KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2018 - 18:11
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -177.808 1.151.111 16.484.575 390.669 32.248.429 32.248.429
Transferler
24.697 365.972 -390.669 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.770 -159.583 -182.353 -182.353
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
43.468 43.468 43.468
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -200.578 1.175.808 16.894.015 -159.583 32.109.544 32.109.544
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683
Transferler
21.301 153.955 -175.256 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.634 4.947.920 4.920.286 4.920.286
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -219.912 1.197.109 17.047.970 4.947.920 37.372.969 37.372.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.356.062 -4.617.928
Dönem Karı (Zararı)
4.947.920 -159.583
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.093.210 786.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 594.728 690.497
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 91.077 124.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
91.077 124.307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.407.405 -28.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.496.119 -4.909.992
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.727.096 20.983.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 17.358.327 -30.121.429
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.029.763 3
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.328.564 -30.121.432
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 144.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 -1.788.655 12.661.196
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.215.033 -3.243.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.003.688 15.904.278
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.087.105 -7.694.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.366 -73.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.090.471 -7.620.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 286.456 -884.238
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
286.456 -884.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.537.249 -4.283.234
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-92.319 -286.250
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -88.868 -48.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-137.788 -236.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -137.788 -272.315
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.788 -64.941
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.000 -207.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.034.613 -8.026.822
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
13 -8.026.822
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -10.034.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.183.661 -12.880.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.183.661 -12.880.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.886.173 13.937.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.069.834 1.056.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.069.834 1.886.173
Finansal Yatırımlar
5 30.179.118 31.906.215
Ticari Alacaklar
6 40.802.999 58.161.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 3.220 1.032.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.799.779 57.128.343
Diğer Alacaklar
7 12.616.151 7.555.472
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 8.511 3.223.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 12.607.640 4.331.928
Peşin Ödenmiş Giderler
8 144.658 127.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 997.017 38.368
ARA TOPLAM
94.809.777 99.674.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.809.777 99.674.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
7 219.786 4.467.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 219.786 4.467.620
Maddi Duran Varlıklar
9 6.898.844 7.376.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 245.314 224.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 245.314 224.144
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 269
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 42.809 49.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.445.252 12.157.184
TOPLAM VARLIKLAR
102.255.029 111.831.966
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 56.052.102 66.078.965
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 0 7.750
Ticari Borçlar
6 6.417.936 12.505.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 38.653 35.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.379.283 12.469.754
Diğer Borçlar
7 0 2.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 2.307
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.392.721 88.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 150.894 10.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 39.475 10.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 111.419 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 457.175 279.831
ARA TOPLAM
64.470.828 78.973.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.470.828 78.973.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 411.232 405.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 411.232 405.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
411.232 405.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.882.060 79.379.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.372.969 32.452.683
Ödenmiş Sermaye
16 13.960.000 13.960.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 439.882 439.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-219.912 -192.278
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-219.912 -192.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.197.109 1.175.808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 17.047.970 16.894.015
Net Dönem Karı veya Zararı
16 4.947.920 175.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.372.969 32.452.683
TOPLAM KAYNAKLAR
102.255.029 111.831.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 155.755.631 73.129.976 40.473.036 33.958.170
Satışların Maliyeti
17 -143.927.607 -64.335.468 -38.757.717 -30.643.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.828.024 8.794.508 1.715.319 3.314.656
BRÜT KAR (ZARAR)
11.828.024 8.794.508 1.715.319 3.314.656
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.076.830 -7.751.082 -1.710.095 -1.717.948
Pazarlama Giderleri
18 -492.932 -573.644 -199.955 -167.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 179.686 774.374 2.547 83.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -53.219 0 -41.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.437.948 1.190.937 -192.184 1.471.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 2.385.321 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.437.948 3.576.258 -192.184 1.471.227
Finansman Gelirleri
21 21.179.003 14.348.440 13.264.023 2.042.239
Finansman Giderleri
21 -21.261.626 -18.051.278 -11.297.092 -3.290.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.355.325 -126.580 1.774.747 223.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.407.405 -33.003 -399.715 9.586
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.392.721 0 -403.639 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.684 -33.003 3.924 9.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.947.920 -159.583 1.375.032 232.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.947.920 -159.583 1.375.032 232.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.947.920 -159.583 1.375.032 232.602
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,19790000 -0,00640000 0,05500000 0,00930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.634 -22.770 -9.609 -15.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.428 -28.463 -12.319 -19.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.794 5.693 2.710 3.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.794 5.693 2.710 3.840
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.634 -22.770 -9.609 -15.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.920.286 -182.353 1.365.423 217.245
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.920.286 -182.353 1.365.423 217.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715178


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4411 Değişim: 1,20%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9998 Değişim: 0,48%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
413,92 Değişim: -1,10%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.