" />

KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.04.2018 - 18:11
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -177.808 1.151.111 16.484.575 390.669 32.248.429 32.248.429
Transferler
390.669 -390.669
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.250 -1.730.120 -1.740.370 -1.740.370
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -188.058 1.151.111 16.875.244 -1.730.120 30.508.059 30.508.059
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683
Transferler
175.256 -175.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.159 2.403.297 2.392.138 2.392.138
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -203.437 1.175.808 17.069.271 2.403.297 34.844.821 34.844.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.825.929 -6.815.103
Dönem Karı (Zararı)
2.403.297 -1.730.120
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.403.297 -1.730.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
922.571 267.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 193.738 231.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 49.649 48.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
49.649 48.621
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 679.184 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -12.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.062.929 -5.165.975
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -9.434.184 8.476.425
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -26.952.712 -9.504.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.032.881 -1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.985.593 -9.504.344
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 144.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 1.204.764 -1.193.248
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-706.032 -970.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.910.796 -222.439
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 11.810.319 -5.050.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.840 1.048.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.806.479 -6.099.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 308.884 1.961.123
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
308.884 1.961.123
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.737.061 -6.628.970
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -50.268
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -88.868 -135.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.540 -134.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -3.540 -134.040
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.540 -28.508
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -105.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.762.983 586.686
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 18.762.983 586.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.066.486 -6.362.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.066.486 -6.362.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.886.173 13.937.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 819.687 7.575.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 819.687 1.886.173
Finansal Yatırımlar
5 41.340.399 31.906.215
Ticari Alacaklar
6 85.114.038 58.161.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 102 1.032.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 85.113.936 57.128.343
Diğer Alacaklar
7 8.971.895 7.555.472
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 3.929.576 3.223.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.042.319 4.331.928
Peşin Ödenmiş Giderler
8 209.430 127.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 95.955 38.368
ARA TOPLAM
136.551.404 99.674.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.551.404 99.674.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
7 1.706.913 4.467.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.706.913 4.467.620
Maddi Duran Varlıklar
9 7.212.033 7.376.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 198.867 224.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 198.867 224.144
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 269
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 52.857 49.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.209.169 12.157.184
TOPLAM VARLIKLAR
145.760.573 111.831.966
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 84.849.698 66.078.965
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 0 7.750
Ticari Borçlar
6 24.315.360 12.505.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 39.127 35.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 24.276.233 12.469.754
Diğer Borçlar
7 0 2.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 2.307
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 679.195 88.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 120.718 10.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 39.507 10.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 81.211 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 509.812 279.831
ARA TOPLAM
110.474.783 78.973.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.474.783 78.973.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 440.969 405.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
440.969 405.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.969 405.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.915.752 79.379.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.844.821 32.452.683
Ödenmiş Sermaye
16 13.960.000 13.960.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 439.882 439.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -203.437 -192.278
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -203.437 -192.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.175.808 1.175.808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 17.069.271 16.894.015
Net Dönem Karı veya Zararı
16 2.403.297 175.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.844.821 32.452.683
TOPLAM KAYNAKLAR
145.760.573 111.831.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 78.669.603 27.195.244
Satışların Maliyeti
17 -72.514.898 -25.024.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.154.705 2.170.639
BRÜT KAR (ZARAR)
6.154.705 2.170.639
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.594.538 -3.273.991
Pazarlama Giderleri
18 -164.639 -262.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 73.345 345.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -4.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.468.873 -1.025.477
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.468.873 -1.025.477
Finansman Gelirleri
21 2.233.900 9.063.265
Finansman Giderleri
21 -3.620.292 -9.766.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.082.481 -1.728.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-679.184 -1.168
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -679.195 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 11 -1.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.403.297 -1.730.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.403.297 -1.730.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.403.297 -1.730.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,09610000 -0,06920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.159 -10.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.306 -12.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.147 2.563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.147 2.563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.159 -10.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.392.138 -1.740.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.392.138 -1.740.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.