KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:44
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.474.128 3.474.128 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.304 -5.304 -5.304
Dönem Karı (Zararı)
-5.304 -5.304 -5.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 -5.304 14.418.705 14.418.705
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.105 1.966.800 16.390.808 16.390.808
Transferler
1.966.800 -1.966.800 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.586.442 -1.586.442 -1.586.442
Dönem Karı (Zararı)
-1.586.442 -1.586.442 -1.586.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.905 -1.586.442 14.804.366 14.804.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.061.283 5.530.106
Dönem Karı (Zararı)
-1.586.442 -5.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.586.442 -5.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-195.564 176.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.442 19.721
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
87.268 91.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
85.210 91.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.058 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
152.735 -65.194
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
152.735 -65.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-274.874 -126.530
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-180.135 257.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.114.138 5.358.861
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.388.310 6.175.544
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.736.930 -1.504.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.736.930 -1.504.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
83.704 -1.692.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
83.704 -1.692.743
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-131.890 -137.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.212.266 1.003.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.212.266 1.003.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.948 -97.348
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.926 1.612.273
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-173.926 1.612.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.896.144 5.530.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-165.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.320 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.767 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.602 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.165
Alınan Temettüler
66.447 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.688 -257.321
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Faiz
-105.176 -404.135
Alınan Faiz
218.864 146.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.980.915 5.272.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.980.915 5.272.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.928.463 8.112.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.947.548 13.385.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.947.548 10.928.463
Finansal Yatırımlar
7.a 4.783.039 2.394.729
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.a yan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 12.752.356 8.015.426
Diğer Alacaklar
9.a 2.911.885 2.995.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 2.911.885 2.995.589
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 307.619 175.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 307.619 175.729
ARA TOPLAM
26.702.447 24.509.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.702.447 24.509.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 930.465 1.083.200
Maddi Duran Varlıklar
12 7.915.364 7.885.209
Binalar
7.750.236 7.754.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
84.423 43.338
Taşıtlar
11.044 16.172
Mobilya ve Demirbaşlar
69.661 70.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 50.170 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.170 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.c 688.731 413.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.744.441 9.541.978
TOPLAM VARLIKLAR
36.446.888 34.051.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 18.312.123 14.099.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 18.312.123 14.099.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.a 112.561 91.613
Diğer Borçlar
96.779 311.129
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 20.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 96.779 291.129
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 430.625 436.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
430.625 436.603
ARA TOPLAM
18.952.088 14.939.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.952.088 14.939.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 2.141.045 2.100.621
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.141.045 2.100.621
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.141.045 2.100.621
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.c 549.389 621.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
549.389 621.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.690.434 2.721.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.642.522 17.661.105
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.804.366 16.390.809
Ödenmiş Sermaye
18.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.023.460 7.023.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.028.440 7.028.440
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.f -128.190 -128.190
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.e 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.g 4.053.905 2.087.106
Net Dönem Karı veya Zararı
18.g -1.586.442 1.966.800
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.804.366 16.390.809
TOPLAM KAYNAKLAR
36.446.888 34.051.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19.a 24.440.104 29.530.279
Satışların Maliyeti
19.b -23.723.685 -28.188.980
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
716.419 1.341.299
BRÜT KAR (ZARAR)
716.419 1.341.299
Genel Yönetim Giderleri
20.b -1.476.032 -1.281.796
Pazarlama Giderleri
20.a -32.011 -16.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.a 117.578 691.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.b -1.214.669 -674.002
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.888.715 60.293
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 66.447 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 -152.735 65.194
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.975.003 125.487
Finansman Gelirleri
23.a 218.864 146.814
Finansman Giderleri
23.b -105.176 -404.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.861.315 -131.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
274.873 126.530
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 274.873 126.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.586.442 -5.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.586.442 -5.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.586.442 -5.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.586.442 -5.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.586.442 -5.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848264


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.