580.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
178.188 91.888
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
690.493 589.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-263.637 -311.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-263.637 -311.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.395 -60.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-171.395 -60.867
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.142 -112.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.785 -213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.785 -213
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.396 -18.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.050 5.160
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.050 5.160
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
342.043 172.120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
148.653 -35.294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-616.018 371.613
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-638.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-638.998
Alınan Temettüler
22.980 371.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
345.599 208.980
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
546.145
Kredilerden Nakit Girişleri
546.145
Ödenen Faiz
-31.150 -972
Alınan Faiz
81.066 209.952
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-250.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
220.277 717.419
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
220.277 717.419
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.238.164 1.720.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.458.441 2.438.334


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.458.441 2.238.164
Finansal Yatırımlar
7 994.500 1.684.993
Ticari Alacaklar
662.689 399.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 211.666 184.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 451.023 214.871
Diğer Alacaklar
411.913 240.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 73.600 73.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 338.313 166.918
Peşin Ödenmiş Giderler
10 94.127 45.985
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 94.127 45.985
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22.a 12.295 160.948
ARA TOPLAM
4.633.965 4.769.660
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.633.965 4.769.660
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 593.480
Taşıtlar
593.480
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 442.639 349.748
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22.d 137.078 240.757
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.173.197 590.505
TOPLAM VARLIKLAR
5.807.162 5.360.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.716 89.919
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.716 89.919
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.a 97.716 89.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 227.375
Ticari Borçlar
8.b 2.478 25.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.478 25.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 49.624 57.020
Diğer Borçlar
9.b 20.159 19.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.159 19.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.b 103.065 66.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
103.065 66.268
ARA TOPLAM
500.417 257.579
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
500.417 257.579
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
663.693 259.829
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
344.923 259.829
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.b 344.923 259.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
318.770
Banka Kredileri
14.a 142.211 149.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
805.904 409.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.321 667.233
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.500.841 4.692.932
Ödenmiş Sermaye
16.a 2.500.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.c -19.920 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.920 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.920 -19.920
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.b 186.540 186.540
Yasal Yedekler
186.540 186.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.d 1.826.312 443.491
Net Dönem Karı veya Zararı
16.d 7.909 1.582.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.500.841 4.692.932
TOPLAM KAYNAKLAR
5.807.162 5.360.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17.a 9.394.120 6.439.066 2.146.964 4.526.538
Satışların Maliyeti
17.b -7.888.029 -5.764.350 -1.496.036 -4.376.409
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.506.091 674.716 650.928 150.129
BRÜT KAR (ZARAR)
1.506.091 674.716 650.928 150.129
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.082.425 -677.766 -455.928 -380.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.a 22.050 81.016 3.988 53.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.b -407.024 -13.310 769.812 10.874
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.692 64.656 968.800 -166.287
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 22.980 371.613 17.578 371.613
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.672 436.269 986.378 205.326
Finansman Gelirleri
21.a 81.066 209.952 45.032 101.043
Finansman Giderleri
21.b -31.150 -972 -22.337 -972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.588 645.249 1.009.073 305.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-103.679 -49.137 -230.087 29.938
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22.c 0 -52.531 28.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.c -103.679 3.394 -230.087 1.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.909 596.112 778.986 335.335
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.909 596.112 778.986 335.335
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.909 596.112 778.986 335.335
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.909 596.112 778.986 335.335
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.909 596.112 778.986 335.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868971


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.