KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 21:12
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228
Transferler
146.569 28.255.907 -28.402.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.429 44.972.113 44.990.542 0 44.990.542
Kar Payları
-2.768.016 -2.768.016 0 -2.768.016
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.385 -14.385 0 -14.385
Dönem Sonu Bakiyeler
19 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369
Transferler
44.972.113 -44.972.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.289 22.575.409 22.595.698 0 22.595.698
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-2.519.051 -2.519.051 0 -2.519.051
Dönem Sonu Bakiyeler
19 52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.723.461 9.240.280
Dönem Karı (Zararı)
22.575.409 44.972.113
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.575.409 44.972.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-39.266.749 -36.445.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.432 3.431
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.954.222 3.520.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.000.266 5.509.036
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -370.184 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 1.370.450 5.509.036
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.224.669 -45.478.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-43.224.669 -45.478.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
103.414.801 713.796
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -144.136.137 -2.963.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -26.470.203 753.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.981.073 2.264.804
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -40.079.259 -27.391.402
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -69.805.381 -6.779.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 102.703.547 47.187.832
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 207.634.323 -35.008.195
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 81.548.984 22.650.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.723.461 9.240.280
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-93.000.672 -10.059.479
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
2.519.051 2.963.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -59.588.004 -9.665
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -35.931.719 -13.013.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.177.751 400.837
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 63.516.575 23.323.045
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.497.881 -14.225.070
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-470.493 -420.086
Ödenen Temettüler
0 -2.768.016
Ödenen Faiz
-1.370.450 -5.509.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
900.540 -418.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
900.540 -418.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.329.416 2.747.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.229.956 2.329.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.229.956 2.329.416
Ticari Alacaklar
6 72.655.421 36.944.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 6.259.679 2.257.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 66.395.742 34.686.904
Diğer Alacaklar
7 937.451 70.240
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,28 0 62.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7,28 937.451 8.240
Peşin Ödenmiş Giderler
8 105.735.957 35.984.634
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
93.127.665 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.608.292 35.984.634
Diğer Dönen Varlıklar
17 10.586.024 3.472.162
ARA TOPLAM
193.144.809 78.800.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
193.144.809 78.800.876
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 193.891.642 52.274.556
Ticari Alacaklar
6 6.849.431 19.299.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 6.849.431 19.299.508
Stoklar
10 106.680.824 66.601.565
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 485.015.228 405.858.840
Maddi Duran Varlıklar
11 59.588.004 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 803.124 1.082.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 33.095 36.528
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 33.095 36.528
Peşin Ödenmiş Giderler
54.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
852.915.406 545.153.594
TOPLAM VARLIKLAR
1.046.060.215 623.954.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.216.370 18.059.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.144.607 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.144.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.763 18.059.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 71.763 128.283
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.931.057
Ticari Borçlar
6 101.816.425 53.717.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,28 70.902.497 12.480.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6,28 30.913.928 41.236.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 87.565 107.580
Diğer Borçlar
7 209.883.770 1.919.676
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,28 209.105.770 1.861.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7028 778.000 58.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 137.138.748 20.158.463
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
566.445 1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
136.572.303 19.158.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 234.972 391.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 143.362 300.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 91.610 91.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 715.486 1.546.998
ARA TOPLAM
458.093.336 95.901.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
458.093.336 95.901.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 46.804.304 26.942.734
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.099.203 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.099.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
705.101 26.942.734
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 705.101 951.204
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.991.530
Ticari Borçlar
6 54.822.800 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
54.822.800 0
Diğer Borçlar
7 1.636.494 1.114.738
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.636.494 1.114.738
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 61.139.270 96.570.571
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 308.995 246.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 308.995 246.337
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.711.863 124.874.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
622.805.199 220.776.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
423.255.016 403.178.369
Ödenmiş Sermaye
19 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 14.295 -5.994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 341.226.790 298.773.728
Net Dönem Karı veya Zararı
27 22.575.409 44.972.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
423.255.016 403.178.369
TOPLAM KAYNAKLAR
1.046.060.215 623.954.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 43.746.624 29.101.876
Satışların Maliyeti
20 -8.923.381 -4.479.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.823.243 24.622.477
BRÜT KAR (ZARAR)
34.823.243 24.622.477
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.553.870 -4.719.346
Pazarlama Giderleri
21 -95.109 -4.954.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 7.102.586 4.351.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -46.677.313 -11.319.368
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.400.463 7.980.825
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 43.224.669 45.478.299
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.824.206 53.459.124
Finansman Gelirleri
10.197.952 0
Finansman Giderleri
25 -20.446.749 -8.487.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.575.409 44.972.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.575.409 44.972.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.575.409 44.972.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.575.409 44.972.113
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,43410000 0,86480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.289 18.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.289 18.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.289 18.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.595.698 44.990.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.595.698 44.990.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917612


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.