KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:54
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319 0 332.569.319
Transferler
146.569 55.342.931 -55.342.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.567 28.402.476 28.400.909 0 28.400.909
Dönem Sonu Bakiyeler
19 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 52.000.000 2.092.708 -24.423 5.199.245 273.300.222 28.402.476 360.970.228 0 360.970.228
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
146.569 28.255.187 -28.402.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.429 44.972.113 44.990.542 0 44.990.542
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.768.016 -2.768.016 0 -2.768.016
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.385 -14.385 0 -14.385
Dönem Sonu Bakiyeler
19 52.000.000 2.092.708 -5.994 5.345.814 298.773.728 44.972.113 403.178.369 0 403.178.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.595.959 45.523.097
Dönem Karı (Zararı)
44.972.113 28.402.476
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.972.113 28.402.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.080.010 -5.518.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.431 282.001
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.520.203 168.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.509.036 1.642.990
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 5.509.036 1.642.990
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.365.619 8.986.096
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-45.478.299 -16.597.969
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-45.478.299 -17.371.208
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 773.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.296.144 22.639.329
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.512.465 -22.073.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.264.804 5.807.575
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.391.402 -27.714.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.779.782 -9.223.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.405.431 -1.850.618
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.933.470 22.657.417
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.650.740 55.037.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.595.959 45.523.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.987.205 -36.480.417
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.963.863 -25.842.657
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 5.660.054
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.665 -80.858
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.013.677 -16.216.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.972.884 -7.925.541
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.386.056 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.716.034 -6.282.551
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420.086 0
Ödenen Temettüler
-2.768.016
Ödenen Faiz
-5.509.036 -1.642.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-418.362 1.117.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-418.362 1.117.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.747.778 1.630.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.329.416 2.747.778


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.329.416 2.747.778
Ticari Alacaklar
6 36.944.424 33.120.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 2.257.520 2.954.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 34.686.904 30.166.434
Diğer Alacaklar
7 70.240 2.295.987
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,28 62.000 329.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7,28 8.240 1.966.679
Peşin Ödenmiş Giderler
8 35.984.634 29.204.852
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.472.162 3.511.219
ARA TOPLAM
78.800.876 70.880.568
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.800.876 70.880.568
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 52.274.556 49.310.693
Ticari Alacaklar
6 19.299.508 23.876.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6,28 19.299.508 23.876.862
Stoklar
10 66.601.565 39.210.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 405.858.840 347.366.864
Maddi Duran Varlıklar
11 0 27.718
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.082.597 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 36.528 30.294
Şerefiye
12 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 36.528 30.294
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
545.153.594 459.822.594
TOPLAM VARLIKLAR
623.954.470 530.703.162
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 18.059.340 10.080.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 18.059.340 10.080.220
Banka Kredileri
5 17.931.057 10.080.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 128.283 0
Ticari Borçlar
6 55.579.559 8.391.727
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,28 13.439.580 6.256.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6,28 42.139.979 2.135.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 107.580 91.544
Diğer Borçlar
7 58.000 34.952.480
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7,28 58.000 34.952.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 20.158.463 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 391.781 226.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 300.171 226.029
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 91.610 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.546.998 636.008
ARA TOPLAM
95.901.721 54.378.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.901.721 54.378.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.942.734 20.314.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 26.942.734 20.314.843
Banka Kredileri
5 25.991.530 20.314.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 951.204 0
Diğer Borçlar
7 1.114.738 803.776
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.114.738 803.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 96.570.571 94.078.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 246.337 158.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 246.337 158.013
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.874.380 115.354.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.776.101 169.732.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
403.178.369 360.970.228
Ödenmiş Sermaye
19 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -5.994 -24.423
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.345.814 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 298.773.728 273.300.222
Net Dönem Karı veya Zararı
27 44.972.113 28.402.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
403.178.369 360.970.228
TOPLAM KAYNAKLAR
623.954.470 530.703.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29.101.876 25.657.861
Satışların Maliyeti
-4.479.399 -3.163.608
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.622.477 22.494.253
BRÜT KAR (ZARAR)
24.622.477 22.494.253
Genel Yönetim Giderleri
-4.719.346 -4.429.930
Pazarlama Giderleri
-4.954.652 -1.071.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.289.678 5.524.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.257.332 -84.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.980.825 22.433.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
45.478.299 17.371.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.459.124 39.804.801
Finansman Giderleri
-8.487.011 -11.402.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.972.113 28.402.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.972.113 28.402.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.972.113 28.402.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.972.113 28.402.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,86480000 0,54620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.429 -1.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.429 -1.567
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.429 -1.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.990.542 28.400.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
44.990.542 28.400.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826758


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3882 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1556 Değişim: -0,07%
Düşük 10,1548 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
503,35 Değişim: -0,67%
Düşük 502,52 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.