KAP ***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2022 - 11:26
KAP ***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 6.000.000 6.000.000
Transferler
-168.815 -168.815 -168.815
Dönem Karı (Zararı)
116 896
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 116 -168.815 -1.387.012 4.444.288 4.444.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.225.340 159.673
Dönem Karı (Zararı)
-1.387.012 -168.815
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.387.012 -168.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.671 122.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 17.623 118.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.916 35.916
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -35.916 35.916
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.007 -31.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
166.343 205.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
125.256 -125.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 125.256 -125.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.046 -25.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.766 16.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.766 16.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 221.057 183.618
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.430 156.418
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -156.418 156.418
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
988
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.225.340 159.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.850 -1.247.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -57.850 -1.247.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.214 6.885.102
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 20.214 885.102
Ödenen Temettüler
14 6.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.262.976 5.797.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.262.976 5.797.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.797.136 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.534.160 5.797.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.534.160 5.797.136
Ticari Alacaklar
8.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.260
Diğer Alacaklar
7 125.256
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 125.256
Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.725 25.679
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.725 25.679
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 36.129 26.391
ARA TOPLAM
4.627.274 5.974.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.627.274 5.974.462
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar
9 195.252 148.016
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 43.137 46.199
Mobilya ve Demirbaşlar
9 27.469 21.343
Özel Maliyetler
9 124.646 80.474
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 905.316
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 68.605 75.614
Bilgisayar Yazılımları
11 68.605 75.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 5.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
263.857 1.134.303
TOPLAM VARLIKLAR
4.891.131 7.108.765
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
308.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 308.055
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 308.055
Ticari Borçlar
6 23.293 16.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 23.293 16.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 404.675 183.618
Diğer Borçlar
7 988 156.418
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-20 156.418
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 988
ARA TOPLAM
428.956 664.618
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428.956 664.618
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
612.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
612.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 612.962
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.470
Genel Karşılıklar
11.470
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 6.417
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.887 612.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
446.843 1.277.580
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.444.288 5.831.185
Ödenmiş Sermaye
14 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 116
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -168.815
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -1.387.013 -168.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.444.288 5.831.185
TOPLAM KAYNAKLAR
4.891.131 7.108.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.633.016 -467.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 27.091 4.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.605.925 -462.445
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.605.925 -462.445
Finansman Gelirleri
18 230.658 324.189
Finansman Giderleri
18 -35.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.375.267 -174.172
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.745 5.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.745 5.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.387.012 -168.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.387.012 -168.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.387.012 -168.815
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-29
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
145
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.386.896 -168.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.386.896 -168.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023741


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9463 Değişim: 0,13%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9516
Açılış: 15,9256
17,0143 Değişim: -0,13%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
948,93 Değişim: 0,01%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.