KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:10
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085
Transferler
2.121.648 -2.121.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.169 8.513.341 8.533.510 8.533.510
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
244.238 244.238 244.238
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 244.238 -215.977 1.197.109 12.243.122 8.513.341 59.481.833 59.481.833
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403
Diğer Düzeltmeler
-34.616 -34.616 -34.616
Transferler
8.548.722 -8.548.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.097 3.826.280 3.873.377 3.873.377
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -187.453 1.197.109 20.757.228 3.826.280 63.093.164 63.093.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.673.526 828.423
Dönem Karı (Zararı)
34 3.826.280 8.513.341
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.826.280 8.513.341
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.050.972 2.943.699
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 1.132.164 418.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47-48 208.933 116.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
208.933 116.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-394.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 1.165.688 2.593.202
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-61.109 -128.889
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-55.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.190.082 -10.492.577
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-81.123.121 45.680.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 43.235.266 -83.911.783
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.235.266 -83.911.902
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 8.620.736 -2.782.480
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-987.342 -3.378.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.608.078 596.435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -54.521.800 30.313.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.300.915 -3.022.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.220.885 33.335.558
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 598.837 208.459
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
176.261 -303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
422.576 511.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-77.312.830 964.463
Alınan Faiz
394.704 55.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -120.711 -191.533
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -1.634.689
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.446.599 -865.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -10.446.599 -865.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.413.288 -144.696
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.033.311 -720.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.588.092 32.165.161
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 0 3.150.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 28.588.092 29.015.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.532.033 32.127.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.532.033 32.127.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 73.971.177 24.033.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 13.439.144 56.161.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 13.439.144 70.839.850
Finansal Yatırımlar
8 103.159.751 22.036.630
Ticari Alacaklar
9 61.908.820 105.133.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 61.908.820 105.133.943
Diğer Alacaklar
11 4.371.495 13.036.557
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.238.286 250.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.133.209 12.785.613
Peşin Ödenmiş Giderler
15 172.498 133.346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.783.403 1.884.291
Diğer Dönen Varlıklar
17 231.540 135.479
ARA TOPLAM
185.066.651 213.200.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.066.651 213.200.096
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
11 232.975 222.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 232.975 222.975
Maddi Duran Varlıklar
20-22 14.431.231 7.032.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.256.055 670.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 204.514 149.673
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.163.274 8.114.140
TOPLAM VARLIKLAR
202.229.925 221.314.236
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 101.082.880 72.280.870
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.082.880 72.280.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 434.099 220.181
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 100.648.781 72.060.689
Ticari Borçlar
9 34.032.312 85.412.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.944.867 23.753.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 22.087.445 61.658.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 35 0
Diğer Borçlar
11 445.850 776.826
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 174.681 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 271.169 776.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.513.661 1.634.689
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 158.463 217.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 120.986 119.694
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 37.477 98.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.213.115 465.421
ARA TOPLAM
138.446.316 160.788.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.446.316 160.788.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
283.109 888.277
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
283.109 888.277
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 283.109 888.277
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 407.336 383.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 407.336 383.202
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
690.445 1.271.479
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.136.761 162.059.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 63.093.164 59.254.403
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -187.453 -234.550
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -187.453 -234.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 20.757.228 12.243.122
Net Dönem Karı veya Zararı
34 3.826.280 8.548.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.093.164 59.254.403
TOPLAM KAYNAKLAR
202.229.925 221.314.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.033.012.307 425.885.698 437.313.698 130.440.721
Satışların Maliyeti
45 -1.011.246.475 -409.904.877 -429.313.434 -123.815.128
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.765.832 15.980.821 8.000.264 6.625.593
BRÜT KAR (ZARAR)
21.765.832 15.980.821 8.000.264 6.625.593
Genel Yönetim Giderleri
47 -13.210.626 -5.642.101 -6.194.677 -1.991.346
Pazarlama Giderleri
47 -2.079.792 -1.545.040 -435.622 -678.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 9.225.116 287.056 1.382.174 -67.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -6.723.765 -2.247.609 -1.545.056 -2.238.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.976.765 6.833.127 1.207.083 1.650.036
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 1.349.638 29.549 1.349.638 29.549
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.326.403 6.862.676 2.556.721 1.679.585
Finansman Gelirleri
51 14.028.970 19.743.470 5.472.481 7.030.042
Finansman Giderleri
51 -19.085.972 -15.499.603 -7.383.240 -5.176.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.269.401 11.106.543 645.962 3.533.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.443.121 -2.593.202 -108.223 -1.355.762
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.513.661 -1.506.465 -182.555 -883.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 70.540 -1.086.737 74.332 -472.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.826.280 8.513.341 537.739 2.177.374
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.826.280 8.513.341 537.739 2.177.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.826.280 8.513.341 537.739 2.177.374
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 49.305 20.169 55.840 20.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 65.740 25.858 74.453 26.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -16.435 -5.689 -18.613 -5.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -16.435 -5.689 -18.613 -5.802
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.305 20.169 55.840 20.568
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.875.585 8.533.510 593.579 2.197.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.875.585 8.533.510 593.579 2.197.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975872


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.