KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:44
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.208 49.045.866 447.794.591 46.937.980 494.732.571
Transferler
147.289 48.898.577 -49.045.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.771 4.572.606 46.776 4.642.153 236.756 4.878.909
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -1.652 50.762.593 5.346.534 342.189.784 46.776 452.436.743 47.174.736 499.611.479
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443
Transferler
52.356.278 -52.356.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.923 86.600.170 1.793.905 78.414.998 0 78.414.998
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
16.822 16.822
Dönem Sonu Bakiyeler
18 52.000.000 292.708 14.929 159.841.863 5.345.814 405.703.676 1.793.905 626.792.895 12.370.368 639.163.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.804.350 8.186.859
Dönem Karı (Zararı)
25 1.810.727 283.532
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.810.727 283.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.721.024 18.255.089
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.254 23.940
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 3.620.418 -1.291.475
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.172.248 12.747.333
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.172.248 12.747.333
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 76.600.170 4.572.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 3.296.934 2.202.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
80.272.599 -10.351.762
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.545.505 -67.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.042.665 2.279.857
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -28.391.838 -16.469.764
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -70.889.802 -2.724.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 127.700.106 14.739.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 28.059.934 -27.588.137
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 50.382.369 19.479.510
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
177.804.350 8.186.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-261.482.500 -23.981.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.190.388 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 79.417.418 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.981.010
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-285.709.530 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.111.971 14.017.352
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 131.911.811 58.686.417
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -36.259.528 -31.616.650
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-368.064 -305.082
Ödenen Faiz
-12.172.248 -12.747.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-566.179 -1.776.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-566.179 -1.776.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.656.422 4.136.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.090.243 2.360.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.090.243 9.656.422
Ticari Alacaklar
7 75.686.253 44.673.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 6.258.699 2.184.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 69.427.554 42.488.899
Diğer Alacaklar
8 887.103 494.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,26 0 62.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 887.103 432.064
Peşin Ödenmiş Giderler
106.837.754 35.984.634
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9,26 65.661.561 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.176.193 35.984.634
Diğer Dönen Varlıklar
17 7.403.905 3.754.279
ARA TOPLAM
199.905.258 94.562.889
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
285.709.530 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
485.614.788 94.562.889
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
7 9.101.273 19.299.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 9.101.273 19.299.508
Stoklar
11 94.993.404 66.601.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 868.465.322 947.882.740
Maddi Duran Varlıklar
55.379.299 188.911
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.300.873 1.710.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.295 38.201
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.295 38.201
Peşin Ödenmiş Giderler
9 36.682 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.029.408.148 1.035.817.608
TOPLAM VARLIKLAR
1.515.022.936 1.130.380.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 450.601 242.571
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 48.831.135 43.353.498
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.816.215 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.014.920 43.353.498
Ticari Borçlar
7 150.120.059 80.428.753
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 40.311.435 24.143.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 109.808.624 56.285.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 83.184 107.580
Diğer Borçlar
8 19.605.782 19.779.552
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,26 5.129.855 1.861.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.475.927 17.917.876
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91.324.647 20.158.464
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16,26 48.073 1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 91.276.574 19.158.464
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.894.599 1.393.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 142.984 300.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.751.615 1.092.918
ARA TOPLAM
315.310.007 165.463.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.310.007 165.463.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 322.625.399 232.450.753
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 48.218.838 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
274.406.561 232.450.753
Ticari Borçlar
7 58.008.800 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 58.008.800 0
Diğer Borçlar
8 1.060.704 1.114.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.060.704 1.114.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 75.786.759 96.570.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
278.188 246.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
278.188 246.337
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
102.789.816 73.803.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
560.549.666 404.185.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
875.859.673 569.649.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
626.792.895 548.377.897
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 14.929 -5.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 159.841.863 83.241.693
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 405.703.676 353.347.398
Net Dönem Karı veya Zararı
25 1.793.905 52.356.278
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 12.370.368 12.353.546
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
639.163.263 560.731.443
TOPLAM KAYNAKLAR
1.515.022.936 1.130.380.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 82.462.620 67.640.948 32.086.132 22.723.850
Satışların Maliyeti
19 -32.316.019 -27.968.249 -11.554.294 -8.131.082
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.146.601 39.672.699 20.531.838 14.592.768
BRÜT KAR (ZARAR)
50.146.601 39.672.699 20.531.838 14.592.768
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.058.690 -10.372.655 -4.355.018 -3.359.362
Pazarlama Giderleri
20 -2.229.501 -5.191.624 -1.207.750 -299.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.194.583 1.405.800 766.668 1.328.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -11.158.698 -9.503.632 -10.117.644 -1.355.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.894.295 16.010.588 5.618.094 10.907.427
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.894.295 16.010.588 5.618.094 10.907.427
Finansman Gelirleri
23 0 1.122.814 0 1.122.814
Finansman Giderleri
23 -21.786.634 -14.647.185 -8.755.055 -2.983.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.107.661 2.486.217 -3.136.961 9.047.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.296.934 -2.202.685 -860.557 -1.082.688
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.296.934 -2.202.685 -860.557 -1.082.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.810.727 283.532 -3.997.518 7.964.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.810.727 283.532 -3.997.518 7.964.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.822 236.756 138.329 585.039
Ana Ortaklık Payları
1.793.905 46.776 -4.135.847 7.379.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,03450000 0,00090000 -0,07950000 0,14190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.923 22.771 -14.508 -7.568
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.923 22.771 -14.508 -7.568
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
76.600.170 4.572.606 44.089.933 -10.749.121
Yabancı Para Çevrim Farkları
76.600.170 4.572.606 44.089.933 -10.749.121
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.621.093 4.595.377 44.075.425 -10.756.689
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.431.820 4.878.909 40.077.907 -2.792.312
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.822 236.755 138.329 585.039
Ana Ortaklık Payları
78.414.998 4.642.154 39.939.578 -3.377.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887519


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.409 Değişim: 0,58% Hacim : 16.196 Mio.TL Son veri saati : 13:53
Düşük 2.385 18.05.2022 Yüksek 2.410
Açılış: 2.391
15,9584 Değişim: 0,35%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9669
Açılış: 15,9021
16,7931 Değişim: 0,21%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
931,85 Değişim: 0,37%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.