KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.06.2020 - 17:41
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.05.2020
Genel Kurul Tarihi 04.06.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sinpaş Plaza Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sk. No:36 Kat:-1 Konferans Salonu Darphane Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin tespiti,
8 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Dilek ve Öneriler
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı-2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet-2019.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Gündem-2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Ykk.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Haziran 2020 tarihinde, saat 15:00'da şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00054698158 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Çam gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve ayrıca www.servetgyo.com.tr internet adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.05.2020 Tarih ve 10073 sayılı nüshasında, ilan edilerek toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin çıkarılmış 52.000.000.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 52.000.000 adet hisseden,5.123.575 adet hissenin asaleten, 37.801.259 adet hissenin vekaleten, olmak üzere toplam 42.924.834 TL'lik sermayenin temsil edildiği, böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyelesi, Sn. Fatih Kıvanç ile Bağımsız Denetçi Güreli Yeminli Mali üşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yetkilendirilen temsilcisi Sn. Semra Çağlar' ın toplantıda hazır oldukları tespit edilmiştir.
Toplantı, hissedarlardan Sn. Avni Çelik' i temsilen toplantıya katılan Şirket Genel Müdürü Sn. Mahmut Sefa Çelik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1) Toplantı Başkanlığına 25699470170. T.C. Kimlik Numaralı Sn. Murat Parmakçı' nın, Oy Toplama Memurluğuna 24380042160 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Fatih Doğan'ın, Tutanak Yazmanlığına 56569018178 Numaralı Sn. Abdurrahman Ayaz'ın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sn. Murat Parmakçı, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.
Şirket' in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilerek, Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Sn. Ahmet Coşkuner atandı. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2) 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3) 2019 yılı Finansal Tablolarının, okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Okunmuş sayılan raporlar Genel Kurulun onayına sunularak katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamına giren bir işlem olmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 2019 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No:11 sayılı Tebliği'nin 18. Maddesi ve Şirket ana sözleşmesinin 14. Maddesine istinaden Hatboyu Sokak, Güleryüz Apt. No:46 Erenköy-Kadıköy-İstanbul adresinde ikamet eden, 14270422226 T.C. Kimlik numaralı Sn. Avni ÇELİK, Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sokak No:51 D:2 Üsküdar-İstanbul adresinde ikamet eden 14249422974 T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet ÇELİK, Erenköy Mah. Ethem Efendi Cd. Fehmi Ekşioğlu Apt. No:90/20 34378 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden 35242942450 T.C. Kimlik numaralı Sn. Fatih KIVANÇ, Bentek İş Merk. Kat:5 No:507 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde ikamet eden 14269595214 T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet Haluk ÖZTÜRK'ün 30.06.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 4.3. maddesi çerçevesinde, Merkez Mahallesi Erenler Caddesi Armoni Sitesi D Blok No:14A İç Kapı No:31 Çekmeköy/İstanbul adresinde ikamet eden 39118075082 T.C. Kimlik numaralı Sn. Levent YILDIRIM ve Altunizade Mahallesi, Erzurum Sitesi, Aziziye Sokak, No:6/7, Üsküdar-İSTANBUL adresinde ikamet eden 19864747860 T.C. Kimlik numaralı Sn. Lütfi AKCA'nın 30.06.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Başkanının ücretinin 2019 yılında olduğu gibi aylık net 7.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin aylık net 3.500 TL olarak devamı, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8) 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2020 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2019 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10) Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler hakkında Genel Kurul'a ayrıntılı bilgi verildi.
11) Yönetim Kurulunun, şirketin finansal tablolarının 30 Haziran 2020 itibarı ile bağımsız sınırlı denetimi ve 31 Aralık 2020 itibari ile tam bağımsız denetiminin "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' ne yaptırılmasına dair teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
12) Dilek ve Öneriler başlıklı gündem maddesinde Hissedarlardan Alper Ergunol söz alarak, Almanyada yerleşik Oswe nin satıştan sonra kalan gayrimenkulünün nasıl değerlendirileceğini sordu. Bununla ilgili ne zaman nasıl bir açıklama yapılacağını sordu.
Şirket Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik Oswe' nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç hakkında kısaca bilgi verdi. Satışla ilgili ilk temasın üzerinden 3 yıl geçtiğini belirtti. Satış şartlarından kısaca bahsetti. Satışa dair ilk takstin Oswe' nin noterdeki emanet hesabına 02 haziranda yapıldığını belirtti. İkinci ödemenin 2021 yılının Ocak ayında yapılacağını söyledi. Almanya ve Türkiyedeki mülklerde yapılan kiralamalarının beklenen seviyelerden daha iyi gerçekleştiğini belirtti. İş Modern Ambarlı yer teslimlerinin 2020 3. Çeyreği itibari ile başlanacağını bu vesile ile yıllık gelirlerin bu yıl artacağını belirtti. Almanyadaki nakitin bir kısmı ile orada kullanılmış olan kredilerin kısmen kapatılacağını, kalan tutar ile kısmen Almanya kısmen Türkiyede yatırım yapılabileceğini, ancak henüz tutarın tahsil edilmediği için kesin bir şey söylemenin doğru olmadığını belirtti.
İsmail Hakkı Karaca söz alarak hissedarların nakit olarak henü bir şey elde edemediğini belirterek, hisse değerinin çok düşük olduğunu söyledi. Şirketin bu satışla ilgili kar dağıtımı yapmasını istediğini belirtti.
Y. Kurulu Başkan vekili ve Pay sahibi Ahmet Çelik söz alarak, hisse değerinin borsada düşük olduğu doğrudur, bu şirketin ana ortaklarının hisse alımı satımı yapmadığını, bu fiyatı belirleyenlerin hisse alımı satımı yapan ortaklar olduğunu belirtti. Yönetim olarak şirketimizi daha çok büyütmek ve daha fazla kar ettirmekten başka amaçlarının olmadığı belirtti. Kar dağıtımı kararı için karın gerçekleşeceği dönemin beklenmesi gerektiği bilgisini Genel Kurula verdi.
Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.
İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde, tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
Toplantı Başkanı

Murat Parmakçı

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Fatih Doğan
Abdurrahman Ayaz

Bakanlık Temsilcisi

Dilek ÇamHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Bakanlık Komiser Atama Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlanmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla...

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849184


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.