KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:11
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.208 49.045.866 447.794.591 46.937.980 494.732.571
Transferler
49.045.866 -49.045.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.450 8.525.172 -6.003.116 2.524.506 -284.937 2.239.569
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -21.973 54.715.159 5.199.245 342.337.074 -6.003.116 450.319.097 46.653.043 496.972.140
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443
Transferler
52.356.278 -52.356.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.608 17.228.786 -2.716.517 14.542.877 14.542.877
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-170.799 -170.799
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 24.614 100.470.479 5.345.814 405.703.676 -2.716.517 562.920.774 12.182.747 575.103.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.278.110 8.767.530
Dönem Karı (Zararı)
-2.887.316 -6.288.053
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.887.316 -6.288.053
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.858.732 13.122.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.753 63.331
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.608.536 -2.530.981
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.875.880 6.522.610
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -249.972
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 6.125.852 6.522.610
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.228.786 8.525.172
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
131.777 542.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.306.694 1.933.395
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,26 1.147.282 -17.618.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,26 -849.493 4.916.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -7.066.792 -6.487.095
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -1.870.684 -422.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,26 18.066.343 29.689.105
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,26 -1.417.390 -21.331.941
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 14.297.428 13.187.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.278.110 8.767.530
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.730.119 -27.604.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.465
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -47.693.654 -27.604.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.773.320 24.301.954
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 10.695.633 63.029.060
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.191.874 -32.204.496
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.227
Ödenen Faiz
-6.125.852 -6.522.610
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.225.329 5.465.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.225.329 5.465.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.656.422 4.136.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.431.093 9.602.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.431.093 9.656.422
Ticari Alacaklar
7 47.727.006 44.673.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 2.293.336 2.184.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 45.433.670 42.488.899
Diğer Alacaklar
8 536.406 494.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,26 0 62.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 536.406 432.064
Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.809.469 35.984.634
Diğer Dönen Varlıklar
17 4.499.430 3.754.279
ARA TOPLAM
96.003.404 94.562.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.003.404 94.562.889
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
7 18.824.091 19.299.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 18.824.091 19.299.508
Stoklar
11 73.668.358 66.601.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 995.576.394 947.882.740
Maddi Duran Varlıklar
191.108 188.911
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.926.268 1.710.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.231 38.201
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.231 38.201
Peşin Ödenmiş Giderler
9 45.849 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.090.365.299 1.035.817.608
TOPLAM VARLIKLAR
1.186.368.703 1.130.380.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 36.444.410 43.596.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.444.410 43.596.069
Banka Kredileri
6 282.786 242.571
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 36.161.624 43.353.498
Ticari Borçlar
7 98.433.096 80.428.753
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 30.237.105 25.101.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 68.195.991 55.326.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 133.294 107.580
Diğer Borçlar
8 18.330.166 19.779.552
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,26 1.861.676 1.861.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 16.468.490 17.917.876
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.302.271 20.158.464
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.061.109 1.393.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
140.735 300.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.920.374 1.092.918
ARA TOPLAM
195.704.346 165.463.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.704.346 165.463.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 243.146.386 232.450.753
Diğer Borçlar
8 1.178.697 1.114.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.178.697 1.114.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 90.724.194 96.570.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
258.320 246.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 258.320 246.337
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
80.253.239 73.803.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.560.836 404.185.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
611.265.182 569.649.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
562.920.774 548.377.897
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.614 -5.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
100.470.479 83.241.693
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
405.703.676 353.347.398
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -2.716.517 52.356.278
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.182.747 12.353.546
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
575.103.521 560.731.443
TOPLAM KAYNAKLAR
1.186.368.703 1.130.380.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 24.836.469 21.389.483
Satışların Maliyeti
19 -9.948.235 -9.952.905
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.888.234 11.436.578
BRÜT KAR (ZARAR)
14.888.234 11.436.578
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.913.268 -3.863.738
Pazarlama Giderleri
20 -322.214 -4.485.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.038.008 153.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.314.017 -1.699.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.376.743 1.541.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.376.743 1.541.544
Finansman Gelirleri
23 453.838 0
Finansman Giderleri
23 -8.586.120 -7.287.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.755.539 -5.745.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-131.777 -542.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-131.777 -542.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.887.316 -6.288.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.887.316 -6.288.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-170.799 -284.937
Ana Ortaklık Payları
-2.716.517 -6.003.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,05220000 -0,11540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.608 2.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.608 2.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.228.786 8.525.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.228.786 8.525.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.259.394 8.527.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.372.078 2.239.569
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-170.799 -284.937
Ana Ortaklık Payları
14.542.877 2.524.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,00% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5955 Değişim: 0,04%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2759 Değişim: -0,08%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
793,30 Değişim: -0,17%
Düşük 791,24 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.