KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:11
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 360.970.228
Transferler
28.402.476 -28.402.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.450 -5.383.957 -5.381.507 -5.381.507
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -21.973 5.199.245 301.702.698 -5.383.957 355.588.721 355.588.721
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 403.178.369
Transferler
44.972.113 -44.972.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.608 -240.423 -209.815 -209.815
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 24.614 5.345.814 343.745.841 -240.423 402.968.554 402.968.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.808.004 5.121.053
Dönem Karı (Zararı)
-240.423 -5.383.957
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-240.423 -5.383.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.315.293 5.210.023
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 858 698
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.577.928 -3.465
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
466.829 3.428.510
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 466.829 3.428.510
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.269.678 1.784.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.733.134 5.294.987
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -9.882.987 -11.945.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -817.154 1.126.406
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.066.792 -6.487.095
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -1.951.027 -2.763.812
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 441.023 22.036.905
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -91.677 -9.859.574
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 31.101.748 13.187.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.808.004 5.121.053
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.614.711 -4.090.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.614.711 -4.020.141
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.122.884 5.060.644
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 4.812.008 8.489.154
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -19.345.375 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-122.688 0
Ödenen Faiz
-466.829 -3.428.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.070.409 6.091.121
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.070.409 6.091.121
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.329.416 2.747.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.399.825 8.838.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.399.825 2.329.416
Ticari Alacaklar
6 43.418.011 36.944.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 2.627.585 2.257.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.790.426 34.686.904
Diğer Alacaklar
7 113.054 70.240
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 62.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 113.054 8.240
Peşin Ödenmiş Giderler
8 37.889.812 35.984.634
Diğer Dönen Varlıklar
9 4.184.502 3.472.162
ARA TOPLAM
89.005.204 78.800.876
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.005.204 78.800.876
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 52.274.556 52.274.556
Ticari Alacaklar
6 18.824.091 19.299.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.824.091 19.299.508
Stoklar
12 73.668.357 66.601.565
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 407.473.551 405.858.840
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.272.895 1.082.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.669 36.528
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
553.594.968 545.153.594
TOPLAM VARLIKLAR
642.600.172 623.954.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.174.851 18.059.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.174.851 18.059.340
Banka Kredileri
5 13.004.152 17.931.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 170.699 128.283
Ticari Borçlar
6 54.096.906 53.717.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,25 12.849.819 13.439.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 41.247.087 40.278.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 133.294 107.580
Diğer Borçlar
7 1.864.676 1.919.676
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 1.861.676 1.861.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.000 58.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 57.106.590 20.158.463
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16,25 16.804.320 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 40.302.270 20.158.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 232.345 391.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 140.735 300.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 91.610 91.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 926.296 1.546.998
ARA TOPLAM
127.534.958 95.901.721
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.534.958 95.901.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.935.450 26.942.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.935.450 26.942.734
Banka Kredileri
5 18.844.498 25.991.530
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.090.952 951.204
Diğer Borçlar
7 1.178.698 1.114.738
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.178.698 1.114.738
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 90.724.192 96.570.571
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 258.320 246.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 258.320 246.337
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.096.660 124.874.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
239.631.618 220.776.101
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
402.968.554 403.178.369
Ödenmiş Sermaye
17 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 24.614 -5.994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 343.745.841 298.773.728
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -240.423 44.972.113
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
402.968.554 403.178.369
TOPLAM KAYNAKLAR
642.600.172 623.954.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Di 6.626.255
Satışların Maliyeti
18 -491.192 -1.006.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.489.440 5.619.812
BRÜT KAR (ZARAR)
7.489.440 5.619.812
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.490.237 -1.084.413
Pazarlama Giderleri
19 -36.624 -4.067.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 850.239 1.062.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.330.010 -2.721.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.482.808 -1.190.516
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.482.808 -1.190.516
Finansman Gelirleri
22 0 0
Finansman Giderleri
22 -2.723.231 -4.193.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-240.423 -5.383.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-240.423 -5.383.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
-240.423 -5.383.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-240.423 -5.383.957
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 -0,00460000 -0,10350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.608 2.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.608 2.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.608 2.450
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-209.815 -5.381.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-209.815 -5.381.507



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850180


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6425 Değişim: -0,33%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,4893 Değişim: -0,39%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
783,38 Değişim: -0,19%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.