" />

KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 23:50
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369
Transferler
44.972.113 -44.972.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.923 -37.321.822 -37.300.899 0 -37.300.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.923
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-2.519.051 -2.519.051 0 -2.519.051
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 14.929 5.345.814 341.226.790 -37.321.822 363.358.419 0 363.358.419
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016
Transferler
22.575.409 -22.575.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.403 -26.169.842 -26.270.245 0 -26.270.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.403
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -86.108 5.345.814 363.802.199 -26.169.842 396.984.771 0 396.984.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
516.311.380 45.451.846
Dönem Karı (Zararı)
-26.169.842 -37.321.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-26.169.842 -37.321.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.142.505 16.363.680
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 11.376 2.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 342.922 -59.202
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.788.207 2.812.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -492.926 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 10.281.133 2.812.030
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 13.608.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
532.338.717 66.409.988
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -841.944.472 42.311.901
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -32.434.532 -21.987.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -88.302.244 -4.325.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 37.355.317 -28.391.838
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 90.210.462 -70.889.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 105.822.956 52.116.961
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.327.967.019 2.251.846
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -66.150.969 95.323.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.820 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-184.820 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
516.311.380 45.451.846
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-394.049.068 -59.535.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-190.286.998 -55.160.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -203.762.070 -4.375.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.894.911 17.959.461
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 7.609.489 51.520.947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -61.853.299 -30.381.392
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
137.106 -368.064
Ödenen Faiz
-10.281.133 -2.812.030
Alınan Faiz
492.926 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.367.401 3.875.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.367.401 3.875.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.229.956 2.329.416
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 61.597.357 6.204.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 61.597.357 3.229.956
Ticari Alacaklar
109.113.199 72.655.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 15.685.085 6.259.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 93.428.114 66.395.742
Diğer Alacaklar
21.857.393 937.451
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 19.847.143 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.010.250 937.451
Peşin Ödenmiş Giderler
15.559.473 105.735.957
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,25 1.065.006 93.127.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.494.467 12.608.292
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.177 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 77.968.326 10.586.024
ARA TOPLAM
286.097.925 193.144.809
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
286.097.925 193.144.809
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.035.836.114 193.891.642
Ticari Alacaklar
2.605.640 6.849.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.605.640 6.849.431
Stoklar
12 69.325.507 106.680.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 688.777.298 485.015.228
Maddi Duran Varlıklar
249.875.002 59.588.004
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.053.662 803.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.133 33.095
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.133 33.095
Peşin Ödenmiş Giderler
20.080 54.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.080 54.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.047.525.436 852.915.406
TOPLAM VARLIKLAR
2.333.623.361 1.046.060.215
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
337.640 8.216.370
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 8.144.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 8.144.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
337.640 71.763
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 337.640 71.763
Ticari Borçlar
262.462.181 101.816.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 257.814.559 70.902.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.647.622 30.913.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 220.916 87.565
Diğer Borçlar
4.046.352 209.883.770
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 3.906.352 209.105.770
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 140.000 778.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
105.062.040 137.138.748
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8,25 1.866.657 566.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 103.195.383 136.572.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
394.500 234.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 166.700 143.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 227.800 91.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 706.189 715.486
ARA TOPLAM
373.229.818 458.093.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
373.229.818 458.093.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
755.042 46.804.304
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 46.099.203
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 46.099.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
755.042 705.101
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 755.042 705.101
Ticari Borçlar
0 54.822.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 0 54.822.800
Diğer Borçlar
1.535.316.877 1.636.494
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 1.533.547.427 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.769.450 1.636.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.065.009 61.139.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 27.065.009 61.139.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
271.844 308.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 271.844 308.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.563.408.772 164.711.863
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.936.638.590 622.805.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
396.984.771 423.255.016
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-86.108 14.295
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 363.802.199 341.226.790
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -26.169.842 22.575.409
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
396.984.771 423.255.016
TOPLAM KAYNAKLAR
2.333.623.361 1.046.060.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 192.056.236 25.563.936 53.813.136 11.004.926
Satışların Maliyeti
18 -116.647.366 -1.882.837 -35.208.468 -828.636
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.408.870 23.681.099 18.604.668 10.176.290
BRÜT KAR (ZARAR)
75.408.870 23.681.099 18.604.668 10.176.290
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.587.265 -3.987.518 -1.198.001 -1.111.530
Pazarlama Giderleri
19 -119.663 -67.116 -119.663 -17.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.262.264 6.876.175 2.153.167 468.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.442.170 -51.398.046 -926.174 -9.531.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.522.036 -24.895.406 18.513.997 -15.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.522.036 -24.895.406 18.513.997 -15.652
Finansman Gelirleri
22 492.926 0 7.158 0
Finansman Giderleri
22 -102.184.804 -12.426.416 -13.357.711 -6.316.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-26.169.842 -37.321.822 5.163.444 -6.331.998
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,50330000 -0,71770000 0,09930000 -0,12180000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.403 20.923 1.420 -14.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.403 20.923 1.420 -14.508
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.403 20.923 1.420 -14.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.270.245 -37.300.899 5.164.864 -6.346.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-26.270.245 -37.300.899 5.164.864 -6.346.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976720


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.969 Değişim: -0,21% Hacim : 12.586 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 10.989
Açılış: 10.989
32,9959 Değişim: 0,58%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8160 Değişim: 0,60%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.517,04 Değişim: -0,48%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.