KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2020 - 15:43
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.349.849 -131.477 -4.980 2.198.437 5.540.627 -104.734 17.962.727 17.962.727
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
125.341 125.341 125.341
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1 -104.734 104.734 1 1
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-193.219 3.287 -3.474.128 -3.664.060 -3.664.060
Dönem Karı (Zararı)
-3.474.128 -3.474.128 -3.474.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-193.219 3.287 -189.932 -189.932
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-3.474.128 3.474.128 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.966.800 1.966.800 1.966.800
Dönem Karı (Zararı)
1.966.800 1.966.800 1.966.800
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.906.580 -6.363.382
Dönem Karı (Zararı)
1.966.800 -3.474.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.966.800 -3.474.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
508.874 -1.317.625
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.101 80.053
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.401 200.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.401 200.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
362.557 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
362.557 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-372.360 25.850
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-372.360 25.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
312.197 -1.081.225
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
70.180 -542.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
426.649 -1.477.798
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.727.686 -7.190.853
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.604.661 -1.079.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.604.661 -1.079.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.192.857 -280.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.192.857 -280.164
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-131.196 -17.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.650.054 7.056.756
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.650.054 7.056.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-84.654 25.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.362.385 8.541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.362.385 8.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.902.323 -6.269.551
Alınan Kira
104.695 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-100.438 -93.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
350.393 789.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.258 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.449 -42.415
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.449 -42.415
Alınan Temettüler
144.584 832.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-441.430 -289.469
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Faiz
-1.074.995 -922.187
Alınan Faiz
633.565 632.718
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.815.543 -5.862.934
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.815.543 -5.862.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.112.920 13.975.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.928.463 8.112.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.928.463 8.112.920
Finansal Yatırımlar
7.a 2.394.729 11.122.415
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.a 2.394.729 11.122.415
Ticari Alacaklar
8.a 8.015.426 5.773.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 8.015.426 5.773.322
Diğer Alacaklar
9.a 2.995.589 802.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 2.995.589 802.732
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 175.729 44.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 175.729 44.533
ARA TOPLAM
24.509.936 25.855.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.509.936 25.855.922
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.083.200 710.840
Maddi Duran Varlıklar
13 7.885.209 7.964.946
Binalar
7.754.700 7.772.606
Tesis, Makine ve Cihazlar
43.338 61.012
Taşıtlar
16.172 60.153
Mobilya ve Demirbaşlar
70.999 71.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.c 413.858 726.055
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.541.978 9.561.552
TOPLAM VARLIKLAR
34.051.914 35.417.474
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 14.099.857 19.749.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 14.099.857 19.749.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 91.613 176.267
Diğer Borçlar
9.b 311.129 49.365
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 20.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 291.129 49.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 436.603 410.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 436.603 410.116
ARA TOPLAM
14.939.202 20.385.659
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.939.202 20.385.659
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.100.621
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 2.100.621
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.100.621
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 621.282 607.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 621.282 607.806
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.c 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.721.903 607.806
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.661.105 20.993.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.390.809 14.424.009
Ödenmiş Sermaye
23.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.023.460 7.023.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.028.440 7.028.440
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.f -128.190 -128.190
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.e 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.g 2.087.106 5.561.234
Net Dönem Karı veya Zararı
23.g 1.966.800 -3.474.128
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.390.809 14.424.009
TOPLAM KAYNAKLAR
34.051.914 35.417.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 80.203.724 89.672.248
Satışların Maliyeti
24.b -73.508.002 -88.412.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.695.722 1.260.067
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.695.722 1.260.067
Genel Yönetim Giderleri
25.a -4.979.524 -5.171.339
Pazarlama Giderleri
25.b -58.460 -81.857
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.c -1.475 -2.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 956.868 3.025.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -705.692 -3.758.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.907.439 -4.728.548
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 440.628 488.514
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 372.360 -25.850
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.720.427 -4.265.884
Finansman Gelirleri
28.a 633.565 632.718
Finansman Giderleri
28.b -1.074.995 -922.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.278.997 -4.555.353
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29.b -312.197 1.081.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-312.197 1.081.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.966.800 -3.474.128
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.966.800 -3.474.128
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.966.800 -3.474.128
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -64.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -64.590
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -64.590
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -64.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.966.800 -3.538.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.966.800 -3.538.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824904


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.388 Değişim: -0,20% Hacim : 7.212 Mio.TL Son veri saati : 14:05
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.388
8,7804 Değişim: 0,49%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7833
Açılış: 8,7373
10,4452 Değişim: 0,75%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4521
Açılış: 10,3678
503,09 Değişim: 1,50%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 503,80
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.