KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 14:15
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 5.962.240 -53.795 -6.192 2.198.437 4.472.545 1.068.082 16.756.322 16.756.322
Transferler
1.068.082 -1.068.082 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.795.934 -60.296 1.212 275.683 2.012.533 2.012.533
Dönem Karı (Zararı)
275.683 275.683 275.683
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.795.934 -60.296 1.212 1.736.850 1.736.850
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.758.174 -114.091 -4.980 2.198.437 5.540.627 275.683 18.768.855 18.768.855
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.349.849 -131.477 -4.980 2.198.437 5.540.627 -104.734 17.962.727 17.962.727
Diğer Düzeltmeler
-125.342 1 125.341
Transferler
-104.734 104.734 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
374.386 3.287 -2.566.451 -2.188.778 -2.188.778
Dönem Karı (Zararı)
-2.566.451 -2.566.451 -2.566.451
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
374.386 3.287 377.673 377.673
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.598.893 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -2.566.451 15.773.949 15.773.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.882.613 -622.489
Dönem Karı (Zararı)
-2.566.451 275.683
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.566.451 275.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-262.857 156.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
60.214 206.576
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
132.619 66.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
132.619 35.279
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 30.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
446.464 91.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
446.464 91.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
38.717 -167.877
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
38.717 -167.877
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-612.235 -39.624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-328.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.793.074 1.251.744
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.615.249 -2.273.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.615.249 -2.273.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-789.771 -608.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-789.771 -608.008
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-50.893 -34.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-785.363 4.231.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-785.363 4.231.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.513 -41.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
502.715 -21.507
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
502.715 -21.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.622.382 1.684.151
Alınan Temettüler
530.447
Ödenen Faiz
-583.903 -91.573
Alınan Faiz
382.092
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.495.035 -2.215.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-93.832 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.668 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.668 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.668
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.916.281 -622.489
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.916.281 -622.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.975.854 3.301.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.059.573 2.678.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.059.573 13.975.854
Finansal Yatırımlar
7.a 8.426.597 3.931.562
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.a 8.426.597 3.931.562
Ticari Alacaklar
8.a 6.862.704 4.693.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 6.862.704 4.693.919
Diğer Alacaklar
9.a 1.312.339 522.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 1.312.339 522.568
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 77.592 26.699
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 77.592 26.699
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
19.738.805 23.150.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.738.805 23.150.602
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 697.973 736.690
Maddi Duran Varlıklar
13 7.976.038 7.999.562
Binalar
7.777.120 7.790.513
Tesis, Makine ve Cihazlar
56.826 33.056
Taşıtlar
69.788 98.378
Mobilya ve Demirbaşlar
72.304 77.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 3.022
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 3.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.c 699.329
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.533.051 8.898.985
TOPLAM VARLIKLAR
29.271.856 32.049.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 11.907.792 12.693.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 11.907.792 12.693.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 96.595 151.108
Diğer Borçlar
9.b 543.539 40.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 543.539 40.824
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 418.648 389.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 418.648 389.131
ARA TOPLAM
12.966.574 13.274.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.966.574 13.274.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 531.333 522.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 531.333 522.063
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.c 290.579
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
531.333 812.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.497.907 14.086.860
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.773.949 17.962.727
Ödenmiş Sermaye
23.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 7.465.723 7.213.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.470.703 7.218.372
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.b 7.598.893 7.349.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.e -128.190 -131.477
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.c -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.d 2.198.438 2.198.437
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
23.d 1.673.024 1.673.023
Yasal Yedekler
23.d 525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.f 5.561.234 5.540.627
Net Dönem Karı veya Zararı
23.f -2.566.451 -104.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.773.949 17.962.727
TOPLAM KAYNAKLAR
29.271.856 32.049.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 67.738.534 43.844.065 23.033.149 13.629.188
Satışların Maliyeti
24.b -66.349.883 -40.891.935 -23.192.508 -12.567.620
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.388.651 2.952.130 -159.359 1.061.568
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.388.651 2.952.130 -159.359 1.061.568
Genel Yönetim Giderleri
25.a -3.754.956 -3.350.589 -1.319.786 -1.091.984
Pazarlama Giderleri
25.b -59.477 -28.645 -18.818 -12.133
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.c -1.593 -1.525 0 -67
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 3.185.722 1.967.213 1.964.318 -390.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -4.034.076 -1.736.378 -2.251.473 -522.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.275.729 -197.794 -1.785.118 -955.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 337.571 430.523 192.876 11.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 -38.717 167.877 -161.364 55.331
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.976.875 400.606 -1.753.606 -888.744
Finansman Gelirleri
28.a 382.092 180.502
Finansman Giderleri
28.b -583.903 -164.547 -317.729 -100.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.178.686 236.059 -1.890.833 -989.014
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
612.235 39.624 377.200 5.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.b 612.235 39.624 377.200 5.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.566.451 275.683 -1.513.633 -983.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.566.451 275.683 -1.513.633 -983.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.566.451 275.683 -1.513.633 -983.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
377.673 1.736.850 0 -5.373
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.890.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -75.370 0 -6.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 1.212 0 -419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 1.212 0 -419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
377.673 -79.449 0 1.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
377.673 -79.449 0 1.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.673 1.736.850 0 -5.373
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.188.778 2.012.533 -1.513.633 -988.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.188.778 2.012.533 -1.513.633 -988.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715717


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9744 Değişim: -0,04%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2171 Değişim: 0,01%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.861,38 Değişim: -0,28%
Düşük 1.857,75 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.