KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2018 - 18:10
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -177.808 1.151.111 16.484.575 390.669 32.248.429 32.248.429
Transferler
390.669 -390.669
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.413 -392.185 -399.598 -399.598
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -185.221 1.151.111 16.875.244 -392.185 31.848.831 31.848.831
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683
Transferler
21.301 153.955 -175.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.025 3.572.888 3.554.863 3.554.863
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -210.303 1.197.109 17.047.970 3.572.888 36.007.546 36.007.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.463 3.351.547
Dönem Karı (Zararı)
3.572.888 -392.185
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.572.888 -392.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.471.713 541.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 391.900 457.330
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 72.123 93.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.123 93.749
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.007.690 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -9.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.789.951 3.624.034
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -8.107.620 12.877.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 13.866.618 -21.019.662
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.032.983 -885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.833.635 -21.018.777
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 144.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 -3.658.590 15.262.625
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.425.311 -743.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.083.901 16.005.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.186.258 -8.513.651
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.162 186.590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.151.096 -8.700.241
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 295.899 4.872.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
295.899 4.872.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
254.650 3.773.662
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-92.319 -286.250
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -88.868 -135.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.090 -153.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 0 36.232
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -130.090 -189.523
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.090 -61.991
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.000 -127.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.972.017 -15.469.295
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
13 0 -15.469.295
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.972.017 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.915.390 -12.271.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.915.390 -12.271.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.886.173 13.937.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.801.563 1.666.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.801.563 1.886.173
Finansal Yatırımlar
5 40.013.835 31.906.215
Ticari Alacaklar
6 44.294.708 58.161.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 0 1.032.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 44.294.708 57.128.343
Diğer Alacaklar
7 12.896.817 7.555.472
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 798.233 3.223.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 12.098.584 4.331.928
Peşin Ödenmiş Giderler
8 190.886 127.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 685.640 38.368
ARA TOPLAM
103.883.449 99.674.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.883.449 99.674.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
7 2.074.204 4.467.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.074.204 4.467.620
Maddi Duran Varlıklar
9 7.061.170 7.376.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 278.117 224.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 278.117 224.144
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 269
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 36.175 49.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.488.165 12.157.184
TOPLAM VARLIKLAR
113.371.614 111.831.966
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 70.058.732 66.078.965
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 0 7.750
Ticari Borçlar
6 5.318.783 12.505.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 125 35.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.318.658 12.469.754
Diğer Borçlar
7 9.096 2.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 9.096 2.307
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 989.082 88.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 272.158 10.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 43.518 10.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 228.640 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 340.301 279.831
ARA TOPLAM
76.988.152 78.973.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.988.152 78.973.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 375.916 405.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 375.916 405.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
375.916 405.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.364.068 79.379.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.007.546 32.452.683
Ödenmiş Sermaye
16 13.960.000 13.960.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 439.882 439.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-210.303 -192.278
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-210.303 -192.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.197.109 1.175.808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 17.047.970 16.894.015
Net Dönem Karı veya Zararı
16 3.572.888 175.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.007.546 32.452.683
TOPLAM KAYNAKLAR
113.371.614 111.831.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 115.282.595 39.171.806 36.612.992 11.976.562
Satışların Maliyeti
17 -105.169.890 -33.691.954 -32.654.992 -8.667.349
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.112.705 5.479.852 3.958.000 3.309.213
BRÜT KAR (ZARAR)
10.112.705 5.479.852 3.958.000 3.309.213
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.366.735 -6.033.134 -1.772.196 -2.759.143
Pazarlama Giderleri
18 -292.977 -405.997 -128.338 -143.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 177.138 690.623 103.793 345.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -11.634 0 -6.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.630.131 -280.290 2.161.259 745.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 2.385.321 0 2.385.321
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.630.131 2.105.031 2.161.259 3.130.508
Finansman Gelirleri
21 7.914.981 12.306.201 5.681.081 3.242.936
Finansman Giderleri
21 -9.964.534 -14.760.828 -6.344.242 -4.994.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.580.578 -349.596 1.498.098 1.379.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.007.690 -42.589 -328.506 -41.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -989.082 0 -309.887 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -18.608 -42.589 -18.619 -41.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.572.888 -392.185 1.169.592 1.337.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.572.888 -392.185 1.169.592 1.337.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.572.888 -392.185 1.169.592 1.337.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,14290000 -0,01570000 0,04680000 0,05350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.025 -7.413 -6.866 2.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.109 -9.266 -8.803 3.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.084 1.853 1.937 -710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.084 1.853 1.937 -710
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.025 -7.413 -6.866 2.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.554.863 -399.598 1.162.726 1.340.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.554.863 -399.598 1.162.726 1.340.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700032


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.986 Değişim: 1,76% Hacim : 25.081 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.986
Açılış: 1.920
13,6397 Değişim: 0,37%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6507
Açılış: 13,5897
15,2459 Değişim: -0,27%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
790,97 Değişim: -0,46%
Düşük 788,02 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.