KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 19:57
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -47.524 5.345.814 363.802.199 80.326.675 503.519.872 0 503.519.872
Transferler
80.326.675 -80.326.675 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-147.542 -153.151.237 -153.298.779 -153.298.779
Dönem Karı (Zararı)
-153.151.237 -153.151.237 -153.151.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-147.542 -147.542 -147.542
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -195.066 5.345.814 444.128.874 -153.151.237 350.221.093 0 350.221.093
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -419.361 5.345.814 444.128.874 2.553.366.298 3.056.514.333 0 3.056.514.333
Transferler
2.553.366.298 -2.553.366.298
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.338 -672.561.592 -672.605.930 -672.605.930
Dönem Karı (Zararı)
-672.561.592 -672.561.592 -672.561.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.338 -44.338 -44.338
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -463.699 5.345.814 2.997.495.172 -672.561.592 2.383.908.403 2.383.908.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.780.152 -402.207.687
Dönem Karı (Zararı)
-672.561.592 -153.151.237
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-672.561.592 -153.151.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.027.938.367 468.168.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
323.201 166.295
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-144.113 -17.393.667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.598.510 50.846.341
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.743.836 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
77.342.346 50.846.341
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.012.160.769 434.549.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.153.898 -717.224.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.204 32.022.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.533.646 -30.561.115
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-194.302.085 -852.351
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-154.319.111 -9.765.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.454.744 85.155.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.340.307 -923.865.869
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
379.464.986 118.903.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.527.725 11.738.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
55.527.725 11.738.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
326.222.877 -402.207.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-442.725 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.720.565 119.444.461
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -97.750.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.690.463 -98.291
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.030.102 -7.038.500
Alınan Temettüler
0 224.331.252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-147.921.154 -214.375.165
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-187.500.000 -191.666.667
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.000 -72.000
Ödenen Faiz
-22.092.990 -47.636.498
Alınan Faiz
61.743.836 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.138.433 -497.138.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.138.433 -497.138.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.215.666 502.361.631
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
169.354.099 5.223.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 169.354.099 5.215.666
Ticari Alacaklar
46.795.572 46.545.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35.218.979 31.158.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.576.593 15.386.982
Diğer Alacaklar
198.287.375 102.902.963
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
194.583.754 100.419.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.703.621 2.483.950
Peşin Ödenmiş Giderler
208.923.181 54.469.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
208.923.181 54.469.512
Diğer Dönen Varlıklar
38.486.813 55.241.787
ARA TOPLAM
661.847.040 264.375.183
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
661.847.040 264.375.183
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.191.208.521 1.191.208.521
Diğer Alacaklar
149.234 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.234 0
Stoklar
4 534.793.642 340.491.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 4.551.070.490 4.569.489.724
Maddi Duran Varlıklar
5.147.361 908.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
50.295 107.721
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
221.062 27.832
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
221.062 27.832
Peşin Ödenmiş Giderler
206.221 340.779
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.282.846.826 6.102.574.751
TOPLAM VARLIKLAR
6.944.693.866 6.366.949.934
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 84.211.983 255.654.015
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
60.566 83.707
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
60.566 83.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.151.417 255.570.308
Banka Kredileri
84.151.417 255.570.308
Ticari Borçlar
59.052.166 6.597.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.411.728 2.611.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
48.640.438 3.985.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.320.460 514.930
Diğer Borçlar
3 539.725.976 482.707.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
539.655.976 419.955.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.000 62.752.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
149.848.549 8.126.440
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
57.214.118 908.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
92.634.431 7.218.220
Kısa Vadeli Karşılıklar
796.961 722.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
509.174 435.034
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
287.787 287.787
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.667.237 1.000.194
ARA TOPLAM
839.623.332 755.323.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
839.623.332 755.323.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 0 18.038.513
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 38.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 38.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 18.000.190
Banka Kredileri
0 18.000.190
Diğer Borçlar
3 3.175.148.733 2.228.699.345
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.170.162.446 2.224.799.732
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.986.287 3.899.613
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
545.317.046 307.574.169
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
545.317.046 307.574.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
696.352 800.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
696.352 800.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.721.162.131 2.555.112.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.560.785.463 3.310.435.601
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.383.908.403 3.056.514.333
Ödenmiş Sermaye
52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-463.699 -419.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.997.495.172 444.128.874
Net Dönem Karı veya Zararı
-672.561.592 2.553.366.298
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.383.908.403 3.056.514.333
TOPLAM KAYNAKLAR
6.944.693.866 6.366.949.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
329.484.512 173.201.818 254.814.204 62.675.991
Satışların Maliyeti
-76.423.602 -88.418.338 -69.596.799 -39.671.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
253.060.910 84.783.480 185.217.405 23.004.787
BRÜT KAR (ZARAR)
253.060.910 84.783.480 185.217.405 23.004.787
Genel Yönetim Giderleri
-13.494.442 -8.169.727 -4.971.042 -2.809.043
Pazarlama Giderleri
-95.556 -241.138 -13.169 -238.638
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.710.048 41.484.287 3.577.557 20.696.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.974.359 -509.175.136 -2.511.910 -107.488.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
247.206.601 -391.318.234 181.298.841 -66.835.157
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
65.128.428 224.331.252 65.128.428 224.331.252
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
312.335.029 -166.986.982 246.427.269 157.496.095
Finansman Gelirleri
61.743.836 75.590.587 46.491.929 0
Finansman Giderleri
-1.046.640.457 -61.754.842 -59.369.276 -14.354.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-672.561.592 -153.151.237 233.549.922 143.141.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-672.561.592 -153.151.237 233.549.922 143.141.678
DÖNEM KARI (ZARARI)
-672.561.592 -153.151.237 233.549.922 143.141.678
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-672.561.592 -153.151.237 233.549.922 143.141.678
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 8 -12,93390000 -2,94520000 4,49130000 2,75270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.338 -147.542 10.931 7.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.338 -147.542 10.931 7.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.338 -147.542 10.931 7.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-672.605.930 -153.298.779 233.560.853 143.149.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-672.605.930 -153.298.779 233.560.853 143.149.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216677


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.