" />

KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:11
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16 21.301 153.955 -175.256 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -22.562 4.825.325 4.802.763 4.802.763
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446
Transferler
4.825.325 -4.825.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.306 2.121.648 2.100.342 2.100.342
Sermaye Arttırımı
23.540.000 -2.892.325 -9.607.675 11.040.000 11.040.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 0 -236.146 1.197.109 10.121.474 2.121.648 50.704.085 50.704.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.672.140 -3.943.573
Dönem Karı (Zararı)
34 2.121.648 4.825.325
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.121.648 4.825.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
138.677 2.322.059
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 717.797 801.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47 163.145 139.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
163.145 139.743
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -1.185.406 1.380.559
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
308.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
134.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.886.321 -10.909.770
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -4.547.190 -23.938.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -34.171.434 20.127.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119 1.032.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.171.315 19.094.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.15.16 3.293.784 188.019
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.450.987 -2.426.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.157.203 2.614.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 41.895.825 -7.490.198
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.231.249 891.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.664.576 -8.382.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.31.33 415.336 203.822
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
111.915 203.822
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.146.646 -3.762.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -102.857 -92.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -1.371.649 -88.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.805 -252.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.21 20.412 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20.21 -36.217 -252.236
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.217 -144.236
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -108.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.007.739 6.495.726
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 11.040.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.040.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -32.261 6.495.726
Kredilerden Nakit Girişleri
-32.261 6.495.726
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.664.074 2.299.917
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.664.074 2.299.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.186.090 1.886.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 22.850.164 4.186.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 22.850.164 4.186.090
Finansal Yatırımlar
8 60.391.862 55.844.671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
60.391.862 55.844.671
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
60.391.862 55.844.671
Ticari Alacaklar
9 72.205.716 38.034.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 119 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 72.205.597 38.034.282
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
11 8.065.911 10.206.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.874.351 5.650.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.191.560 4.556.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 149.090 177.557
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 269.178 1.400.944
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
163.931.921 109.850.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.931.921 109.850.240
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38.498 38.499
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 38.498 38.499
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
38.498 38.499
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
11 222.975 215.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
222.975 215.741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
20-22 8.474.808 6.839.067
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
97.983 212.509
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 97.983 212.509
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 1.238.568 47.153
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.072.832 7.352.969
TOPLAM VARLIKLAR
174.004.753 117.203.209
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.245.422 72.582.441
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.245.422 72.582.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 695.242
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 72.550.180 72.582.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
9 46.910.668 5.014.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.158.497 927.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 40.752.171 4.087.595
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
11 609.887 2.871
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 303.421
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 306.466 2.871
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.371.649
Kısa Vadeli Karşılıklar
129.751 113.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 129.513 57.870
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 238 55.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 291.171 427.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
291.171 427.100
ARA TOPLAM
121.186.899 79.512.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.186.899 79.512.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 1.662.809 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.662.809 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 1.662.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 450.960 435.000
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.113.769 435.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.300.668 79.947.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 50.704.085 37.255.446
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 13.960.000
Sermaye Düzeltme Farkları
439.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -236.146 -214.840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -236.146 -214.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.197.109 1.197.109
Yasal Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 10.121.474 17.047.970
Net Dönem Karı veya Zararı
34 2.121.648 4.825.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.704.085 37.255.446
TOPLAM KAYNAKLAR
174.004.753 117.203.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 463.716.220 167.210.321
Satışların Maliyeti
45 -447.925.692 -150.023.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.790.528 17.186.416
BRÜT KAR (ZARAR)
15.790.528 17.186.416
Genel Yönetim Giderleri
47 -7.607.059 -7.029.973
Pazarlama Giderleri
47 -799.113 -646.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 597.484 421.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -5.338 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.976.502 9.931.261
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.976.502 9.931.261
Finansman Gelirleri
51 29.780.713 26.506.008
Finansman Giderleri
51 -36.820.973 -30.231.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
936.242 6.205.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.185.406 -1.380.559
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.371.649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 1.185.406 -8.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.121.648 4.825.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.121.648 4.825.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.121.648 4.825.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -21.306 -22.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -27.315 -28.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 6.009 6.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.009 6.364
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.306 -22.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.100.342 4.802.763
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.100.342 4.802.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823392


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.