KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 22:49
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443
Transferler
52.356.278 -52.356.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.431 32.510.237 5.929.752 38.475.420 -121.507 38.353.913
Dönem Karı (Zararı)
5.929.752 5.929.752 -121.507 5.808.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.545.668 32.545.668
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 29.437 115.751.930 5.345.814 405.703.676 5.929.752 586.853.317 12.232.039 599.085.356
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 14.295 272.452.453 -40.389.172 5.345.814 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601
Transferler
903.633.477 -903.633.477
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.823 183.364.019 -8.547.178 174.715.018 12.278.385 186.993.403
Dönem Karı (Zararı)
-8.547.178 -8.547.178 574.299 -7.972.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.823 183.364.019 183.262.196 11.704.086 194.966.282
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -87.528 455.816.472 -40.389.172 5.345.814 1.309.337.153 -8.547.178 1.775.568.269 98.853.735 1.874.422.004


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
635.909.295 85.733.256
Dönem Karı (Zararı)
-7.972.879 5.808.245
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 -7.972.879 5.808.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
190.624.237 46.557.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.447 24.119
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 -955.928 2.878.352
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.032.632 8.708.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-482.027 -313.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.514.659 9.022.083
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 183.364.019 32.510.237
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.154.067 2.436.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
426.458.223 33.367.478
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.216.066.500 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -719.924.088 -9.353.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -66.971.241 -2.591.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 36.203.217 -18.810.014
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 76.579.171 -3.061.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -90.192.732 30.049.116
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 25.021.853 16.524.492
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 -50.324.457 20.611.148
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
609.109.581 85.733.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-236.349 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27.036.063 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-466.056.850 -89.673.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.937.307 -36.465
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 151.629.703
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-279.119.543 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -241.266.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.585.452 3.571.151
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 65.585.071 15.159.395
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -199.593.029 -2.320.785
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.835 -245.376
Ödenen Faiz
-6.514.659 -9.022.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.266.993 -369.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.266.993 -369.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.463.678 9.656.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.730.671 9.287.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.730.671 36.463.678
Finansal Yatırımlar
5 1.216.066.500
Ticari Alacaklar
822.393.219 100.224.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 628.403.658 6.170.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 193.989.561 94.053.742
Diğer Alacaklar
2.133.602 1.360.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.133.602 1.360.803
Peşin Ödenmiş Giderler
29.172.823 105.735.957
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9,26 16.869.189 93.127.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.303.634 12.608.292
Diğer Dönen Varlıklar
17 76.784.465 10.586.023
ARA TOPLAM
996.214.780 1.470.437.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
996.214.780 1.470.437.283
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
7 4.604.622 6.849.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.604.622 6.849.431
Stoklar
11 70.477.608 106.680.825
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.267.676.381 988.556.838
Maddi Duran Varlıklar
246.795.359 59.858.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.064.066 803.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.392 34.099
Peşin Ödenmiş Giderler
38.021 54.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.021 54.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.590.783.449 1.162.932.427
TOPLAM VARLIKLAR
2.586.998.229 2.633.369.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.257.557 37.233.687
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.093.298 9.564.297
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,26 4.093.298 9.564.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.164.259 27.669.390
Banka Kredileri
6 31.817.680 27.597.627
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 346.579 71.763
Ticari Borçlar
17.668.721 53.038.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 4.180.675 15.713.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.488.046 37.324.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 271.803 87.565
Diğer Borçlar
18.421.943 18.691.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,26 4.937.877 5.073.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.484.066 13.617.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
108.886.766 137.138.749
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9,26 748.074 566.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 108.138.692 136.572.304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
253.657.918 224.467.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.847.256 4.093.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 51.485 143.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.795.771 3.950.315
ARA TOPLAM
438.011.964 474.751.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
438.011.964 474.751.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
138.416.831 271.448.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.075.249 46.099.203
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,26 3.075.249 46.099.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
135.341.582 225.349.456
Banka Kredileri
6 134.600.648 224.644.355
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 740.934 705.101
Ticari Borçlar
0 54.822.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 0 54.822.800
Diğer Borçlar
2.254.712 1.636.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.254.712 1.636.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.066.798 61.139.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 39.066.798 61.139.272
Uzun Vadeli Karşılıklar
255.942 308.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 255.942 308.995
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 94.569.978 81.833.077
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.564.261 471.189.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
712.576.225 945.941.109
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.775.568.269 1.600.853.251
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-87.528 14.295
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-87.528 14.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -87.528 14.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
455.816.472 272.452.453
Yabancı Para Çevrim Farkları
455.816.472 272.452.453
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.345.814 5.345.814
Diğer Özkaynak Payları
-40.389.172 -40.389.172
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.309.337.153 405.703.676
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -8.547.178 903.633.477
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 98.853.735 86.575.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.874.422.004 1.687.428.601
TOPLAM KAYNAKLAR
2.586.998.229 2.633.369.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 185.465.667 50.376.488 134.539.301 25.540.019
Satışların Maliyeti
18 -105.359.857 -20.761.725 -76.359.298 -10.813.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
80.105.810 29.614.763 58.180.003 14.726.529
BRÜT KAR (ZARAR)
80.105.810 29.614.763 58.180.003 14.726.529
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.269.378 -9.703.672 -5.310.386 -3.790.404
Pazarlama Giderleri
19 -1.348.156 -1.021.751 -626.571 -699.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 18.171.492 4.864.310 12.443.644 5.662.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.174.289 -2.477.449 -178.929 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.485.479 21.276.201 64.507.761 15.899.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.485.479 21.276.201 64.507.761 15.899.458
Finansman Gelirleri
22 482.027 313.635 0 63.663
Finansman Giderleri
22 -90.786.318 -13.345.214 -68.304.058 -4.962.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.818.812 8.244.622 -3.796.297 11.000.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.154.067 -2.436.377 -948.784 -2.304.600
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.776.371 -1.705.297 -1.034.846 -1.705.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-377.696 -731.080 86.062 -599.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.972.879 5.808.245 -4.745.081 8.695.561
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.972.879 5.808.245 -4.745.081 8.695.561
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
574.299 -121.507 267.356 49.292
Ana Ortaklık Payları
-8.547.178 5.929.752 -5.012.437 8.646.269
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,16440000 0,11400000 -0,09640000 0,11400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.823 35.431 -125.429 4.823
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.823 35.431 -125.429 4.823
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
195.068.105 32.510.237 84.888.839
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.