;

KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 19:17
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085
Transferler
2.121.648 -2.121.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.596
Dönem Karı (Zararı)
8.548.722 8.550.318 8.550.318
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403
Diğer Düzeltmeler
-34.616 -34.616 -34.616
Transferler
8.548.722 -8.548.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.377 32.710.401 32.710.401 32.710.401 32.710.401
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 91.993.565 91.993.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.313.727 44.529.400
Dönem Karı (Zararı)
34 32.710.401 8.548.722
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.710.401 8.548.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.384.028 3.316.303
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 1.756.837 499.381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47-48 301.186 189.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
301.186 189.290
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-493.559
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 7.775.605 2.723.134
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
43.959 -95.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.190.513 32.733.477
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -73.852.687 34.163.950
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -42.905.048 -32.940.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.401 119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.862.647 -32.941.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42689 6.091.912 -6.577.277
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-484.903 -51.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.576.815 -6.525.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.232.035 37.822.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.428.717 17.595.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.660.752 20.226.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 243.275 265.541
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
243.275 568.962
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.096.084 44.598.502
Alınan Faiz
493.559 211.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -76.513 -280.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -1.634.689
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.486.381 -1.239.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -10.486.381 -1.239.459
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.986.539 -228.939
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.499.842 -1.010.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.703.988 2.660.509
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 3.500.000 3.150.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 50.203.988 -489.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.096.120 45.950.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.096.120 45.950.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 73.971.177 24.032.802
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 57.875.057 69.983.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 57.875.057 70.839.850
Finansal Yatırımlar
8 92.389.317 22.036.630
Ticari Alacaklar
9 148.049.134 105.133.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.401 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 148.006.733 105.133.943
Diğer Alacaklar
11 6.748.574 13.036.557
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 735.847 250.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.012.727 12.785.613
Peşin Ödenmiş Giderler
15 265.088 133.346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.977.774 1.884.291
Diğer Dönen Varlıklar
17 96.185 135.479
ARA TOPLAM
307.401.129 213.200.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
307.401.129 213.200.096
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
11 233.114 222.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 233.114 222.975
Maddi Duran Varlıklar
20-22 12.668.418 7.032.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.425.980 670.221
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 3.425.980 670.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 0 149.673
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.366.011 8.114.140
TOPLAM VARLIKLAR
323.767.140 221.314.236
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 122.818.815 72.280.870
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.818.815 72.280.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 554.138 220.181
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 122.264.677 72.060.689
Ticari Borçlar
9 98.786.147 85.412.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.325.124 23.753.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 95.461.023 61.658.801
Diğer Borçlar
11 285.411 776.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 285.411 776.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 6.663.243 1.634.689
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 182.087 217.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 182.087 119.694
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 98.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.298.323 465.421
ARA TOPLAM
230.034.026 160.788.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.034.026 160.788.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
260.141 888.277
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
260.141 888.277
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 260.141 888.277
Uzun Vadeli Karşılıklar
460.979 383.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 460.979 383.202
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.018.429 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.739.549 1.271.479
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
231.773.575 162.059.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.993.565 59.254.403
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -171.173 -234.550
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -171.173 -234.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 20.757.228 12.243.122
Net Dönem Karı veya Zararı
34 32.710.401 8.548.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.993.565 59.254.403
TOPLAM KAYNAKLAR
323.767.140 221.314.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.443.817.682 582.361.550
Satışların Maliyeti
45 -1.395.665.278 -561.466.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.152.404 20.895.536
BRÜT KAR (ZARAR)
48.152.404 20.895.536
Genel Yönetim Giderleri
47 -18.973.620 -8.873.711
Pazarlama Giderleri
47 -2.820.829 -2.610.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 23.359.312 13.090.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -14.842.004 -2.243.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.875.263 20.259.015
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 12.553
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.875.263 20.271.568
Finansman Gelirleri
51 30.286.525 15.954.253
Finansman Giderleri
51 -24.641.168 -24.953.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.520.620 11.271.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.810.219 -2.723.134
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -6.663.243 -1.634.689
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.146.976 -1.088.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.710.401 8.548.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.710.401 8.548.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.710.401 8.548.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
63.377 1.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 84.503 2.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.126 -450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -21.126 -450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.377 1.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.773.778 8.550.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.773.778 8.550.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009771


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 0,00% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3601 Değişim: 0,07%
Düşük 16,3130 27.05.2022 Yüksek 16,3841
Açılış: 16,3488
17,5946 Değişim: 0,20%
Düşük 17,5279 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
975,47 Değişim: 0,30%
Düşük 971,08 27.05.2022 Yüksek 976,84
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.