KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:10
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.874.015 175.256 32.452.683 32.452.683
Transferler
21.301 153.955 -175.256 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.634 4.947.919 4.920.285 4.920.285
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -219.912 1.197.109 17.047.970 4.947.919 37.372.968 37.372.968
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446
Transferler
4.825.325 -4.825.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.659 83.544 29.885 29.885
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 2.892.325 -268.499 1.197.109 19.729.149 83.544 37.593.628 37.593.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.491.985 18.356.062
Dönem Karı (Zararı)
83.544 4.947.919
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
83.544 4.947.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.066.636 2.093.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 550.853 594.728
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 118.732 91.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 118.732 91.077
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 88.754 1.407.405
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
308.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.356.310 9.769.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.821.444 17.358.327
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.055 1.029.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.820.389 16.328.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.8.11.12 -5.009.410 -1.788.655
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.481.965 3.215.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.472.555 -5.003.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 15.482.167 -6.087.105
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-743.498 3.366
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.225.665 -6.090.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.8.11.12 -7.623 286.456
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.623 286.456
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.206.130 16.810.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-56.564 -92.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.371.649 -88.868
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 15.142.358 1.727.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.931 -137.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9.10 -28.343 -137.788
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.343 -29.788
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.635.830 -10.034.613
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 13.635.830 -10.034.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.135.914 8.183.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.135.914 8.183.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.186.090 1.886.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.322.004 10.069.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.322.004 4.186.090
Finansal Yatırımlar
5 40.702.314 55.844.671
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
40.702.314 55.844.671
Ticari Alacaklar
6 67.855.726 38.034.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.055 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 67.854.671 38.034.282
Diğer Alacaklar
7 16.347.462 10.206.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 12.132.449 5.650.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.215.013 4.556.212
Peşin Ödenmiş Giderler
8 191.159 177.557
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 223.886 1.400.944
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
12 24.866 0
ARA TOPLAM
138.667.417 109.850.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.667.417 109.850.240
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 38.498 38.499
Diğer Alacaklar
7 222.975 215.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 222.975 215.741
Maddi Duran Varlıklar
9 6.383.276 6.839.067
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 125.378 212.509
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 125.378 212.509
Ertelenmiş Vergi Varlığı
47.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.770.127 7.352.969
TOPLAM VARLIKLAR
145.437.544 117.203.209
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 86.218.271 72.582.441
Ticari Borçlar
6 20.497.010 5.014.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 183.750 927.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.313.260 4.087.595
Diğer Borçlar
7 129.271 2.871
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 129.271 2.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.371.649
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 106.450 113.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 99.998 57.870
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.452 55.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 342.614 427.100
ARA TOPLAM
107.293.616 79.512.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.293.616 79.512.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 523.833 435.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 523.833 435.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 26.467
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
550.300 435.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
107.843.916 79.947.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.593.628 37.255.446
Ödenmiş Sermaye
16 13.960.000 13.960.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.892.325 439.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -268.499 -214.840
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -268.499 -214.840
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.729.149 17.047.970
Net Dönem Karı veya Zararı
16 83.544 4.825.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.593.628 37.255.446
TOPLAM KAYNAKLAR
145.437.544 117.203.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 359.115.182 155.755.631 140.770.483 40.473.036
Satışların Maliyeti
17 -343.458.866 -143.927.607 -131.550.109 -38.757.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.656.316 11.828.024 9.220.374 1.715.319
BRÜT KAR (ZARAR)
15.656.316 11.828.024 9.220.374 1.715.319
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.721.529 -5.076.830 -1.821.239 -1.710.095
Pazarlama Giderleri
18 -545.488 -492.932 -204.926 -199.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 422.197 179.685 167.885 2.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.725 0 -1.014 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.791.771 6.437.947 7.361.080 -192.184
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.791.771 6.437.947 7.361.080 -192.184
Finansman Gelirleri
21 14.127.878 21.179.003 1.446.761 13.264.022
Finansman Giderleri
21 -23.747.351 -21.261.626 -8.065.637 -11.297.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
172.298 6.355.324 742.204 1.774.746
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-88.754 -1.407.405 -105.713 -399.715
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -1.392.721 0 -403.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -88.754 -14.684 -105.713 3.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.544 4.947.919 636.491 1.375.031
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.544 4.947.919 636.491 1.375.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
83.544 4.947.919 636.491 1.375.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.659 -27.634 -100.053 -9.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.793 -35.428 -128.272 -12.319
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.134 7.794 28.219 2.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.134 7.794 28.219 2.710
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.659 -27.634 -100.053 -9.609
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.885 4.920.285 536.438 1.365.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
29.885 4.920.285 536.438 1.365.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795442


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,1766 Değişim: -3,62%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
14,9491 Değişim: -3,72%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
758,74 Değişim: -2,57%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.