KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 19:33
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085
Transferler
2.121.648 -2.121.648 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-399 6.335.967 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
244.238
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 244.238 -236.545 1.197.109 12.243.122 6.335.967 57.283.891 57.283.891
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403
Diğer Düzeltmeler
-169 -169 -169
Transferler
8.548.722 -8.548.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.535 3.288.541 3.282.006 3.282.006
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -241.085 1.197.109 20.791.675 3.288.541 62.536.240 62.536.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.207.272 -18.725.514
Dönem Karı (Zararı)
3.288.541 6.335.967
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.288.541 6.335.967
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.706.379 1.529.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 458.371 228.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.451 11.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47-48 229.088 108.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47-48 229.088 108.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-65.922
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 1.093.293 1.237.440
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -55.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-120.220.605 -26.508.672
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -103.911.451 45.628.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.909.004 -103.194.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.830.276 -67.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.078.728 -103.127.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 4.187.884 -7.213.865
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-977.899 199.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.165.783 -7.413.362
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -16.719.302 38.194.277
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.611.599 -6.652.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.892.297 44.846.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 131.268 77.341
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
131.268 380.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-115.225.685 -18.642.854
Alınan Faiz
65.922 55.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -47.509 -138.153
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.785.388 -506.769
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -9.785.388 -506.769
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.866.863 -97.429
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-918.525 -409.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.396.163 26.991.687
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 73.396.163 26.991.687
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.596.497 7.759.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.596.497 7.759.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 73.088.741 24.033.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.492.244 31.792.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 22.374.680 70.839.850
Finansal Yatırımlar
8 125.948.081 22.036.630
Ticari Alacaklar
9 109.053.090 105.133.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.830.276 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 106.222.814 105.133.943
Diğer Alacaklar
11 8.036.752 13.036.557
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.228.843 250.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.807.909 12.785.613
Peşin Ödenmiş Giderler
15 238.497 133.346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.666.475 1.884.291
Diğer Dönen Varlıklar
15 50.064 135.479
ARA TOPLAM
268.367.639 213.200.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
268.367.639 213.200.096
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
11 232.975 222.975
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 232.975 222.975
Maddi Duran Varlıklar
20-22 15.514.461 7.032.772
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.330.057 670.221
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.330.057 670.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 148.059 149.673
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.264.051 8.114.140
TOPLAM VARLIKLAR
285.631.690 221.314.236
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22-23 146.018.453 72.280.870
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
146.018.453 72.280.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 561.601 220.181
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 145.456.852 72.060.689
Ticari Borçlar
9 71.834.810 85.412.642
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.142.242 23.753.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 70.692.568 61.658.801
Diğer Borçlar
11 127.300 776.826
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 127.300 776.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 2.965.795 1.634.689
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 202.711 217.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 161.734 119.694
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 40.977 98.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 1.062.012 465.421
ARA TOPLAM
222.211.081 160.788.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.211.081 160.788.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
352.915 888.277
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
352.915 888.277
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 352.915 888.277
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 531.454 383.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 531.454 383.202
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
884.369 1.271.479
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
223.095.450 162.059.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.536.240 59.254.403
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
34 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
34 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -241.085 -234.550
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -241.085 -234.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 20.791.675 12.243.122
Net Dönem Karı veya Zararı
34 3.288.541 8.548.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.536.240 59.254.403
TOPLAM KAYNAKLAR
285.631.690 221.314.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 595.698.609 295.444.977
Satışların Maliyeti
45 -581.933.041 -286.089.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.765.568 9.355.228
BRÜT KAR (ZARAR)
13.765.568 9.355.228
Genel Yönetim Giderleri
47 -7.015.949 -3.650.755
Pazarlama Giderleri
47 -1.644.170 -866.908
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
47-48 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 7.842.942 354.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -5.178.709 -9.032
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.769.682 5.183.091
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.769.682 5.183.091
Finansman Gelirleri
51 8.556.489 12.713.428
Finansman Giderleri
51 -11.702.732 -10.323.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.623.439 7.573.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.334.898 -1.237.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -1.331.106 -622.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -3.792 -614.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.288.541 6.335.967
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.288.541 6.335.967
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.288.541 6.335.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -6.535 -399
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -8.713 -512
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 2.178 113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 2.178 113
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.535 -399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.282.006 6.335.568
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.282.006 6.335.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959451


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: -0,55% Hacim : 10.992 Mio.TL Son veri saati : 17:07
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8776 Değişim: 0,68%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8951
Açılış: 8,8173
10,3770 Değişim: 0,57%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,4078
Açılış: 10,3186
495,10 Değişim: -0,22%
Düşük 493,88 28.09.2021 Yüksek 497,83
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.