KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 16:09
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 5.962.240 -53.795 -6.192 2.198.437 4.472.545 1.068.082 16.756.322 16.756.322
Transferler
1.068.082 -1.068.082 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.795.934 -55.341 1.630 1.258.718 3.000.941 3.000.941
Dönem Karı (Zararı)
1.258.718 1.258.718 1.258.718
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.795.934 -55.341 1.630 1.742.223 1.742.223
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.758.174 -109.136 -4.562 2.198.437 5.540.627 1.258.718 19.757.263 19.757.263
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.349.849 -131.477 -4.980 2.198.437 5.540.627 -104.734 17.962.727 17.962.727
Diğer Düzeltmeler
-125.342 1 125.341 0 0
Transferler
-104.734 104.734 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
374.386 3.287 -1.052.818 -675.145 -675.145
Dönem Karı (Zararı)
-1.052.818 -1.052.818 -1.052.818
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
374.386 3.287 377.673 377.673
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.598.893 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -1.052.818 17.287.582 17.287.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.598.280 -1.160.196
Dönem Karı (Zararı)
-1.052.818 1.258.718
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.052.818 1.258.718
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
264.638 55.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41.181 137.143
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
214.786 46.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
214.786 25.760
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 20.838
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
446.464 17.840
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
446.464 17.840
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-122.647 -112.546
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-122.647 -112.546
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-235.035 -33.645
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-80.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.890.211 -2.456.464
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.151.250 -2.883.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.586.508 1.722.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.586.508 1.722.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
101.900 -770.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
101.900 -770.734
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-78.429 -54.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.898.233 -405.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.898.233 -405.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.839 -44.989
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.318 -19.005
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.318 -19.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.678.391 -1.142.356
Alınan Temettüler
144.695
Ödenen Faiz
-266.174 -17.840
Alınan Faiz
201.590
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.272 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.272 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.272
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.621.552 -1.160.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.621.552 -1.160.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.975.854 3.301.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.354.302 2.141.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.354.302 13.975.854
Finansal Yatırımlar
7.a 11.082.812 3.931.562
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.a 11.082.812 3.931.562
Ticari Alacaklar
8.a 7.833.963 4.693.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 7.833.963 4.693.919
Diğer Alacaklar
9.a 420.668 522.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 420.668 522.568
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 105.128 26.699
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 105.128 26.699
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
25.796.873 23.150.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.796.873 23.150.602
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 859.337 736.690
Maddi Duran Varlıklar
13 7.984.675 7.999.562
Binalar
7.781.633 7.790.513
Tesis, Makine ve Cihazlar
50.187 33.056
Taşıtlar
79.423 98.378
Mobilya ve Demirbaşlar
73.432 77.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 3.022
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 3.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.c 322.129
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.325.852 8.898.985
TOPLAM VARLIKLAR
35.122.725 32.049.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 16.591.388 12.693.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 16.591.388 12.693.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 92.269 151.108
Diğer Borçlar
9.b 25.506 40.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 25.506 40.824
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 500.815 389.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 500.815 389.131
ARA TOPLAM
17.209.978 13.274.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.209.978 13.274.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 625.165 522.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 625.165 522.063
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.c 290.579
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
625.165 812.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.835.143 14.086.860
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.287.582 17.962.727
Ödenmiş Sermaye
23.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 7.465.723 7.213.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.470.703 7.218.372
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.b 7.598.893 7.349.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.e -128.190 -131.477
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.c -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.d 2.198.438 2.198.437
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
23.d 1.673.024 1.673.023
Yasal Yedekler
23.d 525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.f 5.561.234 5.540.627
Net Dönem Karı veya Zararı
23.f -1.052.818 -104.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.287.582 17.962.727
TOPLAM KAYNAKLAR
35.122.725 32.049.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 44.705.385 30.214.877 18.575.952 17.382.069
Satışların Maliyeti
24.b -43.157.375 -28.324.315 -18.232.380 -16.718.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.548.010 1.890.562 343.572 663.413
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.548.010 1.890.562 343.572 663.413
Genel Yönetim Giderleri
25.a -2.435.170 -2.258.605 -1.232.095 -1.089.437
Pazarlama Giderleri
25.b -40.659 -16.512 -13.329 -8.546
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.c -1.593 -1.458 -1.110 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 1.221.404 2.357.956 719.518 674.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -1.782.603 -1.214.006 -1.402.863 -143.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.490.611 757.937 -1.586.307 96.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 144.695 418.867 132.695 383.405
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 122.647 112.546 101.717 62.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.223.269 1.289.350 -1.351.895 542.775
Finansman Gelirleri
28.a 201.590 136.641
Finansman Giderleri
28.b -266.174 -64.277 -199.378 -38.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.287.853 1.225.073 -1.414.632 504.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
235.035 33.645 259.060 87.352
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.b 235.035 33.645 259.060 87.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.052.818 1.258.718 -1.155.572 591.398
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.052.818 1.258.718 -1.155.572 591.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.052.818 1.258.718 -1.155.572 591.398
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
377.673 1.742.223 0 -43.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.890.457 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -69.177 0 -53.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 1.630 0 -652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 1.630 0 -652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
377.673 -80.687 0 10.667
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
377.673 -80.687 0 10.667
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5293 Değişim: 0,04%
Düşük 8,5156 17.09.2021 Yüksek 8,5387
Açılış: 8,5258
10,0552 Değişim: -0,04%
Düşük 10,0406 17.09.2021 Yüksek 10,0683
Açılış: 10,0589
480,71 Değişim: 0,04%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 481,44
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.