KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 14:48
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -24.766 -311.334 448.805 2.112.705 2.112.705
Transferler
448.805 -448.805 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.131 199.382 208.513 208.513
Dönem Karı (Zararı)
199.382 199.382 199.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.131 9.131 9.131
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -15.635 137.471 199.382 2.321.218 2.321.218
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -19.920 137.471 829.205 2.946.756 2.946.756
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Transferler
829.205 -829.205 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.899 84.899 84.899
Dönem Karı (Zararı)
84.899 84.899 84.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -19.920 966.677 84.899 3.031.656 3.031.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.035.509 -100.965
Dönem Karı (Zararı)
84.899 199.382
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
84.899 199.382
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-72.297 64.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.937 15.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.937 9.016
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.164
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -707
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -707
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
58.675 49.871
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-134.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.159.240 -355.817
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.221.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
152.169 -212.317
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
152.169 -212.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-68.440 -47.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-275 -5.886
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-275 -5.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.907 -75.766
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.713 -14.465
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.713 -14.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.146.638 -92.091
Alınan Temettüler
39.129
Alınan Faiz
95.780 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.780 -8.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.035.509 -100.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.035.509 -100.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.590.996 2.175.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.555.487 2.074.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.555.487 2.590.997
Finansal Yatırımlar
7 1.448.100 226.600
Ticari Alacaklar
8.a 133.116 285.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 133.116 129.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 0 155.785
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 68.440 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 68.440 0
ARA TOPLAM
3.205.143 3.102.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.205.143 3.102.881
DURAN VARLIKLAR

Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.c 21.068 20.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.068 20.548
TOPLAM VARLIKLAR
3.226.211 3.123.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 2.301 2.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 2.301 2.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 23.989 47.896
Diğer Borçlar
9.b 10.860 8.147
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 10.860 8.147
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28.a 51.586 16.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 54.602 42.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.b 54.602 41.808
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 988
ARA TOPLAM
143.338 117.587
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.338 117.587
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 51.217 59.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 51.217 59.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.217 59.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
194.555 176.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.031.656 2.946.756
Ödenmiş Sermaye
22.a 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c -19.920 -19.920
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -19.920 -19.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.c -19.920 -19.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.d 966.677 137.471
Net Dönem Karı veya Zararı
22.d 84.899 829.205
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.031.656 2.946.756
TOPLAM KAYNAKLAR
3.226.211 3.123.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23.a 1.967.734 484.331
Satışların Maliyeti
23.b -1.495.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
471.741 484.331
BRÜT KAR (ZARAR)
471.741 484.331
Genel Yönetim Giderleri
24.a -250.654 -232.962
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.b -46.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.a 7.870 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.b -173.852 -2.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.665 248.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 39.129
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.794 248.546
Finansman Gelirleri
27.a 95.780 707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.574 249.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-58.675 -49.871
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28.b -59.195 -53.179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.b 520 3.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
84.899 199.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
84.899 199.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
84.899 199.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 9.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 0 11.414
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 0 -2.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -2.283
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 9.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.899 208.513
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
84.899 208.513http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679347


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.