KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 23:39
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228
Transferler
147.289 28.255.187 -28.402.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 30.339 -6.568.250 -6.537.911 0 -6.537.911
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 5.916 5.346.534 301.555.409 -6.568.250 354.432.317 0 354.432.317
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369
Transferler
44.972.113 -44.972.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 35.431 -30.989.824 -30.954.393 0 -30.954.393
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-2.548.041 -2.548.041 0 -2.548.041
Dönem Sonu Bakiyeler
17 52.000.000 2.092.708 29.437 5.345.814 341.197.800 -30.989.824 369.675.935 0 369.675.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.564.413 8.797.539
Dönem Karı (Zararı)
-30.989.824 -6.568.250
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.989.824 -6.568.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.584.491 11.760.064
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.716 15.961
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-90.900 903.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.786.939 4.019.355
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -313.635 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 2.100.574 4.019.355
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.886.736 6.821.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.969.746 3.605.725
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
42.282.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -9.167.084 -6.683.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.874.335 2.124.610
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.810.014 -10.790.767
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -3.634.607 -1.394.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -10.607.060 12.803.168
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.067.222 -9.050.072
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 38.712.713 16.419.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 177.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 177.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.564.413 8.797.539
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.442.557 -9.385.155
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.442.557 -9.385.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.437.636 3.789.572
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 3.625.531 21.240.745
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -13.717.217 -13.228.430
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.376 -203.388
Ödenen Faiz
-2.100.574 -4.019.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.315.780 3.201.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.315.780 3.201.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.329.416 2.747.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.013.636 5.949.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.013.636 2.329.416
Ticari Alacaklar
6 48.813.542 36.944.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 3.641.670 2.257.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 45.171.872 34.686.904
Diğer Alacaklar
7 218.751 70.240
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 0 62.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 218.751 8.240
Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.577.901 35.984.634
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,25 572.761 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.005.140 35.984.634
Diğer Dönen Varlıklar
9 6.197.986 3.472.162
ARA TOPLAM
95.821.816 78.800.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.821.816 78.800.876
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.443.604 52.274.556
Ticari Alacaklar
6 14.759.811 19.299.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.759.811 19.299.508
Stoklar
12 85.411.579 66.601.565
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 409.301.397 405.858.840
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.225.841 1.082.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.811 36.528
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.811 36.528
Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.340 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
518.218.383 545.153.594
TOPLAM VARLIKLAR
614.040.199 623.954.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.404.428 18.059.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 16.404.428 18.059.340
Banka Kredileri
5 16.263.284 17.931.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 141.144 128.283
Ticari Borçlar
6 43.110.823 53.717.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 12.037.805 13.439.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.073.018 40.278.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 100.632 107.580
Diğer Borçlar
7 7.921.589 1.919.676
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 7.918.589 1.861.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.000 58.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 71.265.942 20.158.463
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16,25 19.149.639 1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 52.116.303 19.158.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 236.197 391.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 144.587 300.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 91.610 91.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 795.326 1.546.998
ARA TOPLAM
139.834.937 95.901.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.834.937 95.901.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.145.989 26.942.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.145.989 26.942.734
Banka Kredileri
5 18.085.608 25.991.530
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.060.381 951.204
Diğer Borçlar
7 938.667 1.114.738
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 938.667 1.114.738
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 84.175.805 96.570.571
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 268.866 246.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 268.866 246.337
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.529.327 124.874.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
244.364.264 220.776.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
369.675.935 403.178.369
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 29.437 -5.994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 341.197.800 298.773.728
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -30.989.824 44.972.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
369.675.935 403.178.369
TOPLAM KAYNAKLAR
614.040.199 623.954.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 14.559.010 13.860.520 6.578.378 7.234.265
Satışların Maliyeti
18 -1.054.201 -2.518.847 -563.009 -1.512.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.504.809 11.341.673 6.015.369 5.721.861
BRÜT KAR (ZARAR)
13.504.809 11.341.673 6.015.369 5.721.861
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.875.988 -2.209.477 -1.385.751 -1.125.064
Pazarlama Giderleri
19 -49.179 -4.161.401 -12.555 -94.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.407.569 3.036.494 9.240.556 1.973.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -41.866.965 -8.877.584 -41.220.181 -6.155.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.879.754 -870.295 -27.362.562 320.221
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.879.754 -870.295 -27.362.562 320.221
Finansman Gelirleri
22 313.635 0 313.635 0
Finansman Giderleri
22 -6.423.705 -5.697.955 -3.700.474 -1.504.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.989.824 -6.568.250 -30.749.401 -1.184.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.989.824 -6.568.250 -30.749.401 -1.184.293
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.989.824 -6.568.250 -30.749.401 -1.184.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.989.824 -6.568.250 -30.749.401 -1.184.293
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 24 -0,59600000 -0,12630000 -0,59130000 -0,02280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.431 30.339 4.823 27.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.431 30.339 4.823 27.889
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.431 30.339 4.823 27.889
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.954.393 -6.537.911 -30.744.578 -1.156.404
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.954.393 -6.537.911 -30.744.578 -1.156.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870232


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4735 Değişim: -0,25%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2587 Değişim: -0,28%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,05 Değişim: -0,30%
Düşük 796,07 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.